Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Diverse tipuri de fisuri şi rezolvarea lor cu Cap-elast

Pe fisuri fine de suprafață precum și pe fisuri de contracție/uscare din tencuială și beton:
Armare simplă

Compoziția straturilor:
Strat de grund:

Cu Dupa-Putzfestiger sau CapaGrund Universal, în funcție de tipul suportului.*
Strat intermediar:
Cu Cap-elast Phase 2 sau Cap-elast Phase 2-W.
Consum minim: 230 ml/m2.

Strat final:
Cu Cap-elast Phase 2 sau Cap-elast Phase 2-W nediluat. Consum minim: 230 ml/m2.
Clasa de acoperire a fisurilor conform DIN EN 1062 Clasa A1 (> 100 µm) la 23°C.

 

Pe fisuri fine din tencuială sau din beton:
Armare ușoară

Compoziția straturilor:

Strat de grund:
Cu Dupa-Putzfestiger sau CapaGrund Universal, în funcție de tipul suportului.*

Strat intermediar:
Cu Cap-elast Phase 1, nediluat, nuanțat aproximativ în culoarea stratului final.
Consum minim: 500 ml/m2.

Strat final:
Cu Cap-elast Phase 2 sau Cap-elast Phase 2-W nediluat.
Consum minim: 230 ml/m2.
Clasa de acoperire a fisurilor conform DIN EN 1062 Clasa A4 (> 1250 µm) la 23 °C.

 

Pe fisuri din rosturile de îmbinare, precum și fisuri de suprafață din betonul ușor:
Armare grea

Compoziția straturilor:
Strat de grund:
Cu Dupa-Putzfestiger sau CapaGrund Universal, în funcție de tipul suportului.*

Primul strat intermediar: Cu Cap-elast Phase 1, nediluat. Consum minim: 500 ml/m2.
Al doilea strat intermediar: Cu Cap-elast Phase 1, nediluat, nuanțat aproximativ în culoarea stratului final. Consum minim: 500 ml/m2.
Strat final: Cu Cap-elast Phase 2 sau Cap-elast Phase 2-W nediluat. Consum minim: 230 ml/m2.
Clasa de acoperire a fisurilor conform DIN EN 1062 Clasa A4 (> 1250 µm) la 23 °C.

 

Fisuri constructive ocazionale:
Armare în benzi pe suprafețe netede

Pregătire:
Fisurile constructive se lărgesc în formă de U cu o lățime de cca 1 cm ți o adâncime de 1 cm, se curăță bine de praf și se grunduiesc până la saturație cu Dupa-Putzfestiger. Fisurile se umplu cu Cap-elast Riss-Spachtel, se structurează (similar cu suportul) și se lasă să se usuce.

Compoziția straturilor:
Întreaga suprafață se grunduiește cu Dupa-Putzfestiger sau CapaGrund Universal, în funcție de tipul suportului.*

Armarea în benzi pe suprafețe netede: Peste fisurile umplute se aplică un strat saturat de cel puțin 30 cm lățime de Cap-elast Phase 1, în stratul încă umed se înglobează o plasă elastică “Elastik-Gewebe10/10” de la firma Kobau, lată de cel puțin 20 cm, fără cute.

Strat intermediar:
După uscarea întregii suprafețe se aplică un strat intermediar cu Cap-elast Phase 1 nuanțat aproximativ în culoarea stratului final.
Consum minim: 500 ml/m2.

Strat final:
Întreaga suprafață, cu Cap-elast Phase 2 sau Cap-elast Phase 2-W nediluat. Consum minim: 230 ml/m2.
Clasa de acoperire a fisurilor conform DIN EN 1062
Clasa A4 (> 1250 µm) la 23°C

 

Fisuri constructive numeroase:
Armare cu plasă pe suprafețe netede

Pregătire:
Fisurile constructive se lărgesc în formă de U cu o lățime de cca 1 cm ți o adâncime de 1 cm, se curăță bine de praf și se grunduiesc până la saturație cu Dupa-Putzfestiger. Fisurile se umplu cu Cap-elast Riss-Spachtel, se structurează (similar cu suportul) și se lasă să se usuce.

