Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Suporturi recomandate

Tencuieli din grupele de mortare PII și PIII, tencuieli vechi, vopsele portante din rășini sintetice, silicatice, sau rășini siliconice, sisteme de termoizolație noi sau vechi
Suprafețele trebuie să fie curate, stabile, fără substanțe de separare și uscate. Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3

Pregătirea suprafeței

Suprafețe exterioare

Tencuieli din grupele de mortare PII și PIII (rezistență minimă la compresiune cel puțin 1,5 N/ mm2, conform DIN EN 998-1): Tencuielile noi pot fi acoperite după un timp de așteptare destul de lung, de regulă după două săptamani de uscare la o temperatură de 20°C și 65 % umiditate relativă a aerului. În condiții meteorologice mai puțin favorabile, de exemplu influențate de vânt sau ploaie, trebuie menținut un timp de așteptare semnificativ mai lung. Un strat suplimentar de CapaGrund Universal reduce riscul de eflorescență a calcarului în straturile de finisare alcalină ale grupurilor de mortare PII sau PIII, astfel încât să poată fi acoperit după o durată de uscare de 7 zile.

Tencuieli vechi: Reparațiile trebuie să fie întărite și bine uscate. Tencuielile foarte poroase, absorbante, ușor nisipoase, se grunduiesc cu OptiSilan TiefGrund sau CapaSol RapidGrund. Pe tencuielile puternic nisipoase, făinoase, se aplică un strat de grund cu Dupa-Putzfestiger. Tencuielile minerale ușoare din grupa de mortare PII nu sunt potrivite pentru a fi acoperite cu CapaGold/ CapaSilber.

Beton: Curățați suprafețele de beton cu depuneri de murdărie sau cu strat de substanțe făinoase, mecanic sau cu jet de apă sub presiune, în conformitate cu dispozițiile legale. Pe suprafețe ușor absorbante sau netede aplicați un strat de grund cu EffektGrund. Pe suprafețele puternic absorbante aplicați un strat de grund OptiSilan TiefGrund sau CapaSol RapidGrund. Pe suprafețele făinoase se aplică Dupa-Putzfestiger.

Suprafețe portante de lacuri sau vopsele de dispersie: Șlefuiți suprafețele lucioase și cele vopsite cu lacuri. Curățați vopselele vechi murdare sau cretoas e cu jet de apă sub presiune, spălare manuală sau altă metodă adecvată, în conformitate cu reglementările legale. Grunduiți cu EffektGrund.

Suprafețe portante de vopsele plasto-elastice de dispersie vechi, de ex. suprafețe vechi cu Cap-elast: Nu sunt potrivite pentru a fi acoperite cu CapaGold/ CapaSilber.

Suprafețe portante de tencuieli pe bază de răşini sintetice: Curățați tencuielile vechi utilizând o metodă adecvată. Pentru curățarea umedă, respectați reglementările legale și permiteți suprafețelor să se usuce bine înainte de a continua lu crările. Grunduiți cu EffektGrund.

Suprafețe de lacuri, vopsele de dispersie sau tencuieli pe bază de răşini sinteti ce, fără capacitate portantă: Se îndepărtează complet printr-o metodă adecvată, de ex. mecanic sau prin decapare și curățare cu jet de apă fierbinte sub presiune, în conformitate cu reglementările legale. Grunduiți cu EffektGrund. Pe suprafețele nisipoase, puternic absorbante, se va aplica grundul Dupa-Putzfestiger.

Suprafețe cu vopsele minerale fără capacitate portantă: Se îndepărtează complet prin șlefuire, periere, răzuire, cu jet de apă sub presiune, în conformitate cu reglementările legale sau alte metode adecvate. În cazul curățării umede, permiteți suprafețelor ssăe usuce bine înainte de a continua lucrările. Grunduiți cu Dupa-Putzfestiger.

Suprafețe din lemn: Suprafețele din lemn nu sunt potrivite pentru a fi acoperite cu CapaGold/ CapaSilber.

