Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Indicaţii de pericol/Sfaturi de securitate(valabil la data publicării)

Irită pielea. Pericol real de afectare a ochilor.
A nu se inhala praful sau vaporii. Se va evita contactul cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. La contactul cu ochii, aceștia se vor spăla bine cu multă apă timp de câteva minute. Eventualele lentile de contact vor fi îndepărtate dacă este posibil și ochii se vor clăti în continuare cu apă. În caz de înghițire: se clătește gura cu apă. A nu se provoca voma. Se va consulta de urgență un medic. Se recomandă utilizarea de echipament protecție corespunzător în cursul procesului de aplicare.

Dezafectare

Doar recipientele goale se dau spre reciclare. Resturile de material întărit se evacuează ca deșeuri de construcție sau moloz.

Date privind siguranța / Simboluri de risc la transport:

A se consulta fișa de siguranță a produsului.

Cod GIS

ZP1

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum și pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalul nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Suntem bucuroși să vă informăm în detaliu pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600
E-mail:   tehnic@caparol.ro