Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Protecția monumentelor

Suporturi recomandate

Suporturile trebuie să fie curate, cu capacitate portantă, fără impurități,fără substanţe cu efect de separare, uscate şi absorbante. A se respecta VOB, Cap. C, DIN 18363, alineat 3.

Pregătirea suprafeței suport

Exterior 

Tencuielile noi din grupele de mortare PIc, PII şi PIII:
Înainte de vopsire, tencuielile noi se vor lăsa neprelucrate astfel: grupa mortarelor PI cel puţin 4 săptămâni, grupa mortarelor PII şi PIII minim 2 săptămâni. Suprafaţa cu sinter (lapte de ciment) se îndepărtează cu produsul Histolith® Fluat.

Tencuieli vechi nevopsite şi finisaje minerale vechi:
Suprafaţa se curăţă bine. Se îndepărtează straturile deteriorate. Se aplică un strat de grund cu Histolith® Silikat-Fixativ, diluat în proporţie de 2 : 1 până la 1 : 1 cu apă, în funcţie de gradul de absorbţie a stratului suport.

Reparaţii ale tencuielilor:
Mortarul de reparaţie trebuie să corespundă tencuieli vechi în felul şi structura acestuia. Suprafaţa reparată trebuie să fie întărită înainte de aplicarea stratului final. Toate suprafeţele reparate se atratează cu Histolith® Fluat iar ulterior se spală cu apă.

Zidărie din cărămidă:
N
umai zidăriile din cărămizi absorbante sunt adecvate. Cele din cărămizi arse respectiv de clincher nu sunt adecvate. Se recomandă efectuarea unor suprafețe de testare a compatibilității. Se curăță bine suprafața, se repară rosturile deteriorate. Pe zidăria absorbantă se aplică un strat de grund cu Histolith® Sol-Silikat-Fixativ, diluat în proporţie de 2 : 1 până la 1 : 1 cu apă, în funcție de capacitatea de absorbție a stratului suport.

Piatră naturală:
Doar pietrele naturale absorbante sunt potrivite ca strat suport. Se va aplica un strat de probă şi se verifică compatibilitatea vopselei. Suprafaţa se curăţă bine. Se înlătură straturile deteriorate. Înainte de vopsire, pietrele naturale nisipoase se consolidează cu produsul Histolith® Steinfestiger. 

Reţineţi:
În cazul pietrelor naturale cu conţinut de substanţe solubile în apă, acestea pot cauza eflorescențe și pete pe suprafața finisajului.

Suprafeţele atacate de mucegai şi alge:
Mucegaiul, respectiv algele se îndepărtează prin curăţare umedă. După ce se uscă suprafaţa se va aplica produsul Histolith® Algenentferner şi se lasă să se usuce bine. În ceea ce priveşte sistemul de finisare, este necesară o consultare în prealabil cu un reprezentant al societății noastre, sau cu departamentul nostru tehnic. 

Interior Tencuielile noi din grupele de mortare PIc, PII şi PIII:
Se vor lăsa cel puţin 2-4 săptămâni să se usuce. Suprafaţa cu sinter (lapte de ciment) se îndepărtează cu produsul Histolith® Fluat. 

Tencuieli pe bază de ipsos din grupa de mortare PIV:
Pe tencuieli intacte: strat de grund cu produsul Histolith® Weißgrund. Tencuielile cu rezistență scăzută se întăresc cu produsul Histolith® Spezialgrundierung. Suprafețele cu strat de sinter se șlefuiesc, se îndepărtează praful și se aplică un strat de grund cu produsul Histolith® Spezialgrundierung. După uscare se aplică un strat intermediar cu produsul Histolith® Weißgrund. 

Plăci din ghips:
Se șlefuiesc urmele rămase de la șpăcluire. Se aplică un strat de grund cu produsul Histolith® Weißgrund. Tencuielile cu rezistență scăzută se întăresc cu produsul Histolith® Spezialgrundierung. Ulterior se aplică un strat de grund cu produsul Histolith® Innengrund. În cazul plăcilor cu conținut de substanțe colorante, diluabile cu apă, se aplică un strat de grund cu produsul Caparol Aqua-Sperrgrund. 