Suprafețe galvanizate: Suprafețele de zinc nu sunt potrivite pentru a fi acoperite cu CapaGold/ CapaSilber.

PVC dur: Suprafețele din plastic nu sunt potrivite pentru a fi acoperite cu CapaGold/ CapaSilber.

Suprafețe finisate cu tehnologia Coil-Coating: Curățați suprafața cu soluție amoniacală. Grunduiți apoi de ex. cu Capacryl Haftprimer. Notă: Suprafețele finisate prin tehnologia Coil-Coating care conțin silicon, nu pot fi vopsite. Întrucât acest tip de finisaje nu pot fi detectate vizual în șantier, trebuie efectuat întotdeauna un test de aderență.

Zidăria din cărămidă: Se pretează la vopsire numai cărămizile rezistente la îngheț, cărămizile absorbante și clincherele fără incluziuni de substanțe străine. Zidăria trebuie să fie fără crăpături, uscată și fără săruri. Grunduiți Dupa- Putzfestiger. Dacă stratul de bază prezintă o decolorare maronie, atunci CapaGold/ CapaSilber nu poate fi utilizat și se va folosi vopseaua de fațadă pe bază de solvent, Duparol.

Suprafețe afectate de fum sau funingine industrială: Aceste suprafețe nu sunt potrivite pentru a fi acoperite cu CapaGold/ CapaSilber.

Suprafețe afectate de ciuperci sau alge: În prezența algelor sau a atacurilor fungice, suprafețele trebuie mai întâi curățate cu jet de apă sub presiune, în conformitate cu reglementările legale. Spălați suprafețele cu Capatox sau FungiGrund și apoi lăsați-le să se usuce.

Suprafețe crăpate de tencuială sau beton: Nu sunt potrivite pentru a fi acoperite cu CapaGold/ CapaSilber fără a elimina mai întâi fisurile.

Suprafețe cu eflorescențe de săruri: Îndepărtați prin periere uscată eflorescențele de săruri. Grunduiți cu Dupa-Putzfestiger. La acoperirea suprafețelor cu eflorescențe de săruri, nu se poate garanta o aderență permanentă a finisajului sau împiedicarea reapariției eflorescențelor.

Suprafețe cu defecte: Reparați imperfecțiunile minore din substraturile minerale cu Caparol  Fassaden-Feinspachtel.  Defectele mari de până la 20 mm e de preferat a fi reparate cu Histolith-Renovierspachtel. Grunduiți zonele cu reparații.

Sistem compozit termoizolant NOU:

CapaGold/ CapaSilber poate fi aplicat pe întreaga suprafață a sistemelor de termoizolație (plăci Dalmatina sau EPS alb) dacă se menține următoarea structură:
Armare: Capatect-Klebe-und Spachtelmasse 190; Capatect-ZF-Spachtel 699 sau Capatect CarbonSpachtel.
Plasă de armare: Capatect-Gewebe 650/110.
Grund: grunduiți cu Putzgrund 610 suprafața fațadei șpăcluită cu Capatect-Klebe- und Spachtelmasse 190. Tencuială finală: tencuială AmphiSilan sau ThermoSan NQG Fassadenputz K15, K20, K30 sau R20, R30. Pentru  realizarea  sistemelor  termoizolante,  vă  rugăm  consultați  fișa  cu  Informații  tehnice  aferente produsului. 
Tencuială finală: tencuială AmphiSilan sau ThermoSan NQG Fassadenputz K15, K20, K30 sau R20, R30. Pentru  realizarea  sistemelor  termoizolante,  vă  rugăm  consultați  fișa  cu  Informații  tehnice  aferente produsului.

Suprafețele  termoizolate  plane  sau  netede  nu  sunt  potrivite  pentru  a  fi  acoperite  cu  CapaGold  sau CapaSilber!

Sistem compozit termoizolant VECHI:
(Cerință: izolat cu EPS, solid și portant).

