Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Suporturi recomandate

Suportul trebuie să fie, curat, uscat şi fără substanţe de separare. 

Pregătirea suprafeței suport

Tencuieli din grupele de mortare P II şi P III:
Tencuielile solide, normal absorbante, se vopsesc fără o grunduire prealabilă. Pe tencuielile foarte poroase, nisipoase, absorbante, se aplică un strat de grund cu OptiGrund E.L.F. sau Capasol LF.

Tencuieli de gips şi tencuieli prefabricate din grupa de mortare PIV:
Se aplică un strat de grund cu Caparol WeissGrund. Tencuiala de gips cu strat de sinter se şlefuiește, se îndepărtează praful și se aplică un strat de grund cu Caparol-Tiefgrund TB.

Plăci de construcţii din gips: Pe plăcile absorbante se aplică un strat de grund cu OptiGrund E.L.F. sau Caparol-Tiefgrund TB. Pe plăcile puternic compactate, netede, se aplică un strat de grund ca punte de aderență cu Caparol WeissGrund.

Plăci de gips (plăci de gips-carton): Se şlefuiesc urmele de la șpăcluire. Suprafețele de gips (șpăcluite cu materiale pe bază de gips) moi sau șlefuite se consolidează cu Caparol Tiefgrund TB. Se aplică apoi un strat de grund cu Caparol WeissGrund, OptiGrund E.L.F. sau Caparol Tiefgrund. Pe plăcile cu substanțe colorante, solubile în apă, se aplică un strat de grund cu Caparol AquaSperrgrund. Vezi fişa BFS Nr. 12.

Beton:
Se elimină eventualele resturi de decofrol, precum şi substanţele făinoase, nisipoase. B.C.A.:
Se aplică un strat de grund cu Capaplex, diluat 1 : 3 cu apă. Zidărie aparentă din cărămidă și zidărie aparentă din cărămidă/bolțari de var cu nisip:
Se vopsesc fără o pregătire prealabilă.

Acoperiri portante:
Suprafeţele mate, ușor absorbante, se vopsesc fără o pregătire prealabilă. Suprafețele lucioase și cele acoperite cu lacuri se șlefuiesc pentru a se obține suprafețe aderente. Se aplică un strat de grund cu Caparol WeissGrund.

Acoperiri fără capacitate portantă:
Se îndepărtează suprafeţele fără capacitate portantă de lacuri, vopsele de dispersie sau tencuieli pe bază de răşini sintetice. Pe suprafeţele netede, uşor absorbante, se aplică un strat de grund cu Caparol WeissGrund. Pe suprafețele foarte poroase, nisipoase sau absorbante se aplică un strat de grund cu OptiGrund E.L.F. sau Capasol LF. Vopselele minerale fără capacitate portantă se îndepărtează mecanic iar suprafața se curăță de praf. Se aplică un strat de grund cu Caparol-Tiefgrund TB.

Straturi de vopsea pe bază de clei:
Se spală bine suprafaţa îndepărtând în totalitate straturile vechi. Se aplică un strat de grund cu Caparol-Tiefgrund TB. Tapete nevopsite de tip rugos, în relief sau imprimate:
Se vopsesc fără o tratare prealabilă. Tapet neaderent:
Se înlătură în totalitate. Se spală resturile de maculatură şi de adeziv. Se aplică un strat de grund cu Caparol-Tiefgrund TB. Notă:
A nu se folosi în încăperi sensibile fără a se păstra un timp suficient de uscare.
La aplicarea Caparol-Tiegrund TB în interior poate apărea un miros specific de solvent. Prin urmare, trebuie asigurată o aerisire corespunzătoare a spaţiului de lucru.
În mediile sensibile este recomandată aplicarea lui Amphisilan-Putzfestiger, grund fără substanţe aromatice şi cu miros redus (vezi Informaţii tehnice nr. 670).

Mod de aplicare

Aplicare cu rola:
VarioFloc poate fi aplicat cu o rola cu fir scurt (max.14 mm).

Înainte de aplicarea rola trebuie amorsată după care se aplică pe o suprafață de mostra până aspectul devine omogen. Pregătirea rolei pe un grătar nu este suficienta. VarioFloc se aplică prin roluire, uniform, pe două direcții (in cruce) după care se păstrează un scurt timp de uscare. Întotdeauna zonele de întrerupere se roluiesc din nou.

Aplicare prin pulverizare:
Date aparate de pulverizat cu presiune joasă (ex. Wagner Finecoat 9900 CC):
Presiune pulverizare: reglaj automat al aparatului (nu se poate modifica)
Presiune în recipient de pulverizare: 2 bar
Duză: 2,2 mm
Distanța de pulverizare: 30-40 cm
Diluție: Produsul se aplică nediluat

Sistemul de acoperire

Pentru a evita suprapunerea, produsul se aplică ud pe ud, fără întreruperi.
VarioFloc se amesteca cu atentie cu un mixer de turatie mica (max.400 rpm) sau manual cu o paleta de amestec.
Nota: Un mixer setat pe o turatie mai mare de 400 rpm poate duce la distrugerea particolelor colorate din compozitia VarioFloc. Strat intermediar:
Aplicați Malerit E.L.F sau CapaMaxx., nuanțat asemănător culorii finale VarioFloc (vezi tabel mai sus). Strat final:
După uscarea completă a stratului intermediar, se aplică VarioFloc nediluat, cu dispozitiv de pulverizare adecvat.
Pentru suprafețe mari aplicarea se face fără întreruperi pentru a evita suprapunerea.
Folosiți întotdeauna produse din același lot pentru a evita diferențe de nuanțe pe suprafețele mari.

Consum

Cca. 200 ml/m2
Consumul este influențat de distanța de pulverizare, cantitatea pulverizată precum și nuanță.
Consumul exact se determină după efectuarea unei probe.

Condiții de aplicare

Temperatura minimă pentru aplicare și uscare:
+ 8oC pentru produs, strat suport şi aer.

Timp de uscare

La +200C şi 65% umiditatea relativă a aerului, se usucă după cca. 4 – 6 ore.
Uscarea completă are loc după 3 zile. La temperaturi mai joase şi umiditatea mai mare în aer, aceşti timpi se prelungesc.

Instrumente de lucru

Aparate pentru pulverizare cu presiune scăzută. A nu se folosi aparate pentru pulverizat cu jet circular.Se utilizează recipiente mari pentru material atunci când este vorba de suprafețe mari.

Curătarea uneltelor

Se curăță cu apă după întrebuințare.