Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Certificări germane

Neinlamabil. Clasa A2 de reacție la foc, conform DIN 4102

Măsuri de securitate (valabile la data publicării)

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate. A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. În caz de contact cu ochii sau cu pielea, clătiți imediat cu apă. A nu se arunca la canalizare. A se evita dispersarea în mediu. Curățarea sculelor se va face imediat după utilizare, cu apă și săpun. Nu inspirați vaporii/spray-ul. Indicații suplimentare: a se vedea fișa cu date de securitate.

Conține: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onă, 2-metil-2H-izotiazol-3-onă. Poate provoca o reacție alergică.
Sfaturi pentru alergici: telefon de urgență +40 21 318 36 06 (Luni-Vineri între orele 8:00-15:00) Institutul Național de Sănătate Publică.

Dispoziții Dezafectare

Materiale și toate ambalajele aferente trebuie să fie eliminate într-un mod sigur în conformitate cu cerințele complete ale autorităților locale. O atenție deosebită ar trebui acordată pentru a scoate reziduurile de pe șantier, în conformitate cu procedurile standard pentru șantierele de construcții. Pot fi reciclate numai ambalajele goale. Resturile lichide de material se dezafectează la un punct de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, resturile uscate de material ca deșeuri din construcții și demolări, ca deșeuri municipale sau menajere.

Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV

al acestui produs (Cat. A/a): max. 30 g/l (2010). Acest produs conține < 1 g/l COV

Cod produs Vopsele si lacuri

M-DF02

Compoziție

Rășină poliacrilică, pigmenți de culoare, materiale minerale si polimeri de umplutură, apă, aditivi, conservanți (metil / benzizotiazolinonă).

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică precum şi pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport ce nu se regăsesc în această fișă tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentații noștri comerciali. Vă putem oferim sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600

E-mail:  tehnic@caparol.ro