Histolith Sol-Silikat Fixativ

Grund și solvent pe bază de Sol-Silicat

Domeniu de aplicare

Histolith® Sol-Silikat-Fixativ este folosit ca: Grund pentru întărirea şi egalizarea straturilor suport puternic absorbante sau cu absorbţie neuniformă.
Solvent pentru Histolith® Sol-Silikat și Histolith® Volltonfarben SI.

Proprietăți

  • efect accentuat de întărire
  • capacitate bună de penetrare
  • permeabilitate bună la vaporii de apă și bioxid de carbon
  • fără conţinut de solvenţi

Baza materialului

Apă de sticlă (silicat de potasiu) de calitate, suspensie coloidală a dioxidului de siliciu amorf și componente organice.

Ambalaj/Capacitate recipient

10 Litri.

Depozitare

La rece, ferit de îngheţ.
Materialul se depozitează numai în recipiente din material plastic.

Date tehnice    

  • Densitate:   cca. 1,1 g/cm3  

Compatibilitatea conform Informațiilor Tehnice Nr. 606/Definițiile Domeniilor de Utilizare

interior 1

interior 2

interior 3

exterior 1

exterior 2

+

+

+

+

+

(-) neadecvat / (o) adecvat condiționat / (+) adecvat