Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Suporturi recomandate

Suprafețele trebuie să fie fără impurități, substanțe cu efect de separare și trebuie să fie uscate și cu capacitate portantă.

Pregătirea suprafeței

Mod de aplicare

Se aplică cu pensula sau cu rola.
Pentru aplicarea cu aparate Airless a produsului AmphiSilan recomandăm utilizarea produsului AmphiSilan -TEC, aplicabil prin tehnica de pulverizare Nespri-TEC.

Compoziția straturilor

Strat de grund respectiv strat intermediar:
AmphiSilan diluat cu max. 5 % OptiSilan TiefGrund sau apă.

Strat final:
Se aplică AmphiSilan diluat cu max. 5 % OptiSilan TiefGrund sau apă.

Consum

Cca 150 - 200 ml/m2 pe strat, pe suporturi netede. Pe suprafețe rugoase consumul va crește în mod corespunzător.
Consumul exact se determină prin efectuarea de probe.

Condiții de prelucrare

Sisteme noi sau existente de izolație termică intacte, având ca și strat final tencuieli pe bază de rășini sintetice, silicatice, rășini siliconice, tencuieli pe bază de var (PIc), var-ciment (PII) / în conformitate cu DIN EN 998-1 cu rezistență la compresiune de min. 1,0 N/mm2Tencuielile vechi se curăță umed prin metode adecvate. În cazul curățării cu jet de apă sub presiune, temperatura apei va fi de maxim 60°C și presiunea de maxim 60 Bar. După curățare, se va păstra un timp suficient de uscare. Aplicarea produsului AmphiSilan-plus se face în conformitate cu tipul tencuielilor existente și cu indicații legate de suport prezentate în continuare.

Tencuieli din clasele Pic, PII, PIII (în conformitate cu DIN 18 500) / în conformitate cu DIN EN 998-1 cu rezistență la compresiune de min. 1,0 N/mm2: Tencuielile noi vor fi vopsite după păstrarea unui timp suficient de uscare, de minim 2 săptămâni la o temperatură de aprox. 20°C și o umiditate relativă a aerului de 65%. În cazul unor condiții meteorologice nefavorabile cum sunt ploile sau vântul se vor păstra timpi mai îndelungați. Prin aplicarea suplimentară a unui strat de grund cu CapaGrund Universal se reduce riscul apariției eflorescențelor de var în cazul tencuielilor alcaline, astfel încât pot fi vopsite după doar 7 zile de așteptare.

Tencuieli vechi: Reparațiile trebuie să fie bine întărite și uscate. Pe tencuielile foarte poroase, absorbante, ușor nisipoase se aplică un strat de grund cu OptiSilan TiefGrund. Pe tencuielile foarte nisipoase, făinoase se aplică un strat de grund Dupa-Putzfestiger.

Tencuieli silicatice noi: Se finisează cu produsele silicatice din gama Sylitol®.

Acoperiri silicatice vechi: Suprafețele aderente se curăță mecanic sau cu jet de apă sub presiune respectând reglementările legale din domeniu. Suprafețele neaderente, afectate de intemperii, se înlătură prin răzuire și șlefuire. Se aplică un strat de grund cu produsul Dupa-Putzfestiger.

Tencuieli portante pe bază de rășini sintetice sau siliconice: Tencuielile vechi se curăță prin metode adecvate. În cazul curățării umede, continuarea lucrului se face după uscarea în profunzime a suprafeței. Se aplică un strat de grund cu produsul CapaGrund Universal respectiv Dupa-Putzfestiger.
Tencuielile noi pe bază de rășini sintetice sau siliconice se pot zugrăvi fără o grunduire prealabilă.

Suprafețe portante cu finisaje de dispersie, dispersii silicatice sau rășini siliconice: Straturile vechi se curăță cu jeturi de apă sub presiune respectând reglementările legale din domeniu.
Suportul se verifică în conformitate cu fișa BFS Nr. 20.

Finisaje vechi cu următoarele proprietăți:

Cu absorbție slabă, rezistentă, uscată, cu capacitate portantă: vezi Compoziția straturilor.

Cu absorbție medie: Se aplică un strat de grund cu produsul CapaGrund Universal diluat cu max. 3 % apă.

Cu absorbție puternică: OptiSilan TiefGrund, FungiGrund sau Dupa-Putzfestiger.

Finisaje vechi pe sisteme de izolație termică: puternic absorbante, aderente, cu fisuri capilare: Dupa-Putzfestiger.

Suprafețe cretoase sau făinoase (și suprafețe cu încărcare cu apă în conformitate cu fișa BFS nr. 20, B.13 “Rezistența suprafețelor, suprafețe cretoase”): Se aplică un stat de grund cu produsul Dupa-Putzfestiger.

Suprafețe lucioase și impermeabile la apă (hidrofobe): Se șlefuiesc mecanic. Se aplică un strat de grund cu CapaGrund Universal. În cazul în care, după șlefuire suprafața continuă să fie impermeabilă la apă se recomandă aplicarea unui strat de grund cu Dupa-HaftGrund.

Zugrăveli și tencuieli fără capacitate portantă: Se îndepărtează complet prin șlefuire, periere, răzuire sau cu jeturi de apă sub presiune, respectând reglementările legale din domeniu, sau alte măsuri adecvate. În cazul curățirii umede, continuarea lucrului se face după uscarea în profunzime a suprafeței. Se aplică un strat de grund cu produsul Dupa-Putzfestiger. Start intermediar cu Caparol PutzGrund 610.

