Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Suporturi recomandate

Straturile suport trebuie să fie fără impurități, substanțe cu efect separator, uscate și cu capacitate portantă. A se respecta VOB, capitolul C, DIN 18363, alineat 3.

Pregătirea suprafeței suport

Tencuieli din grupele de mortare PI, PII și PIII: Tencuielile  solide,  normal  absorbante,  se  acoperă  fără  o  pregătire  prealabilă.  Tencuielile absorbante, ușor nisipoase, se grunduiesc cu OptiSilan TiefGrund. Tencuielile foarte nisipoasese grunduiesc cu Dupa-Putzfestiger.

Gips și tencuieli de finisare din grupa de mortare PIV: Tencuielile de ipsos cu strat de sinter se șlefuiesc, se îndepărtează praful, iar apoi se grunduiesc cu Dupa-Putzfestiger.

Plăci de construcții pe bază de ghips: Pe plăcile absorbante se aplică un strat de grund cu produsul OptiSilan TiefGrund sau Dupa- Putzfestiger (placările, vezi la plăci de ghips-carton).

Plăci de ghips-carton:
Se șlefuiesc urmele de șpăcluire. Zonele șpăcluite cu rezistență mai redusă se grunduiesc cu OptiSilan TiefGrund. În cazul unui grad de absorbție mai ridicat se aplică un strat de grund Dupa- Putzfestiger. La plăcile cu conținut de substanțe colorante și diluabile cu apă, se aplică un strat de grund cu produsul Caparol-Filtergrund grob. A se respecta fișa BFS Nr. 12, partea 2.

Atenție: Finisajele cu produsul Calcino Romantico necesită o dublă placare. Pentru evitarea apariției fisurilor din zonele de îmbinare dintre plăci și la racorduri, aceste rosturi trebuie închise astfel încât să asigure o acoperire de durată împotriva fisurării.

Beton:
Se îndepărtează eventualele urme de material de decofrare, precum și substanțele sub formă de pulbere rezultate în urma șlefuirii.

Finisaje cu capacitate portantă:
Finisajele mate, cu absorbție redusă se acoperă direct. Se șlefuiesc suprafețele lucioase și cele vopsite. Pentru eventualele șpăcluiri se va folosi produsul Matador Feinputz.

Finisaje fără capacitate portantă:
Se îndepărtează finisajele fără capacitate portantă cum ar fi lacurile, vopselele de emulsie, sau acoperirile cu tencuieli din rășini sintetice. Suprafețele poroase, nisipoase respectiv cele cu grad ridicat de absorbție, se grunduiesc cu OptiSilan TiefGrund.
Finisajele minerale fără capacitate portantă se îndepărtează mecanic și se curăță suprafața de praf. Ulterior se aplică un strat de grund cu produsul Dupa-Putzfestiger.

Suprafețe cu vopsea pe bază de clei:
Se îndepărtează integral prin spălare. Se aplică un strat de grund cu produsul Dupa-Putzfestiger.

Tapete cu așchii de lemn, structurate, sau cu model pe bază de celuloză, tapete neaderente:
Se îndepărtează complet. Spălați adezivul și resturile de hârtie. Ulterior se aplică un strat de grund cu produsul Dupa-Putzfestiger.

Suprafețe cu pete de nicotină, apă, funingine sau grăsimi:
Petele de nicotină, funingine sau grăsimi se spală cu o soluție de apă și detergent de uz casnic pentru dizolvarea grăsimilor și se lasă să se usuce bine. Petele uscate de apă se curăță uscat, prin periere. Se aplică un strat de grund de izolare cu produsul Caparol-Filtergund grob (a se respecta Informațiile tehnice Nr. 845).

Lemn și materiale lemnoase:
Se aplică un strat de grund cu produsul Capacryl Holz-Isogrund. Pe panourile acoperite cu rășină melaminică la fabricație, se aplică grundul Capacryl-Haftprimer. Zona rosturilor/ zonele de îmbinare dintre placi nu pot fi finisate astfel încât să nu se fisureze ulterior. Aici se recomandă execuția unui strat de decuplare cu ajutorul unor panouri subțiri din ghips.

Defecte:
Golurile vor fi umplute cu materialele adecvate.

Suprafețe vechi cu finisaje de tip masă de șpaclu pe bază de var:
Se îndepărtează stratul de sinter prin șlefuire. În cazul unui rezultat negativ la testările cu apă pe suprafețele șlefuite, se impune îndepărtarea integrală a masei de șpaclu și reconstruirea adecvată a stratului suport. În cazul unui test pozitiv de umezire cu apă pe o suprafață șlefuită, se va aplica un strat de grund cu Dupa-Putzfestiger.

Notă: în cazul șpăcluirilor în calitatile Q2/Q3 respectiv în cazul straturilor subțiri < 0,5mm pe bază de ipsos, sau mase de șpaclu cu liant hidraulic în calitățile Q2/Q3, se recomandă un grund transparent pe bază de apă. În acest sens, facem trimitere la Fișa Nr. 2-9/2020 a zugravilor și aplicatorilor de lacuri “Defecte de aderență a finisajelor aplicate pe mase de șpaclu/placi din ghips” a Asociației Federale de Vopsele, Decorațiuni, Protecția Clădirilor și Comitetul Federal de Vopsele și Protecția Valorii Proprietății” (Germania).

