Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Suporturi recomandate

Suprafețele trebuie să fie solide, curate, uscate și fără substanţe de separare. Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3.

Substraturi

Modalitatea de pregătire a stratului suport depinde de tipul și particularitățile stratului suport existent. Vă rugăm consultați fișa tehnică a produsului Amphibolin.

Nu este potrivit pentru a fi aplicat pe sisteme de termoizolație, cărămizi din gresie calcaroasă și pe acoperiri noi cu produse plasto-elastice.

Pentru fațadele metalice vă recomandăm Capalac Effektlack sau Capalac Dickschichtlack.

Pregătirea suprafeței

Tencuieli din grupele de mortare PII și PIII/rezistență minimă la compresiune cel puțin 1,5 N/ mm2, conform DIN EN 998-1:
Tencuielile noi pot fi acoperite după un timp de așteptare destul de lung, de regulă după două săptamani de uscare la o temperatură de 20°C și 65 % umiditate relativă a aerului. În condiții meteorologice mai puțin favorabile, de exemplu influențate de vânt sau ploaie, trebuie menținut un timp de așteptare semnificativ mai lung. Un strat de bază suplimentar de CapaGrund Universal reduce riscul apariției eflorescențelor de calcar pe suprafețele tencuielilor alcaline, din grupele de mortare PII și PIII, astfel încât sa poată fi acoperite după o perioadă dee uscare de 7 zile.

Tencuieli vechi: Reparațiile trebuie să fie întărite și bine uscate. Tencuielile foarte poroase, absorbante, ușor nisipoase, se grunduiesc cu OptiGrund E.L.F sau CapaSol LF. Pe tencuielile puternic nisipoase, făinoase, se aplică un strat de grund cu Dupa-grund.

Beton: Curățați suprafețele de beton cu depuneri de murdărie sau cu strat de substanțe făinoase, mecanic sau cu jet de apă sub presiune, în conformitate cu dispozițiile legale. Pe suprafețe ușor absorbante sau netede aplicați un strat de Amphibolin, diluat cu max. 5% apă. Pe suprafețele puternic absorbante aplicați un strat de grund de OptiGrund E.L.F. sau CapaSol LF. Pe suprafețele făinoase se aplică Dupa-grund.

Plăci din fibrociment cu și fără fibre de azbest:
A se vedea fișa BFS Nr. 14. Folosiți placi cu fibre de azbest TRGS 519. Grunduiți conform fișei cu Informații tehnice Nr. 650 "Straturi suport și grunduirea lor". Plăcilor expuse integral li se tratează inclusiv partea posterioară şi canturile. Plăcile de fibrociment noi, puternic alcaline, se grunduiesc cu Disbon 481 EP-Uniprimer pentru evitarea apariţiei eflorescenţelor de calcar.

Plăci de fibrociment:
Datorită alcalinității ridicate a placilor de fibrociment, pentru a evita eflorescențele de calcar, se va grundui cu produsul Disbon 481 2K-EP-Universalprimer.

Suprafețe portante de lacuri sau vopsele de dispersie:
Șlefuiți suprafețele lucioase și cele vopsite cu lacuri. Curățați vopselele vechi murdare sau cretoase cu jet de apă sub presiune, spălare manuală sau altă metodă adecvată, în conformitate cu reglementările legale. Ca și grund, aplicați un strat de Amphibolin diluat cu max. 5% apă.

Suprafețe portante de vopsele plasto-elastice de dispersie vechi, de ex. suprafețe vechi cu cap-elast:
Curățați vopselele vechi murdare sau cretoase cu jet de apă sub presiune, spălare manuală sau altă metodă adecvată, în conformitate cu reglementările legale. Lăsați suprafața să se usuce bine. La acoperirea acestor tipuri de strat suport, Amphibolin trebuie utilizat doar alb sau în nuanțe deschise cu o medie a gradului de luminozitate >60.

