Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Protecția monumentelor

Domeniu de aplicare 

Pentru finisaje de var autentice, în special pentru clădiri monumente istorice. Adecvat în special pentru finisarea tencuielilor cu conținut ridicat de var, de asemenea pentru renovarea finisajelor vechi minerale și absorbante.

Proprietăți

  • rezistent la intemperii
  • pigmenți cu stabilitate a nuanțelor
  • permeabilitate ridicată la vaporii de apă, valoare sd < 0,03 m
  • nu este hidrofobizat
  • cu tensiuni interne reduse

Liant

Var, pigmenţi și materiale de umplutură minerali, aditivi organici în cantități reduse, pentru îmbunătățirea rezistenței la intemperii (printre altele și ulei de in).

Ambalaj/Capacitate recipient

12,5 litri

Culoare

Alb.  Se poate nuanța în fabrică, la cerere.
La stratul final, pe suprafețe unitare, se va utiliza numai material din același șarjă, sau se vor amesteca materialele din șarje diferite pentru evitarea diferențelor de culoare.
Este posibilă și nuanțarea manuală cu pigmenți rezistenți la var și cu pigmenți uscați. Compatibilitatea pigmenților se va verifica prin efectuarea unor mostre. Rezistența nuanțelor conform Fișei BFS Nr. 26:
Clasa: C
Grupa: 1

Grad de luciu

Mat-opac

Depozitare

La rece, ferit de îngheţ.

Date tehnice    

  • Densitate: Cca. 1,5 g/cm3.

Compatibilitatea conform Informațiilor Tehnice Nr. 606/Definițiile Domeniilor de Utilizare

interior 1

interior 2

interior 3

exterior 1

exterior 2

+

+

+

+

+

(-) neadecvat / (o) adecvat condiționat / (+) adecvat