Plăci de construcții pe bază de ipsos:
Se aplică un strat de grund cu produsul Histolith® Weißgrund. 

Beton:
Se îndepărtează eventualele urme de material de decofrare.

Zidărie din cărămidă:
Se curăță bine suprafața, se repară rosturile deteriorate. În cazul cărămizilor cu conținut de substanțe colorante, diluabile cu apă, se aplică un strat de grund cu produsul Caparol Aqua-Sperrgrund.

Vopsele vechi, cu capacitate portantă, pe bază de dispersii:
Se curăță bine suprafața. Finisaje cu vopsele pe bază de clei:
Se îndepărtează integral prin spălare. Se aplică un strat de grund cu produsul Histolith® Spezialgrundierung.

Suprafeţele atacate de mucegai şi alge:
Mucegaiul, respectiv algele se îndepărtează prin curăţare umedă. După ce se uscă suprafaţa se va aplica produsul Histolith® Algenentferner şi se lasă să se usuce bine. În ceea ce priveşte sistemul de finisare, este necesară o consultare în prealabil cu un reprezentant al societății noastre, sau cu departamentul nostru tehnic.

Procedeu de aplicare

În cazul lucrărilor pe clădiri monumente istorice, se folosesc de preferinţă bidinele şi perii.

Construcția straturilor

Suprafeţe suport minerale, cu grad de absorbţie ridicat sau neuniform, sau cu suprafețe nisipoase:
Se va aplica un strat de grund cu Histolith® Silikat-Fixativ, diluat în proporţie de 2 : 1 până la 1 : 1 cu apă, în funcţie de gradul de absorbţie a stratului suport.
Urmează un strat intermediar de Histolith® Mineralin diluat cu max. 5 % Histolith® Silikat-Fixativ.
Ulterior se aplică un strat final de Histolith® Mineralin diluat cu max. 5 % Histolith® Silikat-Fixativ.
Alternativ se poate aplica ca și strat final produsul Histolith® Außenquarz la exterior, respectiv Histolith® Bio Innensilikat, sau Histolith® Raumquarz la interior.  Suprafeţe suport minerale, slab și uniform absorbante:
Se va aplica un strat de grund  și un strat intermediar diluat cu max. 5 % Histolith® Silikat-Fixativ. 

Strat șpăcluit:
Se amestecă produsul Histolith® mineralin cu Histolith® Schlämmquarz, până la obținerea unei consistențe adecvate aplicării prin șpăcluire (adaos cca. 30 %). Aplicare cu șpaclu sau fier de glet. Suprafața se drișcuiește după ce se întărește parțial.

Consum

Cca 400-500 ml/m2 pe strat suport neted. Pe suprafeţele rugoase consumul creşte corespunzător. Un consum exact se determină după efectuarea unor probe pentru fiecare obiectiv în parte.

Condiții de aplicare

Temperatura minimă la aplicarea produsului:
Minim + 8°C pentru suport, material şi aer.

Timp de uscare

La o temperatură de +20°C şi 65% umiditatea relativă a aerului, este uscat la suprafaţă și revopsibil după 12 ore şi rezistent la ploaie după 24 de ore. 
La temperaturi mai reduse şi umiditatea mai mare, aceşti timpi se prelungesc.

Curătarea instrumentelor de lucru

Se face cu apă, imediat după utilizare.

Rețineți

Pentru evitarea de adăugiri vizibile, a se vopsi dintr-o trecere, „ud în ud”. Nu este recomandat pentru suprafeţe orizontale sau înclinate cu acumulări de apă. Nu se aplică sub acţiunea directă a razelor solare, temperaturi înalte, în condiţii de vânt foarte puternic, umiditate extrem de ridicată a aerului, ceață sau pe timp de ploaie. În caz de nevoie se pot folosi prelate de protecţie pe schele. Atenţie la îngheţul de peste noapte.

Măsuri de protecție:
Împrejurimile suprafeţelor ce se vopsesc se acoperă cu grijă având în vedere în special sticla, ceramica, suprafeţele lăcuite, clincherul, piatra naturală, metalul şi lemnul.