Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Protecția monumentelor

Suporturi recomandate

Suporturile trebuie să fie curate, cu capacitate portantă, fără impurități, fără substanțe cu efect de separare, uscate şi absorbante. A se respecta VOB, Cap. C, DIN 18363, alineat 3.

Pregătirea suprafețelor suport

Suprafețe exterioare

Tencuielile noi din grupele de mortare PI, PII şi PIII/Rezistența minimă la compresiune 1 N/mm2 conform DIN EN 998-1:
Înainte de vopsire se vor lăsa minim 7 zile să se usuce.
Suprafața cu sinter (lapte de ciment) se înlătură cu produsul Histolith® Fluat.

Tencuieli vechi nevopsite din grupele de mortare PI, PII și PIII/rezistența minimă la compresiune conform DIN EN 998-1 de 1 N/mm2 şi finisaje pur minerale vechi:
Suprafața se curăță bine. Se înlătură straturile deteriorate. Se aplică un strat de grund cu Histolith® Silikat-Fixativ, diluat în proporție de 2 : 1 până la 1 : 1 cu apă, în funcție de gradul de absorbție a stratului suport.

Reparații ale tencuielilor:
Mortarul de reparație trebuie să corespundă tencuieli vechi în felul şi structura acestuia. Suprafața reparată trebuie să fie bine legată şi întărită înainte de aplicarea stratului final. Toate suprafețele reparate se tratează cu Histolith® Fluat iar ulterior se spală cu apă.

Piatră naturală:
Doar pietrele naturale absorbante sunt potrivite ca strat suport. Se va aplica un strat de probă şi se verifică compatibilitatea. Suprafața se curăță bine. Se înlătură straturile deteriorate:
În cazul pietrelor naturale cu conținut de substanțe solubile în apă, acestea pot cauza eflorescențe și pete pe suprafața finisajului.

Suprafețele atacate de mucegai şi alge:
Mucegaiul, respectiv algele se îndepărtează prin curățare umedă. După ce se uscă suprafața se va aplica produsul Capatox şi se lasă să se usuce bine.
În ceea ce priveşte sistemul de finisare, este necesară o consultare în prealabil cu un reprezentant al societății noastre, sau cu departamentul nostru tehnic.

Suprafețe interioare:
Tencuielile noi din grupele de mortare PI, PII şi PIII/rezistența minimă la compresiune conform DIN EN 998-1 de 1 N/mm2:
Se lasă cel puțin 1 săptămână să se usuce. Straturile de sinter (lapte de ciment) se înlătură cu produsul Histolith® Fluat.

Tencuieli pe bază de ipsos din grupa de mortare PIV/rezistența minimă la compresiune conform DIN EN 998-1 de 2 N/mm2
Pe tencuieli portante: strat de grund cu Histolith® Mineralin. Tencuielile de ipsos de rezistență redusă se consolidează cu produsul Histolith® Sol-Silikat-Fixativ. Tencuielile de ipsos cu strat de sinter pe suprafață se șlefuiesc, se îndepărtează praful și se grunduiesc cu produsul Histolith® Sol-Silikat-Fixativ. După uscare urmează întotdeauna un strat intermediar cu produsul Histolith® Mineralin.

Plăci de ipsos:
Se îndepărtează prin șlefuire urmele rămase de la șpăcluire. Tencuielile de ipsos de rezistență redusă se consolidează cu produsul Histolith® Sol-Silikat-Fixativ. Strat de grund cu produsul Histolith® Mineralin. În cazul plăcilor cu sonținut de substanțe colorante se aplică un strat de grund cu produsul Caparol Aqua-Sperrgrund (a se respecta Fișa BFS Nr. 12).

Plăci de construcții din ipsos:
Se aplică un strat de Histolith® Mineralin.

Beton:
Se îndepărtează eventualele urme de soluții de decofrare.

Zugrăveli vechi, mate, pe bază de dispersii:
Suprafața se curăță bine. Se aplică un strat de grund cu Histolith® Mineralin.

Straturi de vopsea pe bază de clei:
Se îndepărtează integral prin spălare. Se aplică un strat de grund cu produsul Dupa-Putzfestiger și un strat intermediar cu produsul Histolith® Mineralin.

