Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Grunduire, Impregnare

Suporturi recomandate

Suprafețele trebuie să fie curate, fără substanţe de separare și uscate. Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3. Vă rugăm să consultați fişa tehnică nr. 650 „Straturi suport şi pregătirea lor” în vederea determinării compatibilității produsului pe diferitele straturi suport și pregătirea lor necesară.

Pregătirea suprafeței

Produsul se aplică pe toate suprafețele minerale uzuale (tencuială, beton, zidărie), plăcile de fibrociment, panourile din lemn, plăci presate și PAL, pe ipsos, plăci de gips-carton, vopsea veche, pe suprafețe ceramice precum și pe sticlă, materiale plastice (verificați compatibilitatea printr-o aplicare de probă) și metale neferoase. Suprafețele murdare de nicotină, petele de funingine sau grăsime se spală cu apă și detergent menajer degresant și se lasă să se usuce bine. Petele uscate de apă se curăță prin periere uscată.

Mod de aplicare

Se aplică cu  pensula, bidineaua sau rola. Uneltele se curăță cu apă imediat după utilizare.

Instrucțiuni de aplicare

Strat de grund:
Se aplică produsul nediluat. Pe suprafețele foarte afectate se aplică un al doilea strat.

Vopsitorii ulterioare:
Se poate aplica orice vopsea de dispersie pentru interior Caparol, respectând indicațiile din fișa tehnică a fiecărui produs.

Consum

Cca. 90–110 ml/m2 pe strat, pe suprafețe netede. Pe suprafețe rugoase consumul crește corespunzător. Consumul exact se determină prin efectuarea de probe.

Condiții de prelucrare

Temperatura materialului, aerului și a stratului suport: minim +5°C până la max. +30°C. Pentru a asigura un efect de izolare optim, e necesară o temperatură de minim +16°C.

Timp de uscare

La +20°C şi 65% umiditate relativă a aerului, se poate vopsi după minim 12 ore.
În cazul unor temperaturi mai scăzute se păstrează un timp de uscare mai îndelungat.

Notă

Caparol AquaSperrgrund nu se diluează și nu se amestecă cu alte materiale.

Pentru suprafețele extrem de murdare sau contaminare sau încăperile care trebuie renovate și redate în folosință într-o singură zi, recomandăm folosirea vopselei de renovare rapidă cu înaltă capacitate de acoperire Dupa-inn Nº1.

Încăperile unde se prepară, se depozitează sau se comercializează alimente trebuie aerisite cel puțin 3 zile de la data aplicării materialului și până la darea în folosință a acestora.