Ca o alternativa la masele de șpaclu Q3 pe bază de gips, s-au dovedit eficiente masele de șpaclu sub formă de pastă.

Pregătirea materialului

Calcino Romantico este gata pregătit pentru aplicare și nu trebuie amestecat.

Mod de aplicare

Strat de grund cu Capadecor DecoGrund:
După pregătirea stratului suport, aplicați un strat de grund sau un strat intermediar cu Capadecor DecoGrund sau Caparol HaftGrund EG. În cazul straturilor suport fără planeitate se impune o netezire prealabilă cu produsul Matador Feinputz. În acest caz nu mai este necesară aplicarea suplimentară a grundului Capadecor DecoGrund sau Caparol HaftGrund EG. Dacă există fisuri în tencuială, se recomandă înglobarea unui tapet de armare în stratul de Akkordspachtel.

Fisurile dinamice din structura construcție pot fi subiectul unor mișcări extreme. În astfel de cazuri nu este posibilă o acoperire invizibilă și de durată a fisurilor nici prin înglobarea unui tapet de armare. După uscarea completă a stratului de grund, se poate aplica imediat produsul Calcino Romantico. Pentru obținerea aspectului dorit sunt necesare 2 faze de lucru, compuse din mai multe operațiuni:

Instrucțiuni speciale:
Uneltele se păstrază curate și îngrijite. Se curăță periodic marginea găleții și se va evita introducerea materialului uscat în găleată. Acoperiți întotdeauna materialul pe durata pauzelor de lucru. Calcino Romantico nu se diluează niciodată.

Faza de lucru nr. 1 în tehnica de aplicare ”Authentico”:
Se aplică un prim strat de Calcino Romantico prin șpăcluire pe întreaga suprafață, în nuanța dorită și se întinde la grosimea granulei materialului. După un scurt timp de uscare, finisați suprafața șpăcluită prin aplicarea unei presiuni moderate pe gletieră.

În acest caz vă recomandăm folosirea unui fier de glet de dimensiune medie (240 mm x 100 mm). Acest strat aplicat trebuie să se usuce minim 12 ore pentru evitarea problemelor de aderență la următoarele operațiuni. În cazul temperaturilor mai mici și a umidității mai mari, timpul de uscare se prelungește corespunzător.

Faza de lucru nr. 2 în tehnica de aplicare ”Authentico”:
Se aplică un strat de Calcino Romantico prin șpăcluire, pe întreaga suprafață în nuanța dorită și se întinde la grosimea granulei materialului. După un scurt timp de uscare, suprafața aplicată se zgârie ușor cu muchia gletierei și se finisează parțial aplicând o presiune ușoară. În acest caz se recomandă utilizarea unui fier de glet de dimensiuni medii (240 mm x 100 mm). Pentru finisarea suprafeței pot fi utilizate gletiera ArteTwin, fierul de glet venețian, sau o mistrie din plastic. Când suprafața are un aspect mat-umed, aceasta se poate prelucra cu o mistrie de lustruire pentru obținerea unor suprafețe mai lucioase.

Impregnare:
Pentru a nu împiedica carbonatarea varului, suprafețele au nevoie de un timp de întărire de 3-6 zile înainte de a fi impregnate. Prelucrarea prematură poate duce la decolorare. Deoarece Calcino Romantico are o suprafață ușor texturată dupla modelare, consumul cerii de impregnare StuccoDecor Wachsdispersion este mai mare.
În plus, culoarea lui Calcino Romantico poate fi modificată prin aplicarea cerii de protecție. Din acest motiv, combinația dintre Calcino Romantico și ceara StuccoDecor Wachsdispersion trebuie verificată în prealabil prin aplicarea pe o zonă de test.

Pasta Calcino Imrägnierpaste nu este potrivită pentru protejarea lui Calcino Romantico!

Consum

Tehnica Authentico: cca. 600 g/m²/strat
Tehnica Travertino: cca. 1000 - 1500 g/m²/primul strat; cca. 600 - 800 g/m²/al doilea strat

Pe suprafețele rugoase și absorbante și în funcție de tehnica de aplicare, consumul poate crște considerabil. Consumul exact se poate determina prin aplicări de probă.

Pentru aplicarea materialului în tehnica Travertino, vă rugăm să consultați Fișa tehnică creativă aferenta.

Condiții de prelucrare

Temperatura minimă pentru aplicare: +10 °C pentru aer și stratul suport.

Unelte

  • Fier de glet venețian cu colțuri rotunjite
  • Gletieră pentru lustruit
  • Gletiera ArteTwin sau o gletieră similară

Notă:

Aceași gletieră poate fi folosită pentru ambele etape de lucru. O gletieră deteriorată poate lăsa urme inestetice pe suprafață. Gletierele noi  se  șlefuiesc  cu  o  hârtie  abrazivă  (granulație  400-600). Nu este recomandat ca uneltele folosite la Calcino Romatico să se folosească și la aplicarea produsului Calcino Decor.

Curățarea uneltelor

Cu apă, imediat după utilizare.
La aplicare se va acorda o atenție sporită pentru ca uneltele să fie curate.