Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Suporturi recomandate

Suporturile trebuie să fie curate, cu capacitate portantă, fără impurități,fără substanţe cu efect de separare, uscate şi absorbante. A se respecta VOB, Cap. C, DIN 18363, alineat 3.

Pregătirea suprafeței suport

Tencuielile noi din grupele de mortare PIc, PII şi PIII:
Tencuielile din grupa de mortare PI se lasă cel puţin 4 săptămâni să se usuce, cele din grupele de mortare PII și PIII min. 2 săptămâni. Suprafaţa cu sinter (lapte de ciment) se îndepărtează cu produsul Histolith® Fluat.

Tencuieli minerale vechi și nevopsite şi finisaje minerale vechi:
Suprafaţa se curăţă bine. Se îndepărtează straturile deteriorate. Se aplică un strat de grund cu Histolith® Silikat-Fixativ, diluat în proporţie de 2 : 1 până la 1 : 1 cu apă, în funcţie de gradul de absorbţie a stratului suport.

Vopsele vechi, cu capacitate portantă, pe bază de dispersii:
Se curăță bine suprafața.

Tencuieli pe bază de ipsos din grupa de mortare PIV:
Straturile cu rezistență scăzută se întăresc cu produsul Histolith® Spezialgrundierung. Suprafețele cu strat de sinter se șlefuiesc, se îndepărtează praful și se aplică un strat de grund cu produsul Histolith® Spezialgrundierung.

Plăci din ghips (ghips-carton):
Se șlefuiesc urmele rămase de la șpăcluire. Tencuielile cu rezistență scăzută se întăresc cu produsul Histolith® Spezialgrundierung. În cazul plăcilor cu conținut de substanțe colorante, diluabile cu apă, se aplică un strat de grund cu produsul Caparol Aqua-Sperrgrund (a se respecta fișa BFS Nr. 12).

Plăci de construcții pe bază de ipsos:
Se acoperă direct. Beton:
Se îndepărtează eventualele urme de material de decofrare.

Zidărie din cărămidă:
Se curăță bine suprafața, se repară rosturile deteriorate. În cazul cărămizilor cu conținut de substanțe colorante, diluabile cu apă, se aplică un strat de grund cu produsul Caparol Aqua-Sperrgrund.

Finisaje cu vopsele pe bază de clei:
Se îndepărtează integral prin spălare. Se aplică un strat de grund cu produsul Histolith® Spezialgrundierung.

Suprafeţele atacate de mucegai şi alge:
Mucegaiul, respectiv algele se îndepărtează prin curăţare umedă. După ce se uscă suprafaţa se va aplica produsul Histolith® Algenentferner şi se lasă să se usuce bine. În ceea ce priveşte sistemul de finisare, este necesară o consultare în prealabil cu un reprezentant al societății noastre, sau cu departamentul nostru tehnic.

Mod de aplicare

În cazul lucrărilor pe clădiri monumente istorice, se folosesc de preferinţă bidinele şi perii.

Compoziția straturilor

Aplicare:
Se aplică nediluat, eventual diluat cu max. 3 % apă.

Consum

Cca 150-200 ml/m2 pe strat suport neted. Pe suprafeţele rugoase consumul creşte corespunzător. Un consum exact se determină după efectuarea unor probe pentru fiecare obiectiv în parte.

Condiții de aplicare

Temperatura minimă la aplicarea produsului:
Minim + 8°C pentru suport, material şi aer.

Timp de uscare

La o temperatură de +20°C şi 65% umiditatea relativă a aerului, este uscat la suprafaţă și revopsibil după 12 ore.
La temperaturi mai reduse şi umiditatea mai mare, aceşti timpi se prelungesc.

Curătarea instrumentelor de lucru

Se face cu apă, imediat după utilizare.