Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Pardoseli epoxidice si protectia betonului

Avize

Certificate actualizate, la cerere.

Fraze de pericol și de precauție (valabil la data publicării)

Utilizare limitată numai în scopuri profesionale.

Componenta A (masa de bază):
Poate provoca o reacție alergică a pielii. Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Evitați dispersarea în mediu. Purtați mănuși de protecție/ echipament de protecție a ochilor. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă și săpun. Conține: Tetraethyl-N, N'-(methylendicyclohexan-4,1-diyl)bis-DLaspartat, ester a acidului aspartic. Pentru întrebări legate de persoanele alergice contactați: Institutul Național de Sănătate Publică, str. Dr. Leonte Anastasievici, nr.1-3, sector 5, 050463 București, Număr de telefon ce poate fi apelat în caz de urgență: +40 21 318 36 06 (Luni-Vineri între orele 8:00-15:00).

Componenta B (întăritor):
Poate provoca o reacție alergică a pielii. Nociv în caz de inhalare. Poate provoca iritarea căilor respiratorii. Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A nu se inspira vaporii/aerosolii. A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate. Purtați mănuși de protecție/ echipament de protecție a ochilor. A se depozita sub cheie. Conține: Hexamethylendiisocyanate, Oligomer, Hexamethylen-1,6-diisocyanat.

Eliminare

resturile nesolidificate și ambalajele contaminate se elimină ca deșeuri periculoase. Resturile de material: se amestecă masa de bază cu întăritorul, se lasă să se solidifice și se elimină ca resturi de vopsele.

Valori-limită admise de UE pentru COV

al acestor produse (categoria A/j): 500 g/l (2010). Acest produs conține max. < 1 g/l COV.

Giscode

PU 40

Alte informații

A se citi fișa cu date de securitate a produsului.
La utilizarea materialului se vor respecta indicațiile Disbon cu privire la prelucrare, curățare și întreținere.

Marcajul CE

CE

1119

Disbon GmbH

Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

16

DIS-326-015100 EN 13813:2002

Șapă pe bază de rășini sintetice/Finisaj pe bază de rășini sintetice pentru

utilizare la interior

EN 13813:SR-Bfl-s1-B1,5-AR1-IR4

Clasa de reacție la foc

B fl-s1

Emisii de substanțe cu efect corosiv

SR

Permeabilitatea la apă

NPD

Rezistența la uzură

≤ AR1

Rezistența la smulgere

≥ B1,5

Rezistența la lovituri

≥ IR4

EN 13813

Normativul EN 13813 „Mortare de șapă, mase de șapă și șape – proprietăți și cerințe” stabilește cerințele asupra mortarelor de șapă, care se utilizează la realizarea pardoselilor la interior. Această normă include și acoperirile și sigilările pe bază de rășini sintetice.

Produsele care corespund cu normativul sus menționat, trebuie să dispună de marcaj CE. Acest marcaj apare pe ambalajul produsului, de asemenea în anexa declarației de performanță conform BauPVO, ce pot fi accesate pe pagina www.disbon.de.

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum și pregătirea acestora din punct de vedere tehnic.
În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesară consultarea personalului nostru tehnic sau comercial. Vă putem oferi sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Tel.: 0800.800.600
e-mail: tehnic@caparol.ro