Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Suporturi recomandat

Suprafețele interioare ale tencuielilor minerale din grupele de mortar PII și PIII, gips și tencuieli de finisare din grupa de mortar PIV, gips-carton, plăci din gips și suprafețe din beton.

Stratul suport trebuie să fie curat, uscat, stabil și fără substanțe de separare. Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3.

Pentru pregătirea corectă a suprafețelor, vă rugăm consultați fișa cu Informații Tehnice Nr. 650.

Pregătirea suprafeței

Pregătirea straului suport:
Stratul suport trebuie să fie curat, uscat și portant. Stratul suport se gletuiește în prealabil cu Akkordspachtel Fein, în așa fel încât să fie lipsit de neregularități, goluri sau crăpături. Suprafața se grunduiește apoi cu Caparol Weissgrund nuanțat în aceeași culoare cu stratul decorativ final.

Tencuieli din grupele de mortare PI, PII și PIII:
Tencuileile solide, normal absorbante se grunduiesc cu Caparol Weissgrund. Pe tencuielile ușor absorbante se aplică un strat de grund CapaSol RapidGrund sau CapaSol Konzentrat. Pe tencuielile puternic absorbante se aplică un strat de grund Caparol-Tiefgrund TB sau Dupa-Putzfestiger.

Tencuieli de gips sau din grupa PIV:

Tencuielile din gips sunt șlefuite pentru îndepărtarea stratului de sinter, se desprăfuiesc și se grunduiesc cu Caparol Haftgrund EG.

Placile din gips și gips-carton:

Urmele de șpaclu se șlefuiesc. Zonele moi și cele șlefuite se grunduiesc cu CapaSol Konzentrat. Zonele puternic absorbante vor fi grunduite cu Dupa-Putzfestiger. Pe zonele normal absorbante se va grundui cu Caparol Weissgrund sau Haftgrund EG. Pe plăcile cu pete de umezeală sau decolorări se va aplica un strat de Caparol AquaSperrgrund.

Beton:

Se îndepărtează eventualele bavuri, cât și resturile de materiale prăfoase sau nisipoase. Suprafețele puternic absorbante se grunduiesc cu Caparol Tiefgrund TB sau Dupa-Putzfestiger. Suprafețele normal absorbante se grunduiesc cu CapaGrund Universal.

Vopsitoriile vechi portante:

Acoperirile mate, slab absorbante se acoperă direct. Suprafețele lucioase și acoperirile cu lac se șlefuiesc și se grunduiesc cu Caparol Weissgrund sau Haftgrund EG.

Vopsitoriile vechi neportante:

Vopsitoriile neportane cu vopsele de dispersie sau lacuri se îndepărtează. Suprafețele poroase, nisipoase se grunduiesc cu CapaSol RapidGrund. Acoperirile minerale neportante se îndepărtează mecanic iar suprafețele se desprăfuiesc. Se va aplica un strat de grund Caparol-Tiefgrund TB sau Dupa-Putzfestiger.

Vopsitoriile vechi cu humă:

Suprafața suport se spală. Se grunduiește ulterior cu Caparol-Tiefgrund TB sau Dupa-Putzfestiger.

Tapetele rugoase, în relief, din hârtie, tapetele neaderente:

Se îndepărtează complet. Se spală resturile de tapet şi de adeziv. Se grunduiește cu Caparol-Tiefgrund TB sau Dupa-Putzfestiger.

Suprafețele cu pete de nicotină, apă, rugină sau grăsimi:

Suprafețele pătate cu nicotină, apă, rugină sau grăsime, se spală cu un degresant și se lasă să se usuce. Se aplică un grund izolator Caparol AquaSperrgrund. (Informația tehnică nr.384).

Zone cu mici defecte:

După pregătirea corespunzătoare, se repară conform indicaț iilor de prelucrare cu Caparol Akkordspachtel fein şi după caz, se aplică ulterior un strat de grund.

Indicație:

La utilizarea grundului Caparol-Tiefgrund TB în spații interioare, apare un miros specific de solvent. De aceea în spațiile sensibile la mirosuri se va utiliza grundul Dupa-Putzfestiger.

Mod de aplicar

Stratul de bază:

Stratul suport se grunduiește în prealabil cu Caparol Weissgrund în culoarea stratului final. Pentru aplicarea produsului decorativ se utilizează un fier de glet venețian. Pentru decorarea suprafeței sunt necesare două etape de lucru.

1. Prima etapă de lucru:

Capadecor StuccoDecor Di Perla nuanțat în culoarea dorită, diluat cu 20 % apă, se aplică uniform, pe suprafața pregătită anterior, cu ajutorul unei role de mohair cu fir scurt.

2. A doua etapă de lucru:

Ulterior, Capadecor StuccoDecor DI PERLA nediluat, în aceeași nuanță, se aplică cu ajutorul unui fier de glet venețian până la acoperirea completă a suprafeței, iar după o scurtă perioadă de zvântare, cu același fier de glet se nivelează ușor suprafața, obținându-se astfel aspectul caracteristic perlat.

Indicație:
Pentru evitarea îmbinărilor vizibile, se va lucra ud-pe-ud. Curenții de aer și stratul suport cald afectează aplicarea.

Diluare

20% apă (doar la aplicarea primului strat)

Consum

Cca. 120 - 150 ml/mp pentru 2 straturi. Rata exactă a consumului se poate determina printr-o aplicare de probă.

Condiții de prelucrare

Limita inferioară a temperaturii pentru prelucrare și uscare:
+ 5°C pentru substrat şi aer. Umiditatea relativă nu trebuie să depășească 80%.

Timp de uscare

La o temperatură de +20°C şi 65% umiditatea relativă a aerului, produsul este uscat la suprafaţă după 12 ore. Este uscat în profunzime şi poate fi supus unor încărcări după 1-2 zile.
La temperaturi mai joase şi umiditatea mai mare în aer, aceşti timpi se prelungesc.

Unelte

Pentru aplicarea primului strat diluat vă recomandăm o rolă cu fir scurt (10-12 mm), iar pentru aplicarea celui de al doilea strat și pentru finisare fierul de glet venețian, a cărui muchii se vor șlefui în prealabil cu o hârtie abrazivă umedă (granulație 400-600).

Curățarea uneltelor

Se curăță cu apă imediat după utilizare.

Notă

Instrucțiuni de curățare și întreținere:
Faceți un test preliminar de curățare ușoară, pe o zonă restrânsă de probă. Urmele apărute în urma încercărilor de curățare nu pot fi înlăturate.