Suprafeţe portante de tencuieli pe bază de răşini sintetice:
Curățați tencuielile vechi utilizând o metodă adecvată. Pentru curățarea umedă, respectați reglementările legale și permiteți suprafețelor să se usuce bine înainte de a continua lucrările. Ca și grund, aplicați un strat de Amphibolin diluat cu max. 5% apă.

Suprafeţe de lacuri, vopsele de dispersie sau tencuieli pe bază de răşini sintetice, fără capacitate portantă:
Se îndepărtează complet printr-o metodă adecvată, de ex. mecanic sau prin decapare și curățare ulterioară cu jet de apă fierbinte sub presiune, în conformitate cu reglementările legale. Ca și grund, aplicați un strat de Amphibolin diluat cu max. 5% apă. Pe suprafețele nisipoase, puternic absorbante, se va aplica grundul Dupa-grund.

Suprafețe cu vopsele minerale fără capacitate portantă:
Se îndepărtează complet prin șlefuire, periere, răzuire, cu jet de apă sub presiune, în conformitate cu reglementările legale sau alte metode adecvate. În cazul curățării umede, permiteți suprafețelor să se usuce bine înainte de a continua lucrările. Grunduiți cu Dupa-grund.

Suprafețe din lemn, neacoperite, instabile și parțial stabile dimensional:
Suprafețele din lemn nou se șlefuiesc în direcția fibrelor, se curăță bine de murdărie, praf și rășină. Suprafețele vechi de lemn se curăță de straturile uscate. Umiditatea lemnului nu trebuie să fie mai mare de 12%, sau 15% pentru lemnul de rășinoase. Grunduiți cu Capalac Holz-Imprägniergrund. Pentru lemnul cu tendințe de decolorare, este necesară aplicarea unui strat intermediar cu Capacryl Holz-IsoGrund. Metallocryl Exterior nu are efect antiblocking - elementele finisate nu se lipesc între ele, prin urmare, nu este potrivit pentru obloane din lemn, ferestre și uși din lemn. În aceste cazuri se recomandă produsul Capalac Effektlack.

Suprafețe galvanizate:
Curățați suprafața de zinc în conformitate cu fișa BFS Nr. 5. Ca și grund, aplicați un strat de Amphibolin diluat cu max. 5% apă. Dacă sunt expuse la umiditate ridicată, vopselele colorate aplicate pe suprafețele galvanizate, pot produce eflorescențe albe. Acestea trebuie șterse uscat și reaplicat un strat suplimentar de vopsea.
Alternativ, pe suprafețele zincate poate fi aplicat Capalac Dickschichtlack.

PVC dur:
Șlefuiți și desprăfuiți. Ca și grund, aplicați un strat de Amphibolin diluat cu max. 5% apă. Consultați fisa BFS Nr. 22.

Suprafețe finisate cu tehnologia Coil-Coating:
Curățați suprafața cu soluție amoniacală. Grunduiți apoi cu Amphibolin. Notă: Suprafețele finisate prin tehnologia Coil-Coating care conțin silicon, nu pot fi vopsite. Întrucât acest tip de finisaje nu pot fi detectate vizual în șantier, trebuie efectuat întotdeauna un test de aderență.

Zidăria din cărămidă:
Se pretează la vopsire numai cărămizile rezistente la îngheț, cărămizile absorbante și clincherele fără incluziuni de substanțe străine. Zidăria trebuie să fie fără crăpături, uscată și fără săruri. Ca și grund, aplicați un strat de Amphibolin diluat cu max. 5% apă. Dacă stratul de bază prezintă o decolorare maronie, atunci Metallocryl Exterior nu poate fi utilizat.

Sisteme de termoizolație ETICS:
Sistemele de termoizolație ETICS nu pot fi acoperite cu Metallocryl Exterior. Pe acest tip de sisteme de termoizolație (polistiren), pot fi acoperite doar cu CapaSilber sau CapaGold. A se vedea fișa cu Informații tehnice Nr. 815.