Zidărie din cărămidă aparentă: Se pretează la vopsire numai cărămizile absorbante rezistente la îngheț sau clincherul fără incluziuni de substanțe străine. Zidăria trebuie să fie uscată, fără săruri iar rosturile fără fisuri. Se aplică un strat de grund cu Dupa-Putzfestiger. Dacă în stratul intermediar apar pete maronii, se va folosi în continuare vopseaua de fațadă pe bază de solvenți Duparol.

Zidărie aparentă din gresie calcaroasă: Se pretează la vopsire numai cărămizile absorbante rezistente la îngheț și fără murdărie ce poate colora suprafața, cum ar fi nisip, argilă. Zidăria trebuie să aibă rosturi fără fisuri și produse de sigilare/etanșare cu aderență redusă. Eflorescențele de sare se îndepărtează prin periere uscată. Strat de grund cu OptiSilan TiefGrund. Strat intermediar cu Minera Universal.

Suprafețe afectate de fungi sau alge: Utilizați vopseaua specială ThermoSan® NQG®. Consultați fișa tehnică nr. 156.

Suprafețe cu eflorescențe de sare: Eflorescențele de sare se înlătură prin periere uscată. Se aplică un strat de grund cu Dupa-Putzfestiger. Pentru acoperirea suprafețelor cu eflorescențe de sare nu ne putem asuma nici o garanție cu privire la aderența zugrăvelii respectiv la blocarea sărurilor.

Mod de aplicare

Se aplică cu pensula sau cu rola.
Pentru aplicarea cu aparate Airless recomandăm utilizarea vopselei în varianta NESPRI.

Compoziția straturilor

Strat de grund:
În conformitate cu secțiunea “Pregătirea suportului”.

Strat de grund respectiv strat intermediar:
AmphiSilan-plus diluat cu max. 5 % apă sau OptiSilan TiefGrund.

Strat final:
AmphiSilan-plus diluat cu max. 5 % apă sau OptiSilan TiefGrund.

Consum

Cca 150 - 200 ml/m2 pe strat, pe suporturi netede. Pe suprafețe rugoase consumul exact se determină prin efectuarea de probe.

Condiții de prelucrare

Limitele de temperaturi pentru aplicare și uscare:
Temperatură material, aer și suport: Min. + 5°C până la max. + 30°C.

Uscarea/Timp de uscare

Timpii de uscare între straturile de vopsea:
La +20°C și 65% umiditate relativă a aerului, vopseaua este uscată și se poate revopsi după 12 ore. Este uscată în profunzime după 2 - 3 zile. Temperaturile reduse și umiditatea înaltă a aerului prelungesc timpul de uscare.

Curățarea echipamentului

Imediat după utilizare, cu apă.

Notă

Pentru evitarea de suprapuneri vizibile, se va vopsi fără întrerupere, ud-pe-ud. Nu se aplică pe suprafețe orizontale cu acumulare de apă.

Omogenizați bine și strecurați vopseaua înainte de aplicarea cu aparate Airless. Pe suprafețe unitare utilizați produse cu aceeași număr de șarjă. În cazul produselor cu numere de șarjă diferite se amestecă întreaga cantitate de vopsea pentru a se evita diferențele de culoare.
Pot exista diferențe mici de culori între diferitele șarje de producție, acestea nu reprezintă un defect de calitate al vopselei.

Pe fațadele unde se întâlnesc condiții climaterice deosebite (umiditate ridicată) sau cu influență atmosferică ridicată există un risc mai mare de apariție a algelor și a ciupercilor. Recomandăm pentru aceste suprafețe folosirea produsul nostru special ThermoSan® NQG®. Acest produs conține substanțe active ce întârzie apariția algelor și a ciupercilor.
În cazul nuanțelor închise, solicitarea mecanică (zgârietura) poate duce la apariția de dungi mai deschise la culoare (efect de scriere). Aceasta este o caracteristică tipică vopselelor mate. Urmele dispar în urma expunerii la umiditate, ploi.
În cazul suporturilor dense, reci sau în cazul procesului prelungit de uscare datorat intemperiilor (ploaie, rouă, ceață) pot apărea pe suprafața vopsită urme de scurgere ușor lucioase și lipicioase de culoare gălbui/transparentă din aditivi. Acești aditivi sunt solubili în apă și se îndepărtează de la sine cu apă din abundență de ex. după câteva ploi abundente.
Calitatea vopsitoriei uscate nu este influențată negativ prin aceste urme. Cu toate acestea, în cazul unei prelucrări ulterioare, aceste scurgeri/aditivi trebuie umezite în prealabil și după o expunere de scurtă durată se îndepărtează în întregime. Este necesară o grunduire suplimentară cu produsul CapaGrund Universal. În cazul executării vopsitoriei în condiții climatice corespunzătoare nu apar aceste urme de scurgeri. Vizibilitatea urmelor de reparații efectuate pe suprafață depind de mai mulți factori și sunt inevitabile.

Urmele de scurgeri de cupru (ioni de Cu în apa de ploaie) reacționează cu componentele vopselei AmphiSilan-plus și rezultă niște colorări maronii. Din acest motiv suprafețele din cupru trebuie protejate împotriva oxidării. Alternativ, se poate utiliza produsul Muresko.

Compatibilitatea cu alte materiale de acoperire:
AmphiSilan-plus nu se poate amesteca cu alte materiale, ce nu fac parte din sistem, cum ar fi coloranți pe bază de dispersie sau cele silicatice sau cu coloranți tip concentrat ce nu sunt compatibile.

Producătorul nu răspunde pentru pierderile și pagubele rezultate din nerespectarea recomandărilor din acest document.