Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Protecția monumentelor

Suporturi recomandate

Suporturile trebuie să fie curate, cu capacitate portantă, fără impurități,fără substanţe cu efect de separare, uscate şi absorbante. A se respecta VOB, Cap. C, DIN 18363, alineat 3.

Pregătirea suprafeței suport

Suprafețe exterioare Tencuielile noi din grupele de mortare PIc, PII şi PIII:
Înainte de vopsire, tencuielile noi se vor lăsa neprelucrate astfel: grupa mortarelor PI cel puţin 4 săptămâni, grupa mortarelor PII şi PIII minim 2 săptămâni. Suprafaţa cu sinter (lapte de ciment) se înlătură cu produsul Histolith® Fluat. Tencuieli vechi nevopsite şi finisaje pur minerale vechi:
Suprafaţa se curăţă bine. Se înlătură straturile deteriorate. Se aplică un strat de grund cu Histolith® Kristallin-Fixativ, diluat în proporţie de 2:1 până la 1:1 cu apă, în funcţie de gradul de absorbţie a stratului suport.  Zugrăveli vechi pe bază de dispersii, cu capacitate portantă:
Suprafaţa se curăţă bine. Se aplică un strat de grund cu Histolith® Quarzgrund, diluat cu max. 10 % Histolith® Silikat-Fixativ.  Reparaţii ale tencuielilor:
Mortarul de reparaţie trebuie să corespundă tencuieli vechi în felul şi structura acestuia. Suprafaţa reparată trebuie să fie bine legată şi întărită înainte de aplicarea stratului final. Toate suprafeţele reparate se acoperă cu Histolith® Fluat iar ulterior se spală cu apă.  Zidărie din cărămidă:
Numai zidăriile din cărămidă absorbantă sunt adecvate. Cărămizile arse și cele de clincher nu sunt adecvate. Se va executa o suprafață de test pentru determinarea compatibilității. Suprafaţa se curăţă bine. Ulterior se repară rosturile deteriorate. Se aplică un strat de grund cu Histolith® Silikat-Fixativ, diluat în proporţie de 2:1 până la 1:1 cu apă, în funcţie de gradul de absorbţie a stratului suport. După acesta se aplică un strat intermediar de Histolith® Quarzgrund.  Piatră naturală:
Doar pietrele naturale absorbante sunt potrivite ca strat suport. Se va aplica un strat de probă şi se verifică compatibilitatea vopselei. Suprafaţa se curăţă bine. Se înlătură straturile deteriorate. Înainte de vopsire, pietrele naturale nisipoase se consolidează cu produsul Histolith® Steinfestiger.  Reţineţi:
În cazul pietrelor naturale cu conţinut de substanţe solubile în apă, acestea pot cauza eflorescențe și pete pe suprafața finisajului.  Suprafeţele atacate de mucegai şi alge:
Mucegaiul, respectiv algele se îndepărtează prin curăţare umedă. După ce se uscă suprafaţa se va aplica produsul Histolith® Algenentferner şi se lasă să se usuce bine. În ceea ce priveşte sistemul de finisare, este necesară o consultare în prealabil cu un reprezentant al societății noastre, sau cu departamentul nostru tehnic.  Suprafețe interioare:  Tencuielile noi din grupele de mortare PIc, PII şi PIII:
Se lasă cel puţin 2-4 săptămâni să se usuce. Suprafaţa cu sinter (lapte de ciment) se înlătură cu produsul Histolith® Fluat.  Tencuieli pe bază de ipsos din grupa de mortare PIV:
Pe tencuieli portante: strat de grund cu Histolith® Innengrund. Tencuielile de ipsos de rezistență redusă se întăresc cu produsul Histolith® Spezialgrundierung. Tencuielile de ipsos cu strat de sinter pe suprafață se șlefuiesc, se îndepărtează praful și se grunduiesc cu produsul Histolith® Spezialgrundierung. După uscare urmează întotdeauna un strat intermediar de produsul Histolith® Weißgrund.  Plăci de ipsos:
Se îndepărtează prin șlefuire urmele rămase de la șpăcluire. Strat de grund cu produsul produsul Histolith® Innengrund. Masele de șpaclu de ipsos, de rezistență redusă, se întăresc cu produsul Histolith® Spezialgrundierung. Ulterior se aplică un strat de Histolith® Weißgrund. În cazul plăcilor cu sonținut de substanțe colorante se aplică un strat de grund cu produsul Caparol Aqua-Sperrgrund (a se respecta Fișa BFS Nr. 12).  Plăci de construcții din ipsos:
Se aplică un strat de Histolith® Weißgrund.  Beton:
Se îndepărtează eventualele urme de soluții de decofrare.  Zidărie din cărămidă:
Se curăță bine suprafața. Ulterior se repară rosturile deteriorate. În cazul cărămizilor cu conținut de substanțe colorante se aplică un strat de grund cu produsul Caparol Aqua-Sperrgrund.  Zugrăveli vechi, mate, pe bază de dispersii:
Suprafaţa se curăţă bine. Se aplică un strat de grund cu Histolith® Quarzgrund, diluat cu max. 10 % Histolith® Silikat-Fixativ. 