Armarea cu plasă pe suprafețe netede:
Întreaga suprafață se grunduiește cu Dupa-Putzfestiger sau CapaGrund Universal, în funcție de tipul suportului.*

Înglobarea plasei:
Se aplică uniform Cap-elast Phase 1, diluat cu cca 5% apă, pe o porțiune lată cât plasa elastică, cu peria sau rola. Consum  minim: 400 ml/m2. Această plasă elastică “Elastik-Gewebe10/10” de la firma Kobau, se presează începând de sus în stratul încă umed de Cap-elast Phase 1, cu o mistrie din oțel inoxidabil sau o rolă tip moltopren, fără bule de aer sau cute. Îmbinările se suprapun circa 5 cm.

Strat intermediar:
După uscarea întregii suprafețe se aplică un strat intermediar cu Cap-elast Phase 1 nuanțat aproximativ în culoarea stratului final..
Consum minim: 350 ml/m2.

Strat final:
Cu Cap-elast Phase 2 sau Cap-elast Phase 2-W nediluat.
Consum minim: 230 ml/m2.
Grad de umplere a fisurilor conform DIN EN 1062
Clasă A5 (> 2500 µm) la 23 °C.

 

Suporturi recomandate

Suprafețele trebuie să fie fără impurități, substanțe cu efect de separare și trebuie să fie uscate. La aplicare se va respecta VOB, cap. C, DIN 18363, aliniat 3.

Pregătirea suprafeței

Tencuielile din grupele de mortare PII și PIII/cu rezistența la compresiune conform DIN EN 998-1 de minim 2 N/mm2: Tencuielile noi vor fi vopsite după păstrarea unui timp suficient de uscare, de minim 2 săptămâni la o temperatură de aprox. 20°C și o umiditate relativă a aerului de 65%. În cazul unor condiții meteorologice nefavorabile cum sunt ploile sau vântul se vor păstra timpi mai îndelungați. Prin aplicarea suplimentară a unui strat de grund cu CapaGrund Universal se reduce riscul apariției eflorescențelor de var în cazul tencuielilor alcaline din grupele de mortare PII sau PIII astfel încât pot fi vopsite după doar 7 zile de așteptare.
Tencuieli vechi: Reparațiile trebuie să fie bine întărite și uscate. Se curăță prin spălare cu jet de apă sub presiune respectând reglementările legale din domeniu. Se aplică un strat de grund cu Dupa-Putzfestiger.

Beton: Suprafețele de beton cu acumulări de murdărie sau cele făinoase se curăță mecanic sau cu jeturi de apă sub presiune conform prevederilor legale. Pe suprafețele slab absorbante sau suprafețele netede, se aplică un strat de grund cu produsul CapaGrund Universal. Suprafețele făinoase se grunduiesc cu Dupa-Putzfestiger.

Suprafețe portante cu vopsele sau lacuri de dispersie: Suprafețele lucioase și lacurile se șlefuiesc. Straturile cretoase se curăță cu jeturi de apă sub presiune respectând reglementările legale din domeniu. Se aplică un strat de grund CapaGrund Universal. În cazul altor metode de curățare se aplică un start de grund cu Dupa-Putzfestiger.

Suprafețe portante, pe bază de vopsele de dispersie plasto-elastice: Straturile vechi se curăță cu jeturi de apă sub presiune, sau prin spălare cu apă și soluții uzuale de curățare, urmată de o clătire cu apă curată, respectând reglementările legale din domeniu. Se aplică un strat de grund CapaGrund Universal. Strat intermediar și final cu Cap-elast Phase 2, mat-mătăsos sau PermaSilan NQG, mat.

Suprafețe portante pe bază de tencuieli din rășini sintetice (excepție sistemele de termoizolație):

Tencuielile vechi se curăță prin metode adecvate. În cazul curățării umede, continuarea lucrului se face după uscarea în profunzime a suprafeței. Se aplică un strat de grund CapaGrund Universal.

