Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Protecția monumentelor

Indicaţii de pericol/Sfaturi de securitate(valabil la data publicării)

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se asigura o ventilație corespunzătoare pe durata aplicării și uscării. A se evita consumul de alimente, băuturi și fumatul pe durata utilizării produsului. La contactul cu ochii sau pielea se va clăti imediat cu multă apă. A nu se deversa în ape, canalizare sau sol. Curățarea uneltelor se face imediat după utilizare, cu apă și săpun. A nu se inhala vaporii/aerosolii produsului. Pentru informații suplimentare – A se citi fișa cu datele de securitate a produsului.

Dezafectare

Conține 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on, 2-Metil-2H-izotiazol-3-on. Poate provoca reacții alergice. Consiliere pentru persoane alergice: Hotline +49 180 / 530 89 28 (Germania).

Se reciclează numai ambalajele goale. Resturile lichide de material se dezafectează la un punct de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, resturile uscate de material ca deșeuri din construcții și demolări, ca deșeuri municipale sau menajere. 

Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV

al acestor produse (categoria A/c): 40 g/l (2010). Acest produs conţine max. 10 g/l COV.

Cod produs Vopsele si lacuri

M-SF01

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic.
În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalul nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Vă putem oferim sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600
E-mail:  tehnic@caparol.ro