Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Suporturi recomandate

Suprafețele trebuie să fie fără impurități, substanțe cu efect de separare și trebuie să fie uscate. La aplicare se va respecta VOB, cap. C, DIN 18363, aliniat 3.

Pregătirea suprafeței suport

Suprafețe exterioare:

Tencuielile din grupele de mortare P II și P III/rezistența minimă la compresiune conform DIN EN 998-1 de 1,5 N/mm2:
Tencuielile noi vor fi vopsite după păstrarea unui timp suficient de uscare, de minim 2 săptămâni la o temperatură de aprox. 20°C și o umiditate relativă a aerului de 65%. În cazul unor condiții meteorologice nefavorabile cum sunt ploile sau vântul se vor păstra timpi mai îndelungați.
Tencuieli vechi: Reparațiile trebuie să fie bine întărite și uscate. Pe tencuielile foarte poroase, absorbante, ușor nisipoase se aplică un strat de grund cu OptiSilan TiefGrund. Pe tencuielile foarte nisipoase, făinoase se aplică un strat de grund Dupa-Putzfestiger. Tencuielile minerale ușoare din grupa de mortare PII se vor acoperi cu produse din gama Sylitol® sau AmphiSilan.

Beton:
Suprafețele de beton cu acumulări de murdărie sau cele făinoase se curăță mecanic sau cu jeturi de apă sub presiune conform prevederilor legale. Pe suprafețele slab absorbante sau suprafețele netede, se aplică un strat de grund cu produsul CapaGrund Universal. Suprafețele foarte poroase, foarte nisipoase și puternic absorbante, se grunduiesc cu OptiSilan TiefGrund. Suprafețele făinoase se grunduiesc cu Dupa-Putzfestiger.

Plăci de fibrociment (cu și fără fibre de azbest):
A se vedea instrucțiunile din fișa BFS nr. 14. Pentru plăcile de azbociment respectați TRGS 519 (Germania).
Se aplică un strat de grund conform informațiilor din fișa tehnică nr. 650  „Straturi suport și pregătirea lor”. Plăcilor expuse integral li se tratează inclusiv partea posterioară și canturile. Plăcile de fibrociment noi, puternic alcaline, se grunduiesc cu Disbon 481 2K-EP-Universalprimer pentru evitarea apariției eflorescențelor de var.

Plăci aglomerate din așchii de lemn și liant de ciment:
Datorită alcalinității puternice a plăcilor aglomerate din așchii de lemn și liant de ciment, pentru evitarea apariției eflorescențelor de calcar trebuie aplicat un strat de grund cu Disbon 481 2K-EP-Universalprimer.

Zidărie din cărămidă aparentă:
Se pretează la vopsire numai cărămizile absorbante rezistente la îngheț sau clincherul fără incluziuni de substanțe străine. Zidăria trebuie să fie uscată, fără săruri iar rosturile fără fisuri. Se aplică un strat de grund cu Dupa-Putzfestiger.

Tencuieli portante pe bază de dispersie:
Tencuiala veche se curăță prin metode adecvate. La curățarea umedă se respectă reglementările legale în domeniu, suprafețele se vor lăsa să se usuce bine înainte de vopsire. Se aplică un strat de grund cu CapaGrund Universal. Tencuielile noi se zugrăvesc direct, fără grunduire.

Suprafețe portante cu vopsele de dispersie și lacuri:
Suprafețele lucioase și cele de lacuri se șlefuiesc. Finisajele vechi murdărite, cretoase se curăță cu jeturi de apă sub presiune conform prevederilor legale. Se aplică un strat de grund cu CapaGrund Universal. La alte modalități de curățare (spălare, periere, etc.) se aplică un strat de grund cu Dupa-Putzfestiger, nediluat.

Vopsele și tencuieli silicatice vechi, portante:
Se vor acoperi cu produse din gama Sylitol® sau AmphiSilan.

Zugrăveli minerale fără capacitate portantă:
Se îndepărtează complet prin șlefuire, periere, răzuire sau cu jeturi de apă sub presiune, în conformitate cu reglementările legale în domeniu. Suprafața se va lăsa să se usuce bine înainte de vopsire. Se aplică un strat de grund cu Dupa-Putzfestiger.

Suprafețe fără capacitate portantă de lacuri, vopsele de dispersie sau tencuieli pe bază de rășini sintetice:
Se îndepărtează complet prin metode adecvate, de ex. mecanic sau prin decapare urmată de o curățare cu jeturi de apă fierbinte sub presiune în conformitate cu reglementările legale în domeniu. Pe suprafețele slab absorbante, respectiv netede se aplică un strat de grund cu CapaGrund Universal.
Pe suprafețele nisipoase și puternic absorbante se aplică un strat de grund cu Dupa-Putzfestiger.

Suprafețe murdărite de gaze industriale sau de funingine:
Se curăță prin șlefuire, periere, răzuire sau cu jeturi de apă sub presiune, în conformitate cu reglementările legale în domeniu. Strat de grund în funcție de tipul și particularitățile suportului.

Suprafețe afectate de fungi sau alge:
Mucegaiul sau algele se îndepărtează cu jeturi de apă sub presiune, respectând prevederile legale în domeniu. Suprafețele se tratează cu Capatox respectiv cu FungiGrund.
Pentru prevenirea reapariției fungilor sau algelor pe finisaj, recomandăm utilizarea produsului Duparol-W, după uscarea suprafeței.

