Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Suporturi recomandate

Suprafețele trebuie să fie solide, curate, uscate și fără substanţe de separare. Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3.

Pregătirea suprafeței

Modalitatea de pregătire a stratului suport depinde de tipul și particularitățile stratului suport existent. Pentru acoperirea opacă cu Metallocryl Interior, vă rugăm consultați fișa tehnica a produsului Amphibolin.

Mod de aplicare

Capadecor Metallocryl Interior se amestecă bine înainte de aplicare. Amestecarea se va relua periodic și în timpul aplicării.

Capadecor Metallocryl Interior poate fi aplicat cu ajutorul unei pensule sau a unei role. Urmele de rolă trebuie netezite din nou, evitând suprapunerile. Pentru aplicarea cu rola se recomandă role cu fir mediu (12–16 mm), care nu au tendința de a face acumulări de material la capete.

Pentru obținerea unei distribuții omogene a pigmenților de aluminiu, Capadecor Metallocryl Interior trebuie aplicat uniform, distribuit transversal şi ulterior finisat cu rola într-o singură direcție.
Pe suprafețele netede, Metallocryl Interior nu poate fi aplicat manual în mod uniform, fără a fi vizibile urme de rolă sau pensulă.

Pe suprafețe netede se pot obține efecte deosebit de atractive dacă, după aplicarea cu rola a lui Capadecor Metallocryl Interior, se revine cu o periere a suprafeței cu mişcări în cruce, utilizând o perie ovală sau, suprafața se șpăcluiește cu o gletieră ArteTwin.
Nu se recomandă aplicarea lui Metallocryl Interior prin pulverizare întrucât poate duce la formarea de vapori și un nivel de luciu neuniform.

Capadecor Metallocryl Interior poate fi utilizat pe suprafețe structurate cu o granulație de cca. 2 mm sau mai mult, fără a mai fi finisat cu pensula sau cu gletiera.

Adițional se pot obține efecte foarte atractive, atunci când Capadecor Metallocryl Interior este folosit ca strat intermediar, înainte de a aplica Capadecor ArteLasur.

Sistemul de acoperire

Strat intermediar:

Capadecor Metallocryl Interior conține pigmenți speciali de efect. Influențele alcaline și acide pot provoca decolorarea suprafețelor, în special în combinație cu expunere la umiditate ridicată. Prin urmare, pe substraturile alcaline, neabsorbante, este necesară aplicarea unui strat suplimentar de etanșare cu Disbon 481 EP-Uniprimer (respectați datele din fișa cu Informații tehnice Nr. 481).

Pentru aplicarea unui strat intermediar de Amphibolin, a se vedea fișa cu Informații tehnice Nr. 100.

Stratul intermediar se nuanțează în aceeași culoare cu cea a stratului final de Capadecor Metallocryl Interior. Nuanțarea vopselei Amphibolin se realizează computerizat în sistemul ColorExpress, conform colecției de culori CD Metallocryl.

Alte produse nu sunt potrivite ca și strat intermediar.

Strat final:

Aplicați două straturi finale de Capadecor Metallocryl Interior nediluat (sau diluat cu max. 5% apă).

Aplicați Metallocryl Interior cu ajutorul unei role cu fir scurt și distribuiți uniform. Finisați apoi suprafața structurată cu rola, fără produs, pe o singură direcție. Îmbinările trebuie netezite din nou. Metallocryl se aplică întotdeauna ud pe ud. Suprafețele netede se finisează cu p sensulă sau o perie, prin mișcări scurte și încrucișate.

Consum

Cca. 100 ml/m² pe strat, pe suprafețe structurate; pe suprafeţele cu rugozitate crescută consumul creşte corespunzător. Un consum exact se poate determina prin efectuarea de teste la fața locului. 

Condiții de prelucrare

Temperatura minimă pentru aplicare:
+ 5°C pentru aer și stratul suport.

Uscarea/Timp de uscare

La +20°C şi 65% umiditate relativă a aerului, produsul este uscată la suprafaţă după aprox. 4-6 ore și se poate revopsi. Umiditatea crescută și temperaturile mai scăzute, prelungesc timpul de uscare.

Curățarea uneltelor

Cu apă, imediat după utilizare.

Notă

Capadecor Metallocryl Interior nu este potrivit pentru a fi aplicat pe suprafețe orizontale cu acumulare de apă.

Pentru a păstra proprietățile speciale ale acestui produs, acesta nu trebuie amestecat cu alte materiale.

Pentru a evita urmele de îmbinare, produsul se prelucrează ud-pe-ud.