Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Indicații de pericol/Sfaturi de securitate(valabil la data publicării)

Acest produs mineral pe bază de pulberi reacționează alcalin. Irită pielea. Pericol real de afectare a ochilor. Nu se lasă la îndemâna copiilor. Se evită contactul cu ochii și pielea. La contactul cu ochii aceștia se vor spăla bine, cu multă apă, și se va consulta un doctor. Se recomandă folosirea de mânuși și ochelari de protecție în cursul procesului de aplicare. În cazul ingerării se va prezenta de urgenta la doctor cu ambalajul sau eticheta produsului. Nu se inhalează praful..

Dezafectare

Se reciclează numai ambalajele goale. Resturile de material se dezafectează conform prevederilor legale ca deșeuri de construcții.

Date privind siguranța / Simboluri de risc la transport:

A se consulta fișa de siguranță a produsului.

Cod GIS

ZP1

Consultanță tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum și pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalul nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Suntem bucuroși să vă informăm în detaliu pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600
E-mail:   tehnic@caparol.ro