Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Indicaţii de pericol/Sfaturi de securitate(valabil la data publicării)

Există pericolul unor răni serioase la ochi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Se va asigura o aerisire adecvată pe durata aplicării și uscării produsului. Se va evita consumul de alimente și băuturi și fumatul pe durata utilizării. În cazul contactului cu ochii se spală imediat cu apă și se cere sfatul medicului. A nu se deversa în canalizare, ape sau sol.

Dispoziții Dezafectare

Numai ambalajul gol poate fi dat spre reciclare. Resturile lichide se vor preda la depozitele de colectare de vopsele/lacuri vechi, resturile de material uscat pot fi evacuate ca deşeuri rezultate din construcții sau demolări, sau ca gunoi menajer.

Informații suplimentare

Vezi fișa cu datele de securitate a produsului.

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalul nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Suntem bucuroşi să vă informăm în detaliu pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600 E-mail:  tehnic@caparol.ro