Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Certificate

  • Testarea rezistenței la dezinfectanți
  • Încăpere de testare conform schemei de testare AgBB

Măsuri de securitate (valabil la data publicării)

Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Utilizați filtrul de praf P2 pentru lucrări de șlefuire. Nu inspirați ceața/ spray-ul. Utilizati pentru protecție filtre combinate A2/P2. Conține 1,2-benzizotiazol-3 (2H) -onă, amestec de 5-clor-2-metil-2H-izotiazol-3-onă [Nr. CE 247-500-7] și 2-metil-2H-izotiazol- 3-onă [Nr. CE 220-239-6] (3: 1), 2-metil-2H-izotiazol-3-onă. Poate provoca o reacție alergică a pielii. Sfaturi pentru alergici: telefon de urgență +40 21 318 36 06 (Luni-Vineri între orele 8:00-15:00) Institutul Național de Sănătate Publică.

Eliminare

Pot fi reciclate numai ambalajele goale. Resturile lichide de material se elimină la un punct de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, iar resturile uscate de material ca deșeuri din construcții și demolări, ca deșeuri municipale sau menajere.

Valoare limită admisă de UE pentru conținut COV

al acestui produs (Cat.A/a): 30g/l. Acest produs conține < 1 g/l COV.

Giscode

BSW20

Cod produs Vopsele si lacuri

cod vechi: M-DF01

Compoziţie

Rășină poliacrilică, pigmenți perlați (aluminiu), apă, aditivi, conservanți (metil- / benzizotiazolinonă, amestec de clorometil și metilizotiazolinonă (3: 1)).

Consultanță tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu se găsesc în această fișă tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentanții noștri comerciali. Vă putem oferi sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600
E-mail:  tehnic@caparol.ro