Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Fraze de pericol și precauție (valabil la data publicării)

Lichid și vapori inflamabili. Poate provoca somnolenţă sau ameţeală. Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis. A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate. În caz de incendiu: a se utiliza nisip uscat, spumă chimică uscată sau rezistentă la alcool pentru a stinge. A se depozita sub cheie. Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii. Conține: Benzină nafta grea (petrol), hidrotratată; Benzină nafta hidrotratată cu temperaturi de fierbere scăzute. Avertizare! Se pot forma picături respirabile periculoase la pulverizare. Nu respirați prin pulverizare sau ceață.

Eliminare

Conținutul și ambalajele se predau pentru eliminare în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și internaționale.

Valori-limită admise de UE pentru conţinutul COV

al acestui produs (Cat. A/g): 350 g/l (2010). Acest produs conține max. 350 g/l COV.

Giscode

BSL60

Compoziție

Rășină poliacrilică, rășină alchidică, carbonat de calciu, dioxid de titan, silicați, pigmenți / materiale de umplutură mineral(i)e, compuși alifatici, compuși aromatici, aditivi.

Informații suplimentare

Vezi fișa cu date de securitate a produsului.

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică precum și pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport ce nu se regăsesc în această fișă tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentații noștri comerciali. Vă putem oferi sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic 

Tel.:    0800.800.600
E-mail: tehnic@caparol.ro