Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Fraze de pericol și precauție (valabil la data publicării)

Poate provoca o reacție alergică a pielii. A nu se lasa la îndemana copiilor. Dacă este necesară consultarea medicului, ţineţi la îndemână recipientul sau eticheta produsului. Purtaţi mănuşi de protecţie/echipament de protecţie a ochilor. Evitaţi orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă și săpun.
Conține: 2-metilizotiazol-3(2H)-onă. Poate provoca o reacție alergică.  Sfaturi pentru  alergici:  telefon  de urgență +40 21 318 36 06 (Luni-Vineri între orele 8:00-15:00) Institutul Național de Sănătate Publică.

Notă 

Informații suplimentare: A se vedea Fișa cu date de securitate.

Eliminare

Pot fi reciclate numai ambalajele goale. Resturile lichide de material se elimină la un punct de colectare a vopselelor/ lacurilor vechi, iar resturile uscate de material ca deșeuri din construcții și demolări, ca deșeuri municipale sau menajere.

Valoare limită admisă de UE pentru conținutul VOC

Pentru acest produs (Cat. A/a): 30 g/l (2010). Acest produs conține < 1 g/l COV.

Conținut 

Rășină poliacrilică, carbonat de calciu, dioxid de titan, silicați, apă, aditivi, conservanți.

Consultanţă tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora.
În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu se găsesc în această fișă tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentanții noștri comerciali. Vă putem oferi sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport Tehnic

Telefon: 0800.800.600

E-mail:  tehnic@caparol.ro