Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Protecția monumentelor

Fraze de pericol și de precauție (valabile la data publicării)

Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Conține: 2-Metil-2H-isothiazol-3-onă. Poate provoca o reacție alergică. Pentru întrebări legate de persoanele alergice contactați: Institutul Național de Sănătate Publică, str. Dr. Leonte Anastasievici, nr.1-3, sector 5, 050463 București, Număr de telefon ce poate fi apelat în caz de urgență: +40 21 318 36 06 (Luni-Vineri între orele 8:00-15:00). Produs cu caracter alcalin. Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea.

Eliminarea

Numai ambalajele fără resturi de material pot fi date spre reciclare. Resturile lichide de material se vor preda în centrele de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, iar resturile uscate se vor elimina ca deșeuri rezultate din construcții sau demolărilor, sau ca gunoi menajer.

Valori-limită admise de UE pentru COV

al acestor produse (categoria A/a): 30 g/l (2010). Acest produs conține < 1 g/l COV.

Cod produs Vopsele si lacuri

BSW40

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum și pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesară consultarea personalului nostru tehnic, sau comercial. Suntem bucuroși să vă informăm în detaliu pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600
E-mail:  tehnic@caparol.ro