Suprafețele deja termoizolate pe care urmează a fi aplicat CapaGold/ CapaSilber, mai pot fi decorate cu aceste produse doar parțial, pe max. 20% din suprafață. Suprafețele parțiale care trebuie acoperite, trebuie să fie pregătite așa cum este descris mai jos. Pe tencuielile din grupa de mortare PII și pe tencuielile portante de rășină sintetică, silicatică sau siliconică (a se vedea fișa cu Informații tehnice aferenta produsului respectiv), trebuie respectată următoarea structură, dar numai după pregătirea stratului suport:
Armare: Capatect-Klebe- und Spachtelmasse 190
Plasă de armare: Capatect-Gewebe 650/110 Grund: Putzgrund 610
Tencuială finală: Capatect AmphiSilan sau ThermoSan NQG Fassadenputz K15, K20, K30 sau R20, R30. Pentru realizarea sistemelor termoizolante, vă rugăm consultați fișa cu Informații tehnice aferente produsului respectiv.

Suprafețele  termoizolate  plane  sau  netede  nu  sunt  potrivite  pentru  a  fi  acoperite  cu  CapaGold  sau CapaSilber!

Suprafețe interioare:

Pe suprafețele netede și contrastante, se va aplica un strat de bază cu Haftgrund EG înainte de aplicarea straturilor lazurate de CapaGold sau CapaSilber.

Tencuieli  din  grupele  de  mortare  PII  și  PIII  (rezistență  minimă  la  compresiune  cel  puțin  1,5  N/  mm2, conform DIN EN 998-1): Tencuielile solide, normal absorbante pot fi acoperite direct. Pe tencuielile foarte poroase, nisipoase, absorbante se aplică un strat de grund cu OptiSilan TiefGrund sau CapaSol RapidGrund. Tencuieli de gips din grupa de mortare PIV (rezistență minimă la compresiune cel puțin 2 N/mm2 conform DIN EN 13279): Tencuielile de gips cu strat de sinter se șlefuiesc, se desprăfuiesc și se grunduiesc cu Dupa- Putzfestiger.

Plăci de construcții din gips: Grunduiți placile absorbante cu OptiSilan TiefGrund sau Dupa-Putzfestiger.

Plăcile de gips (plăci gips-carton): Se şlefuiesc urmele de la șpăcluire. Zonele șpăcluite cu materiale pe bază de gips (zone moi) se grunduiesc în prealabil cu Dupa-Putzfestiger. Pe plăcile cu conținut de substanțe colorante solubile în apă, se aplică un strat de grund cu Caparol AquaSperrgrund. A se vedea fișa BFS Nr. 12.

Beton: Dacă este necesar, se înlătură resturile de decofrol, precum și substanţele făinoase, nisipoase.

B.C.A.: Se aplică un strat de grund cu Capaplex, diluat 1 : 3 cu apă.

Zidărie aparentă din cărămidă/ bolțari de var cu nisip: Se poate acoperi direct.

Suprafețe portante: Suprafețele mate, ușor absorbante, se acoperă direct. Suprafețele lucioase și acoperirile cu lac se șlefuiesc.

Suprafețe fără capacitate portantă: Se îndepărtează acoperirile de lacuri, vopsele de dispersie sau tencuielile de rășini sintetice fără capacitate portantă. Suprafețele netede și slab absorbante se acoperă direct. Pe suprafețele foarte poroase, nisipoase, absorbante, se aplică un strat de grund cu OptiSilan TiefGrund sau CapaSol RapidGrund. Îndepărtați mecanic vopselele minerale fără capacitate portantă și îndepărtați praful de pe suprafețe. Aplicați un strat de grund cu Dupa-Putzfestiger.

Suprafețe cu vopsea pe bază de clei: Suprafața se spală foarte bine. Se aplică un strat de grund cu Dupa-Putzfestiger. Tapete nevopsite cu inserții de așchii de lemn, în relief sau embosat pe hârtie: Se pot acoperi direct.

Tapete neaderente: Tapetul se îndepărtează complet. Se spală resturile de hârtie şi adeziv. Se aplică un strat de grund cu Dupa-Putzfestiger.