Zone cu eflorescențe de săruri:
Îndepărtați prin periere uscată eflorescențele de săruri. Grunduiți cu Dupa-grund. La acoperirea suprafețelor cu eflorescențe de săruri, nu se poate garanta o aderență permanentă a finisajului sau împiedicarea reapariției eflorescențelor.

Defecte:
Reparați imperfecțiunile minore din substraturile minerale cu Caparol Fassaden-Feinspachtel. Defectele mari de până la 20 mm e de preferat a fi reparate cu Histolith-Renovierspachtel. Grunduiți zonele cu reparații.

Mod de aplicare

Metallocryl Exterior poate fi aplicat cu rola sau cu pensula.

Sistemul de acoperire

Se acoperă uniform stratul intermediar de Amphibolin, nuanțat computerizat în sistemul ColorExpress, conform colecției de culori ”CD Metallocryl”, în aceeași culoare cu stratul final de Metallocryl Exterior.
Se aplică două straturi finale cu Metallocryl Exterior nediluat.

Aplicarea:

  • Capadecor Metallocryl Exterior se amestecă bine înainte de aplicare. Amestecarea se va relua periodic și în timpul aplicării
  • Capadecor Metallocryl Exterior poate fi aplicat cu ajutorul unei pensule sau a unei role
  • Zonele de îmbinare trebuie prelucrate din nou cu rola. Se va lucra întotdeauna ud pe ud
  • Pentru aplicarea cu rola, se vor folosi role cu o lungime medie a firului (12-16 mm)
  • Evitați acumularea de material la capetele rolei

Suprafețe netede de până la 1,5 mm grosimea granulei:
Pe suprafețe netede cu o granulație de până la 1,5 mm, Capadecor Metallocryl Exterior necesită o prelucrare ulterioară cu pensula, după ce a fost aplicat cu rola. Pentru a evita suprapunerile și urmele de rolă, în funcție de structura suprafeței, aceasta se poate finisa folosind o perie de suprafață sau o bidinea ovală, prin mișcări scurte și încrucișate, sau prin șpăcluire cu o gletieră ArteTwin. Straturile de bază necesare trebuie aplicate întotdeauna în același mod.

Suprafețe structurate de la 2 mm dimensiune a granulei:
Suprafețele cu o granulație de la 2 mm dimensiune a granulei, nu mai necesită perierea obligatorie. Pentru obţinerea unei distribuţii omogene a pigmenţilor de iriodină, Capadecor Metallocryl Exterior trebuie aplicat uniform, distribuit transversal şi ulterior roluit într-o direcţie.

Din cauza ingredientelor active pe care le conține Metallocryl Exterior, nu este permisă aplicarea lui prin pulverizare!

Consum

Cca.  100  ml/m²  pe  strat,  pe  suprafețe  uşor  structurate;  pe  suprafeţele  cu  rugozitate  crescută consumul exact se poate determina prin efectuarea de teste la fața locului.

Condiții de prelucrare

Temperatura minimă pentru aplicare:
+ 5°C pentru aer și stratul suport.

Uscarea/Timp de uscare

La +20°C şi 65% umiditate relativă a aerului, produsul este uscată la suprafaţă după aprox. 4-6 ore și se poate revopsi. Umiditatea crescută și temperaturile mai scăzute, prelungesc timpul de uscare.

Curățarea uneltelor

Imediat după utilizare, cu apă.

Notă

Capadecor Metallocryl Exterior nu poate fi aplicat pe suprafețe orizontale cu acumulare de apă. Pentru a  păstra  proprietățile  speciale ale acestui produs, acesta nu trebuie amestecat cu alte materiale.

Produsul Capadecor Metallocryl Exterior conține substanţe active speciale ce conferă o protecție stratului de vopsea împotriva atacului algelor şi a ciupercilor. Acest depozit de substanțe active asigură o protecție de lungă durată, totuși temporară, durata eficacității fiind condiționată de condițiile obiectivului: gradul de infestare organică și gradul de umiditate a stratului suport. De aceea, o protecție permanentă împotriva fungilor și a algelor nu poate fi întotdeauna garantată.