Straturi de vopsea pe bază de clei:
Se spală bine suprafaţa. Se aplică un strat de grund cu produsul Histolith® Spezialgrundierung.

Suprafeţele atacate de mucegai:
Mucegaiul, respectiv algele se îndepărtează prin curăţare umedă. După ce se uscă suprafaţa se va aplica produsul Histolith® Algenentferner şi se lasă să se usuce bine. În ceea ce priveşte sistemul de finisare, este necesară o consultare în prealabil cu un reprezentant al societății noastre, sau cu departamentul nostru tehnic.

Mod de aplicare

În cazul lucrărilor pe clădiri monumente istorice, se folosesc de preferinţă bidinele şi perii.

Construcția straturilor

Suporturi minerale slab sau uniform absorbante:
Strat de grund și strat final, Histolith® Quarzgrund diluat cu max. 5 % Histolith® Silikat-Fixativ. Suporturi puternic sau neuniform absorbante, sau suprafețe minerale de rezistență redusă:
Se aplică un strat de grund cu Histolith® Silikat-Fixativ, diluat în proporţie de 2:1 până la 1:1 cu apă, în funcţie de gradul de absorbţie a stratului suport. Strat intermediar și final:
Cu Histolith® Quarzgrund diluat cu max. 5 % Histolith® Silikat-Fixativ.
Alternativ se poate aplica ca și strat final produsul Histolith® Außenquarz la exterior, respectiv produsele Histolith® Bio Innensilikat sau Histolith® Raumquarz la interior.

Consum

Cca. 200-250 ml/m2 pe strat pe suprafeţe plane. Pe suprafeţele rugoase consumul creşte corespunzător. Un consum exact se determină după efectuarea unor probe pentru fiecare obiectiv în parte.

Condiții de aplicare

Temperatura minimă la aplicarea produsului:
Minim + 8°C pentru suport, material şi aer.

Timp de uscare

La o temperatură de +20°C şi 65% umiditatea relativă a aerului, este uscat la suprafaţă și revopsibil după 12 ore şi rezistent la ploaie după 24 de ore. La temperaturi mai reduse şi umiditatea mai mare, aceşti timpi se prelungesc.

Curătarea instrumentelor de lucru

Se face cu apă, imediat după utilizare.

Recomandari

Reţineţi:

Pentru evitarea de adăugiri vizibile, a se vopsi dintr-o trecere, „ud în ud”. Nu este recomandat pentru suprafeţe orizontale sau înclinate cu acumulări de apă.
Nu se aplică sub acţiunea directă a razelor solare, temperaturi înalte, în condiţii de vânt foarte puternic, umiditate extrem de ridicată a aerului, ceață sau pe timp de ploaie. În caz de nevoie se pot folosi plase sau prelate de protecţie pe schele. Atenţie la îngheţul de peste noapte.

Măsuri de protecție:

Împrejurimile suprafeţelor ce se vopsesc se acoperă cu grijă având în vedere în special sticla, ceramica, suprafeţele lăcuite, clincherul, piatra naturală, metalul şi lemnul.