Suprafeţe afectate de mucegai: Mucegaiul se înlătură prin curăţare umedă. Suprafețele se spală apoi cu Capatox sau FungiGrund, după care se lasă să se usuce bine.

Suprafeţe pătate cu nicotină, apă, funingine sau grăsimi: Petele de nicotină, precum și petele de funingine sau grăsime, se spală cu apă și detergent de uz casnic pentru dizolvarea grăsimilor, după care se lasă să se usuce bine. Petele uscate de apă, se curăță uscat prin periere. Se aplică un strat de grund de izolaţie cu Caparol AquaSperrgrund.

Lemn și materiale lemnoase: Nu sunt potrivite pentru a fi acoperite cu CapaGold/ CapaSilber.

Suprafețe cu defecte: După o pregătire adecvată, efectuați reparațiile necesare cu Caparol Akkordspachtel, conform instrucțiunilor de aplicare.

Notă: în cazul șpăcluirilor în calitățile Q2/Q3 respectiv în cazul straturilor subțiri < 0,5mm pe bază de ipsos, sau mase de șpaclu cu liant hidraulic în calitățile Q2/Q3, se recomandă un grund transparent pe bază de apă. În acest sens, facem trimitere la Fișa Nr. 2-9/2020 a zugravilor și aplicatorilor de lacuri “Defecte de aderență a finisajelor aplicate pe mase de șpaclu/placi din ghips” a Asociației Federale de Vopsele, Decorațiuni, Protecția Clădirilor și Comitetul Federal de Vopsele și Protecția Valorii Proprietății”(Germania).

Ca o alternativa la masele de șpaclu Q3 pe bază de gips, s-au dovedit eficiente masele de șpaclu sub formă de pastă.

Mod de aplicare

Se amestecă bine înainte de aplicare dar și în mod regulat pe parcursul aplicării. În funcție de structura startului suport, materialul poate fi aplicat cu bidineaua sau rola. Zonele de îmbinare trebuie prelucrate din nou cu rola. Se va lucra întotdeauna ud pe ud. Pentru aplicarea cu rola, se vor folosi role cu o lungime medie a firului (12-16 mm), care nu tind să acumuleze material la capete.

La aplicarea cu rola (recomandată doar pentru tencuieli cu suprafață texturată grosieră), CapaGold/ CapaSilber trebuie aplicat uniform şi ulterior prelucrat cu rola într-o singură direcţie, pentru a asigura o orientare uniformă de pigmenţilor metalici.

Pe suprafețele netede, fin structurate, după aplicare, materialul se va prelucra printr-o tehnică creativă (periere, șpăcluire etc.).

Diluare

Se aplică nediluat.

Sistemul de acoperire

Strat intermediar:
După pregătirea stratului suport, Capadecor EffektGrund trebuie aplicat în culoarea potrivita, nuanțat în ColorExpress conform paletarului "CD EffektGrund" și aplicat omogen (IT Nr. 814). Aplicați EffektGrund în funcție aspectul dorit al suprafeței.

Strat final:
Aplicați două straturi de CapaGold/ CapaSilber nediluat. Pentru suprafețe netede este esențial să folosiți o pensulă sau alte unelte creative pentru a evita urmele de rolă după ce materialul a fost aplicat.

Consum

Cca. 100 – 150 ml/m2 pe strat.
Consumul este strâns legat de gradul de absorbție și de structura substratului. Consumul exact se determină prin efectuarea de probe la fața locului.

Uscarea/Timp de uscare

La +20°C şi 65% umiditate relativă a aerului, vopseaua este uscată la suprafaţă după aprox. 1 oră și se poate revopsi după aprox. 12 ore. Umiditatea crescută, temperaturile mai scăzute și un consum mai mare de material, prelungesc timpul de uscare.

Curătarea uneltelor

Imediat după utilizare, cu apă.

Notă

CapaGold/ CapaSilber poate fi utilizat ca o acoperire translucidă, de ex. peste MultiStruktur. În acest caz nu este nevoie ce stratul intermediar de EffektGrund.