Suprafețe de beton sau tencuieli cu fisuri:
În funcție de clasa în care se încadrează fisurile, se finisează cu FibroSil, PermaSilan sau sistemul Cap-elast.

Zidărie din gresie calcaroasă, nevopsită:
Se vor acoperi cu produse din gama Sylitol® sau AmphiSilan.

Suprafețe cu eflorescențe de sare:
Eflorescențele de sare se înlătură prin periere uscată. Se aplică un strat de grund cu Dupa-Putzfestiger. Pentru acoperirea suprafețelor cu eflorescențe de sare nu ne putem asuma nici o garanție cu privire la aderența zugrăvelii respectiv la blocarea sărurilor.

Defecte:
Micile defecte din suprafețele minerale se remediază cu Caparol Fassaden-Feinspachtel. Defectele mari, de până la 20 mm, se repară de preferință cu Histolith Renovierspachtel. Ulterior, suprafețele reparate se grunduiesc.

Suprafețe interioare:
Pe suprafețele interioare se aplică vopseaua Dupa-inn, vopsea fără apă, cu miros redus, destinată renovărilor rapide.

Mod de aplicare

Se aplică cu pensule sau cu role rezistente la solvenți.

Compoziția straturilor

Nuanțe albe sau luminoase, cu un grad de luminozitate mai mare de 70:
Strat de grund respectiv strat intermediar cu Duparol sau Duparol-W nediluată.
Un strat final cu Duparol sau două straturi finale cu Duparol-W nediluată.

Nuanțe cu grad de luminozitate mai mic de 70:
Strat de grund respectiv strat intermediar cu Dupa-HaftGrund, nuanțată în fabrică și diluată cu max. 10%  Dupa-Putzfestiger sau AF-Verdünner, sau cu CapaGrund Universal nuanțat în culoarea stratului final. Strat final cu Duparol nediluată.

Consum

Duparol/Duparol-W cca 200 ml/m2 pe strat, pe suporturi netede. Pe suprafețe rugoase consumul exact se determină prin efectuarea de probe.

Pentru obținerea unei protecții suficiente împotriva algelor și ciupercilor la utilizarea produsului Duparol-W, este necesară aplicarea în 2 straturi, cu un consum total de min. 400 ml/m2, pentru obținerea unei pelicule cu grosime medie de min. 200 µm. Fiecare strat suplimentar crește grosimea sistemului cu cca 100 µm la un consum de min. 200 ml/m2 pe strat. Pe suporturile rugoase consumul va crește în mod corespunzător.

Condiții de prelucrare

Limitele de temperaturi pentru aplicare și uscare:
Se poate aplica și în caz de îngheț, dar doar dacă suportul este uscat și fără gheață.
Min. + 0°C până la max. + 30°C.

Uscarea/Timp de uscare

La +20°C și 65% umiditate relativă a aerului, vopseaua se poate revopsi după 12 ore.
Temperaturile reduse și umiditatea înaltă a aerului prelungesc timpul de uscare.

Notă

Duparol, Duparol-W și Dupa-Haftgrund sunt incompatibile cu alte materiale sau între ele.

Pentru evitarea de suprapuneri vizibile, se va vopsi fără întrerupere, ud-pe-ud.

Nu se aplică pe suprafețe orizontale cu acumulare de apă. Prelucrarea Duparol în nuanțe închise cu un grad de luminozitate sub 70, ca urmare a  reversibilității materialului, poate duce la o uscare cu pete a stratului final.

Din această cauză, înaintea aplicării unui strat suplimentar de Duparol trebuie aplicat un strat intermediar de Dupa-HaftGrund sau CapaGrund Universal (nuanțat în culoarea startului final).

În cazul nuanțelor închise, solicitarea mecanică (zgârietura) poate duce la apariția de dungi mai deschise la culoare (efect de scriere). Aceasta este o însușire specifică tuturor vopselelor mate și mat-mătăsoase de exterior.

Pe fațadele unde se întâlnesc condiții climaterice deosebite (umiditate ridicată) sau cu influență atmosferică ridicată, există un risc mai mare de apariție a fungilor și a algelor. Recomandăm pentru aceste suprafețe folosirea produsului nostru special Duparol-W. Aceste produse conțin substanțe active ce întârzie temporar dezvoltarea fungilor și a algelor.

Duparol-W este un produs ce conține substanțe active speciale împotriva apariției fungilor și a algelor pe stratul de vopsea. Acest depozit de substanțe active asigură o protecție de lungă durată, totuși temporară, durata eficacității fiind condiționată de condițiile obiectivului: gradul de infestare organică și gradul de umiditate al stratului suport. Din acest motiv, o protecție permanentă împotriva fungilor și a algelor nu poate fi întotdeauna garantată. Duparol și Duparol-W nu sunt adecvate pentru utilizarea pe plăcile de polistiren sau sisteme de termoizolație cu polistiren.

Vizibilitatea urmelor de reparații efectuate pe suprafață depind de mai mulți factori și sunt inevitabile (Fișa BFS nr. 25).