Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Fraze de pericol și precauție (valabil la data publicării)

Provoacă iritarea pielii. Provoacă o iritare gravă a ochilor. Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. Dacă este necesară consultarea medicului, ţineţi la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Evitaţi orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămin-tea. Spălaţi-vă mâinile bine după utilizare. Evitați dispersarea în mediu. A se purta mănuşi de protecţie/echipament de protecţie a ochilor.
Acest produs este un produs biocid conform Regulamentului (UE) nr. 528/2012 și conține substanța activa: Clorura de Alchildimetilbenzilamoniu (CAS: 68424-85-1) in concentrație 1,57%.

Eliminare

Conținutul și ambalajele se predau pentru eliminare în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și internaționale.

Valoare limita admisă de UE pentru conținutul COV

Nu există o limită UE pentru această categorie de produse. Acest produs conține max. 1 g/l COV.

Giscode

GD30

Compozitie

Apă, biocizi.

Informații ecologice

Suprafeţele curățate și ulterior tratate cu Capatox nu se mai spală - conform instrucțiunilor de aplicare - pentru a se evita formarea de ape uzate. În cazul curățării uneltelor, apa uzată ce conține Capatox se poate deversa prin intermediul sistemului de canalizare în staţiile de epurare biologică, deoarece tensidele cationice sunt inactivate de surfactanții anionici din detergenți și astfel devin bio-degradabile. Capatox nu poate fi evacuat în cursurile de apă (inclusiv canalele de colectare a apei de ploaie) și nu are voie să ajungă în apa freatică. Substanța activă este incompatibilă cu animalele cu sânge rece (peștii).
În cazul lucrărilor de fațadă, acoperiți plantele, tufișurile și solul din imediata vecinătate a fațadei pentru a le proteja. Contactul direct (stropirea) va cauza daune plantelor. Dacă în sol se infiltrează cantități reduse (stropi) de soluție Capatox, datorită proprietăților tensidelor, substanța activ va rămâne în stratul superficial al solului, se neutralizează și se descompune biologic. Efecte adverse durabile pentru sol sau apele din sol sunt foarte puțin probabile.

Măsuri de precauție sanitară

Capatox este un agent special de curățare a suprafețelor interioare și exterioare. Conţine o tensidă cationică numită clorură de alchildimetilbenzilamoniu.
Substanța activă este de asemenea folosită ca detergent cationic și în domeniul industriei alimentare pentru dezinfectarea suprafeţelor din fabricile de lapte, fabricile de bere, fabricile de prelucrare a cărnii precum şi în spitale, sere şi piscine mici.
În domeniul produselor cosmetice, substanța activă este aprobată pentru deodorante/antiperspirante și pentru conservarea produselor cosmetice. În domeniul farmaceutic substanța activă poate fi folosită la conservarea picăturilor pentru ochi şi a preparatelor injectabile. Pentru dezinfecția pielii, substanța activă este o componentă a soluțiilor de curățarea a plăgilor, a dezinfectanților pentru mâini etc. şi este de asemenea folosită în soluțiile de curățarea a mâinilor în spitale sau la prosoapele rotative din bumbac. Utilizarea pe scară largă a substanței active din Capatox în industria alimentară, în domeniul medicinii umane şi a igienei, demonstrează că, manipulat corect, produsul Capatox poate fi folosit pe suprafețele interioare și pe suprafețele exterioare a clădirilor fără să ridice probleme de sănătate.

Indicații suplimentare

Aviz de plasare pe piață eliberat de Comisia Națională pentru Produse Biocide: 4434BIO/10/12.24

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică precum și pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport ce nu se regăsesc în această fișă tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentații noștri comerciali. Vă putem oferi sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600
E-mail:   tehnic@caparol.ro