Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Suporturi recomandate

Suprafețele trebuie să fie fără impurități, substanțe cu efect de separare și trebuie să fie uscate. La aplicare se va respecta VOB, cap. C, DIN 18363, aliniat 3. Se aplică un strat de grund conform informațiilor din fișa tehnică nr. 650  „Straturi suport și pregătirea lor”.

Pregătirea suprafeței

Sisteme noi sau existente de izolație termică intacte, având ca și strat final tencuieli sintetice pe bază de rășini sintetice, rășini siliconice, tencuieli pe bază de var-ciment /Mortare din clasele CS II în conformitate cu DIN EN 998-1 cu rezistență la compresiune de 1,5 – 5,0 N/mm2:

Tencuielile vechi se curăță umed prin metode adecvate. În cazul curățării cu jet de apă sub presiune, temperatura apei va fi de maxim 60°C și presiunea de maxim 60 Bar. După curățare, se va păstra un timp suficient de uscare. Aplicarea produsului Muresko-plus se face în conformitate cu tipul tencuielilor existente și cu indicații legate de suport prezentate în continuare.

Mortare din clasele CS II în conformitate cu DIN EN 998-1 cu rezistență la compresiune de 1,5 – 5,0 N/mm2:

Tencuielile noi vor fi vopsite după păstrarea unui timp suficient de uscare, de minim 2 săptămâni la o temperatură de aprox. 20°C și o umiditate relativă a aerului de 65%. În cazul unor condiții meteorologice nefavorabile cum sunt ploile sau vântul se vor păstra timpi mai îndelungați. Prin aplicarea suplimentară a unui strat de grund cu CapaGrund Universal se reduce riscul apariției eflorescențelor de var în cazul tencuielilor alcaline, astfel încât pot fi vopsite după doar 7 zile de așteptare.

Tencuieli vechi:

Reparațiile trebuie să fie bine întărite și uscate. Pe tencuielile foarte poroase, absorbante, ușor nisipoase se aplică un strat de grund cu TiefGrund. Pe tencuielile foarte nisipoase, făinoase respectiv pe sisteme de izolație termică cu panouri din polistiren expandat se aplică un strat de grund Dupa-Putzfestiger.

Vopsele și tencuieli silicatice noi: Se finisează cu produsele silicatice din gama Sylitol®.

Vopsele și tencuieli minerale vechi:

Suprafețele aderente se curăță mecanic sau cu jet de apă sub presiune respectând reglementările legale din domeniu. Suprafețele neaderente, afectate de intemperii, se înlătură prin răzuire și șlefuire. Se aplică un strat de grund cu produsul Dupa-Putzfestiger.

BCA cu finisaje vechi portante:

Curățați suprafețele intacte. Se aplică un strat de grund cu produsul CapaGrund Universal. Pentru renovarea suprafețelor de BCA ce nu sunt intacte consultați produsele DisboFEIN din gama produselor Disbon.

Beton:

Suprafețele de beton cu acumulări de murdărie sau cele făinoase se curăță mecanic sau cu jeturi de apă sub presiune conform prevederilor legale. Pe suprafețele slab absorbante sau suprafețele netede, se aplică un strat de grund cu produsul CapaGrund Universal. Suprafețele puternic absorbante, se grunduiesc cu TiefGrund sau RollGrund Rapid. Suprafețele făinoase se grunduiesc cu Dupa-Putzfestiger.

Plăci aglomerate din așchii de lemn și liant de ciment:

Plăcile noi, puternic alcaline, se grunduiesc cu Disbon 481 2K-EP-Universalprimer pentru evitarea apariției eflorescențelor de var.

Zidărie din cărămidă aparentă:

Se pretează la vopsire numai cărămizile absorbante rezistente la îngheț sau clincherul fără incluziuni de substanțe străine. Zidăria trebuie să fie uscată, fără săruri iar rosturile fără fisuri. Se aplică un strat de grund cu Dupa-Putzfestiger. Dacă în stratul de grund apar pete maronii, se va folosi în continuare vopseaua de fațadă pe bază de solvenți Duparol.