Suprafețe fără capacitate portantă de lacuri, vopsele de dispersie sau tencuieli pe bază de rășini sintetice: Se îndepărtează complet prin diverse metode, de ex. mecanic sau prin decapare urmată de o curățare cu jeturi de apă sub presiune respectând reglementările legale din domeniu. Pe suprafețele slab absorbante sau suprafețele netede, se aplică un strat de grund cu produsul CapaGrund Universal. Suprafețele făinoase se grunduiesc cu Dupa-Putzfestiger.

Suprafețe fără capacitate portantă de vopsele minerale: Se îndepărtează complet prin diverse metode, de ex. mecanic sau prin decapare urmată de o curățare cu jeturi de apă sub presiune respectând reglementările legale din domeniu. La curățarea umedă, suprafețele se lasă să se usuce bine înainte de finisare. Se aplică un strat de grund cu produsul Dupa-Putzfestiger.

Suprafețe murdărite de gaze industriale sau de funingine: Se curăță prin procedee adecvate, cum ar fi de ex. spălare cu jeturi de apă sub presiune respectând reglementările legale din domeniu. Suprafețele se lasă să se usuce bine înainte de finisare.

Suprafețe afectate de fungi sau alge: Mucegaiul sau algele se îndepărtează cu jeturi de apă sub presiune, respectând prevederile legale în domeniu. Suprafețele se tratează cu Capatox. Suporturile absorbante se grunduiesc cu FungiGrund. Pentru evitarea reapariției fungilor și algelor recomandăm utilizarea produsului Cap-elast Phase 2-W ca și start final.

Zidării cu fisuri în rosturi: Rosturile deteriorate se îndepărtează prin răzuire într-o adâncime de 10 mm, se grunduiesc cu Dupa-grund iar după uscare se umplu cu Cap-elast Riss-Spachtel. Se lasă să se usuce bine. Dacă în stratul intermediar apar pete maronii, se folosește ca și strat final vopseaua pe bază de solvent Duparol.

Suprafețe cu eflorescențe de sare: Eflorescențele de sare se înlătură prin periere uscată. Se aplică un strat de grund cu Dupa-Putzfestiger. Pentru acoperirea suprafețelor cu eflorescențe de sare nu ne putem asuma nici o garanție cu privire la aderența zugrăvelii respectiv la blocarea sărurilor.

 

Mod de aplicare

Cap-elast Phase 2-W: Se aplică cu pensula, rola și bidineaua.
Cap-elast Phase 1 și Cap-elast Phase 2: Se lucrează cu pensula, rola, bidineaua și aparate de pulverizare.

Aplicare cu aparate Airless:
Cap-elast Phase 1: Unghi de pulverizare: 50°; Duză: 0,027–0,033"; Presiune de pulverizare: 140 - 200 bar
Cap-elast Phase 2: Unghi de pulverizare: 50°; Duză: 0,025–0,031"; Presiune de pulverizare: 150 bar
Curățarea echipamentului se face prin spălare cu apă, imediat după utilizare.

Cap-elast Faserpaste: Se lucrează cu fierul de glet. Materialul se aplică nediluat, se amestecă bine înainte de aplicare.

Consum

Cap-elast Phase 1: 350 - 500 ml/m2 pe strat. Țineți cont de recomandările cu privire la tipurile de fisuri.
Cap-elast Phase 2 / Phase 2-W /ColorExpress: Minim 230 ml/m2 pe strat.
Țineți cont de recomandările cu privire la tipurile de fisuri.
Cap-elast Faserpaste: Minim 1,1 kg/m2 pe mm grosime.

Pentru obținerea unei protecții suficiente împotriva algelor și fungilor la utilizarea produsului Cap-elast Phase 2-W, este necesară aplicarea în 2 straturi, cu un consum total de min. 460 ml/m2, pentru obținerea unei pelicule cu grosime medie de min. 200 µm. Fiecare strat suplimentar crește grosimea sistemului cu cca 100 µm la un consum de min. 200 ml/m2 pe strat. Pe suporturile rugoase consumul va crește în mod corespunzător.