Suprafețele atacate de mucegai:
Mucegaiul, respectiv algele se îndepărtează prin curățare umedă. După ce se uscă suprafața se va aplica produsul Capatox şi se lasă să se usuce bine.
În ceea ce priveşte sistemul de finisare, este necesară o consultare în prealabil cu un reprezentant al societății noastre, sau cu departamentul nostru tehnic.

Recomandări cu privire la utilizarea grundurilor de profunzime pe bază de solvent:
În anumite domenii de utilizare se impune utilizarea grundurilor pe bază de solvent. În acest caz, la interior se va utiliza exclusiv produsul fără substanțe aromatice Dupa-Putzfestiger. În ciuda lipsei de conținut de substanțe aromatice, la interior se pot acumula solvenții în aer și poate apărea un miros specific. La utilizare se va asigura o aerisire adecvată a încăperii și se vor lua măsuri de protecția muncii.

Mod de aplicare

În funcție de efectul dorit, se folosesc de preferință perii, pensule, burete natural sau cârpe.
Produsul se va aplica numai nuanțat.

Construcția straturilor

Strat lazurat pe piatră naturală:
ÎStrat de bază, strat intermediar şi strat final, diluat în funcție de transparența dorită, cu max. 20 % Histolith® Silikat-Fixativ, diluat 2 : 1 cu apă.

Straturi decorative de lazură aplicate pe fațade:
Suprafețele suport minerale puternic sau neuniform absorbante precum şi cele cu suprafața nisipoasă se grunduiesc cu Histolith® Silikat- Fixativ diluat în proporție de 2 : 1 până la 1 : 1 cu apă, în funcție de gradul de absorbție a stratului suport. În funcție de structura dorită, se va folosi Histolith® Mineralin ca și strat de bază sau strat intermediar în culoarea albă sau nuanțate în concordanță cu stratul ulterior de lazură.
Strat final, în funcție de efectul dorit, 1 - 3 straturi, diluat în funcție de transparența dorită, cu max. 10 % Histolith® Silikat-Fixativ diluat 2 : 1 cu apă.

Straturi decorative de lazură aplicate pe suprafața pereților (la interior):
Suprafețele suport minerale puternic sau neuniform absorbante precum și cele cu suprafața nisipoasă: se grunduiesc cu Histolith® Silikat- Fixativ diluat în proporție de 2 : 1 până la 1 : 1 cu apă, în funcție de gradul de absorbție a stratului suport. Strat de grund și intermediar cu capacitate de acoperire, se va folosi Histolith® Mineralin în culoarea albă sau nuanțată în concordanță cu stratul ulterior de lazură.

Strat final, în funcție de efectul dorit, 1 - 3 straturi, diluat în funcție de transparența dorită, cu max. 10 % Histolith® Silikat-Fixativ diluat 2 : 1 cu apă.

Consum

Cca 80 - 100 ml/m2 pe strat pe suprafețe plane. Pe suprafețele rugoase consumul creşte corespunzător.
Un consum exact se determină după efectuarea unor probe pentru fiecare obiectiv în parte.

Condiții de aplicare

Temperatura minimă la aplicarea produsului:
Minim + 8°C pentru suport, material şi aer.

Timp de uscare

La o temperatură de +20°C şi 65% umiditatea relativă a aerului, este uscată la suprafață și revopsibilă după 12 ore şi rezistentă la ploaie după 24 de ore.
La temperaturi mai reduse şi umiditatea mai mare, aceşti timpi se prelungesc.

Curătarea instrumentelor de lucru

Imediat după utilizare, cu apă.

Rețineți

Pentru evitarea de adăugiri vizibile, a se vopsi dintr-o trecere, „ud în ud”. Nu este recomandată pentru suprafețe orizontale sau înclinate cu acumulări de apă.
Nu se aplică sub acțiunea directă a razelor solare, temperaturi înalte, în condiții de vânt foarte puternic, umiditate extrem de ridicată a aerului, ceață sau pe timp de ploaie. În caz de nevoie se pot folosi plase sau prelate de protecție pe schele. Atenție la înghețul de peste noapte.

Măsuri de protecție:
Împrejurimile suprafețelor ce se vopsesc se acoperă cu grijă având în vedere în special sticla, ceramica, suprafețele lăcuite, clincherul, piatra naturală, metalul şi lemnul.