Suprafețe portante cu vopsele de dispersie, dispersii silicatice sau rășini siliconice:

Straturile vechi se curăță cu jeturi de apă sub presiune respectând reglementările legale din domeniu. Suportul se verifică în conformitate cu fișa BFS Nr. 20.

După uscare, suportul se verifică la următoarele caracteristici:

Cu absorbție slabă, fixe, uscate, cu capacitate portantă: consultați secțiunea compoziția straturilor.
Cu absorbție medie: Se aplică un strat de grund CapaGrund Universal, diluat cu max. 3 % apă.
Suprafețe puternic absorbante: Se aplică un stat de grund cu produsul TiefGrund, RollGrund Rapid, sau Dupa-Putzfestiger.

Finisaje vechi pe sisteme de izolație termică: Puternic absorbante, aderente, cu micro-fisuri: Dupa-Putzfestiger.

Suprafețe cretoase sau făinoase (și suprafețe cu încărcare cu apă în conformitate cu fișa BFS nr. 20, B.13 “Rezistența suprafețelor, suprafețe cretoase”): Se aplică un stat de grund cu produsul Dupa-Putzfestiger.

Suprafețe lucioase și impermeabile la apă (hidrofobe): Se șlefuiesc mecanic. Se aplică un strat de grund cu CapaGrund Universal. În cazul în care, după șlefuire suprafața continuă să fie impermeabilă la apă se recomandă aplicarea unui strat de grund cu Dupa-HaftGrund.

Tencuieli portante pe bază de rășini sintetice sau siliconice: Tencuielile vechi se curăță prin metode adecvate. În cazul curățării umede, continuarea lucrului se face după uscarea în profunzime a suprafeței.

Zugrăveli minerale fără capacitate portantă: Se îndepărtează complet prin șlefuire, periere, răzuire sau cu jeturi de apă sub presiune, respectând reglementările legale din domeniu, sau alte măsuri adecvate. În cazul curățirii umede, continuarea lucrului se face după uscarea în profunzime a suprafeței. Se aplică un strat de grund cu produsul Dupa-Putzfestiger.

Suprafețe fără capacitate portantă de vopsele de dispersie sau tencuieli pe bază de rășini sintetice:

Se îndepărtează complet prin diverse metode, de ex. mecanic sau prin decapare urmată de o curățare cu jeturi de apă sub presiune respectând reglementările legale din domeniu. Pe suprafețele netede, slab absorbante, se aplică un strat de grund cu produsul CapaGrund Universal. Pe suprafețele absorbante, făinoase, nisipoase se aplică un strat de grund cu produsul Dupa-Putzfestiger.

Suprafețe murdărite de gaze industriale sau de funingine: Se vopsesc cu vopseaua de fațadă pe bază de solvenți Duparol.

Suprafețe de beton sau tencuieli cu fisuri:

Se vopsesc cu produsele Cap-elast, FibroSil sau PermaSilan, în funcție de clasa de fisuri.

Suprafețe cu eflorescențe de sare: Eflorescențele de sare se înlătură prin periere uscată. Se aplică un strat de grund cu Dupa-Putzfestiger. Pentru acoperirea suprafețelor cu eflorescențe de sare nu ne putem asuma nici o garanție cu privire la aderența zugrăvelii respectiv la blocarea sărurilor.

Defecte: Micile defecte din suprafețele minerale se remediază cu Caparol Fassaden-Feinspachtel. Defectele mari, de până la 20 mm, se repară de preferință cu Histolith Renovierspachtel. Ulterior, suprafețele reparate se grunduiesc.

Mod de aplicare

Se aplică cu pensula sau cu rola, sau prin pulverizare.

Aplicare Airless:
Unghi de pulverizare: 50°
Duză: 0,023 – 0,026"
Presiune de pulverizare: 150–180 bar
Curățarea echipamentului se face prin spălare cu apă, imediat după utilizare.

Compoziția straturilor

Depunerile de fungi respectiv alge se îndepărtează prin spălare cu jet de apă prin respectarea reglementărilor legale. Suprafețele se spală cu Capatox sau FungiGrund și se lasă să se usuce bine.