Condiții de prelucrare

Limitele de temperaturi pentru aplicare și uscare:
Temperatură material, aer și suport: Min. + 5°C până la max. + 30°C.

Uscarea/Timp de uscare

Cap-elast Phase 1: La +20°C și 65% umiditate relativă a aerului, la 24 ore de la aplicare este uscat la suprafață și se poate aplica un nou strat.
Cap-elast Phase 2 / Cap-elast 2-W: La +20°C și 65% umiditate relativă a aerului după 24 ore este rezistentă la ploaie. Temperaturile mai reduse și umiditatea înaltă a aerului prelungesc timpul de uscare.
Cap-elast Faserpaste: În funcție de umiditate, temperatură și grosimea stratului. Cca 24 de ore la grosimea de 1 mm și la +20°C și 65% umiditatea relativă a aerului.

Notă

Nu se aplică pe suprafețe expuse direct la razele solare, vânt puternic, ceață, sau riscul iminent de ploi respectiv îngheț la noapte.
Pentru evitarea de suprapuneri vizibile, se va vopsi fără întrerupere, ud-pe-ud. În cazul aplicării cu aparate Airless, vopseaua se omogenizează bine și se filtrează în prealabil.
Nu se aplică pe suprafețe orizontale cu acumulare de apă.
Nu se aplică pe suporturi cu conținut ridicat de var precum și pe tencuielile ușoare.
În cazul suporturilor dense, reci sau în cazul procesului prelungit de uscare datorat intemperiilor (ploaie, rouă, ceață) pot apărea pe suprafața vopsită urme de scurgere ușor lucioase și lipicioase de culoare gălbui/transparentă din aditivi. Acești aditivi sunt solubili în apă și se îndepărtează de la sine cu apă din abundență de ex. după câteva ploi abundente. Calitatea vopsitoriei uscate nu este influențată negativ prin aceste urme. Cu toate acestea, în cazul unei prelucrări ulterioare, aceste scurgeri/aditivi trebuie umezite în prealabil și după o expunere de scurtă durată se îndepărtează în întregime. Este necesară o grunduire suplimentară cu produsul CapaGrund Universal. În cazul executării vopsitoriei în condiții climatice corespunzătoare nu apar aceste urme de scurgeri.
Vizibilitatea urmelor de reparații efectuate pe suprafață depind de mai mulți factori și sunt inevitabile (Fișa BFS nr. 25).

Fisurile constructive sunt solicitate la mișcări extreme. Din acest motiv, o acoperire mascată și de durată a fisurilor cu produse de finisaj nu poate fi realizată. În cazul utilizării sistemelor de ancorare spiralate Desoi, pot fi preluate forțe de smulgere și forfecare din zidărie. Într-un domeniu liniar, ancora spiralată funcționează ca un arc puternic comprimat. Informații suplimentare sunt disponibile la: Firma Desoi GmbH, Fax: +49 6655/96366666. Rosturile de îmbinare de la ferestre, uși și pervazuri, se etanșează cu un material etanșant, cu elasticitate de durată. Aceste rosturi necesită întreținere periodică și trebuie verificate ca atare. Pe fațadele unde se întâlnesc condiții climaterice deosebite (umiditate ridicată) sau cu influență atmosferică ridicată, există un risc mai mare de apariție a fungilor și a algelor. Recomandăm pentru aceste suprafețe folosirea produsului nostru special Cap-elast Phase 2-W. Acest produs conține substanțe active ce întârzie temporar dezvoltarea fungilor și a algelor.
Cap-elast Phase 2-W este un produs ce conține substanțe active speciale împotriva apariției fungilor și a algelor pe stratul de vopsea. Acest depozit de substanțe active asigură o protecție de lungă durată, totuși temporară, durata eficacității fiind condiționată de condițiile obiectivului: gradul de infestare organică și gradul de umiditate al stratului suport. Din acest motiv, o protecție permanentă împotriva fungilor și a algelor nu poate fi întotdeauna garantată