Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Protecția monumentelor

Indicaţii de pericol/Sfaturi de securitate(valabil la data publicării)

Există pericolul unor leziuni grave la ochi. Irită pielea. A nu se inhala vaporii produsului. A se evita contactul cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. A se utiliza echipament de protecție adecvată. LA CONTACTUL CU OCHII: Se spală cu apă timp de câteva minute. Se îndepărtează lentilele de contact dacă este cazul. Se spală în continuare. Se cere ajutorul medicului. ÎN CAZUL INGERĂRII: Se clătește cavitatea bucală. A NU se provoca voma. Informații suplimentare - Vezi fișa cu datele de securitate a produsului.

Dispoziții Dezafectare

Numai sacul gol poate fi dat spre reciclare. Resturile uscate de material se dezafectează ca deșeuri rezultate din demolări sau construcții. 

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalul nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Suntem bucuroşi să vă informăm în detaliu pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600 E-mail:  tehnic@caparol.ro