Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Protecția monumentelor

Indicaţii de pericol/Sfaturi de securitate(valabil la data publicării)

Irită pielea. Există pericolul unor leziuni grave la ochi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. La contactul cu ochii se va clăti imediat cu multă apă și se cere sfatul medicului. La contactul cu pielea, se spală imediat cu apă și săpun. A se utiliza mănuși și ochelari/măști de protecție adecvate.
În cazul ingerării se cere imediat ajutorul medicului și se arată ambalajul sau eticheta produsului.
Recomandări privind mănușile de protecție: Mănuși de protecție din Nitril, de ex. KCL Tricotril, sau produse similare.

Dezafectare

Numai ambalajul gol poate fi dat spre reciclare. Resturile lichide de material pot fi evacuate ca deşeuri de vopsele pe bază de apă, iar resturile uscate de material ca vopsele întărite sau gunoi menajer. 

Valori-limită admise de UE pentru COV

al acestor produse (categoria A/a): 30 g/l (2010). Acest produs conţine < 1 g/l COV.

Declarația ingredientelor

Var hidratat, cazeină, praf de calcar, sulfat de zinc, apă, aditivi. 

Indicații suplimentare

Vezi fișa cu date de securitate a produsului.

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalul nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Suntem bucuroşi să vă informăm în detaliu pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600 E-mail:  tehnic@caparol.ro