Strat de grund sau strat intermediar:
În conformitate cu secțiunea “Pregătirea suportului”.

Strat intermediar:
Muresko-plus diluat cu max. 5 % apă.

Strat final:
Se aplică Muresko-plus diluat cu max. 5 % apă.
Pe suprafețele rugoase se aplică stratul de grund diluat cu max. 15 – 20 % apă, iar stratul final se diluează cu max. 10 % apă.

Consum

Cca 140 ml/m2 pe strat, pe suporturi netede. Pe suprafețe rugoase consumul exact se determină prin efectuarea de probe.

Pentru obținerea unei protecții suficiente împotriva algelor și fungilor la utilizarea produsului Muresko, este necesară aplicarea în 2 straturi, pentru obținerea unei pelicule cu grosime medie de min. 200 µm. Fiecare strat suplimentar crește grosimea sistemului cu cca 100 µm. Pe suporturile rugoase consumul va crește în mod corespunzător.

Condiții de prelucrare

Limitele de temperaturi pentru aplicare și uscare:
Temperatură material, aer și suport: Min. + 5°C până la max. + 30°C.

Uscarea/Timp de uscare

Timpii de uscare între straturile de vopsea:

La +20°C și 65% umiditate relativă a aerului, vopseaua este uscată la suprafață și se poate revopsi după 4 - 6 ore, după 24 ore este rezistentă la ploaie. Este uscată în profunzime și poate fi supusă unor solicitări după cca 3 zile. Temperaturile reduse și umiditatea înaltă a aerului prelungesc timpul de uscare.

Curățarea echipamentului

Imediat după utilizare, cu apă.

Notă

Pentru evitarea de suprapuneri vizibile, se va vopsi fără întrerupere, ud-pe-ud. Nu se aplică pe suprafețe orizontale cu acumulare de apă.
La aplicarea prin pulverizare Airless se va omogeniza bine și se va strecura vopseaua înainte de folosire.

În cazul aplicării peste zugrăveli intacte pe BCA, gradul de luminozitate trebuie să fie de min. 30, respectiv de min. 20 la sistemele de izolație termică.
Pe fațadele unde se întâlnesc condiții climaterice deosebite (umiditate ridicată) sau cu influență atmosferică ridicată, există un risc mai mare de apariție a fungilor și a algelor.

Muresko-plus este un produs ce conține substanțe active speciale împotriva apariției fungilor și a algelor pe stratul de vopsea. Acest depozit de substanțe active asigură o protecție de lungă durată, totuși temporară, durata eficacității fiind condiționată de condițiile obiectivului: gradul de infestare organică și gradul de umiditate al stratului suport. Din acest motiv, o protecție permanentă împotriva fungilor și a algelor nu poate fi întotdeauna garantată. Pentru pregătirea suprafețelor afectate de fungi și alge, după curățare, se poate folosi grundul FungiGrund în vederea reglării capacității de absorbție.

În cazul nuanțelor închise, solicitarea mecanică (zgârietura) poate duce la apariția de dungi mai deschise la culoare (efect de scriere). Aceasta este o însușire specifică tuturor vopselelor mate și mat-mătăsoase de exterior.

În cazul suporturilor dense, reci sau în cazul procesului prelungit de uscare datorat intemperiilor (ploaie, rouă, ceață) pot apărea pe suprafața vopsită urme de scurgere ușor lucioase și lipicioase de culoare gălbui/transparentă din aditivi. Acești aditivi sunt solubili în apă și se îndepărtează de la sine cu apă din abundență de ex. după câteva ploi abundente. Calitatea vopsitoriei uscate nu este influențată negativ prin aceste urme. Cu toate acestea, în cazul unei prelucrări ulterioare, aceste scurgeri/aditivi trebuie umezite în prealabil și după o expunere de scurtă durată se îndepărtează în întregime. Este necesară o grunduire suplimentară cu produsul CapaGrund Universal. În cazul executării vopsitoriei în condiții climatice corespunzătoare nu apar aceste urme de scurgeri.

Vizibilitatea urmelor de reparații efectuate pe suprafață depind de mai mulți factori și sunt inevitabile (Fișa BFS nr. 25).