Avize

Avize actualizate, la cerere.

Indicaţii de pericol şi sfaturi de securitate (valabil la data publicării).

Utilizare limitată numai în scopuri profesionale.
Fişa cu date de securitate disponibilă la cerere.

Conţine: 1,2-Benzizothiasol-3(2H)-onă, amestec din 5-Clor-2-metil-2H-izothiazol-3-onă [Nr. CE 247-500-7] și 2-metil-2H-izothiazol-3-onă [Nr. CE 220-239-6] (3Ș1), 2-metil-2H-izothiazol-3-onă. Poate provoca o reacţie alergică.
Acest produs este un “articol tratat” conform Ordonanței UE 528/2012 (nu este un produs biocid) și conține următoarele substanțe active biocide:
Pyrithionzinc (Nr. CAS 13463-41-7), Terbutryn (Nr. CAS 886-50-0), 2-Octil-2H-isotiazol-3-onă (Nr. CAS 26530-20-1).

Pentru întrebări legate de persoanele alergice contactați: Institutul Național de Sănătate Publică, str. Dr. Leonte Anastasievici, nr.1-3, sector 5, 050463 București, Număr de telefon ce poate fi apelat în caz de urgență: +40 21 318 36 06 (Luni-Vineri între orele 8:00-15:00).

Dezafectare

Resturile lichide se vor preda centrelor de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, resturile solide se dezafectează ca și deșeuri rezultate din construcții, sau demolări, respectiv ca și gunoi menajer.

Valori-limită admise de UE pentru conţinutul COV

al acestor produse (categoria A/c): 40 g/l (2010). Acest produs conţine max. < 1 g/l COV.

Giscode

BSW50

Cod produs vopsele şi lacuri

cod vechi: M-DF02F

Alte informații

A se citi fișa cu date de securitate a produsului.
La utilizarea materialului se vor respecta indicațiile Disbon cu privire la prelucrare, curățare și întreținere.

Suport Tehnic

În acest document nu pot fi prezentate toate suporturile şi acoperirile întâlnite în practică. În cazul în care se prelucrează straturi suport, care nu sunt prezentate în această fişă tehnică, este necesară să luaţi legătura cu departamentul tehnic. Vă stăm la dispoziţie să vă ajutăm cu sfaturi detaliate şi specifice cazului Dvs. individual.

Centru suport tehnic 

Tel.:    0800.800.600
E-mail: tehnic@caparol.ro