Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Pardoseli epoxidice si protectia betonului

Avize

Certificate actualizate, la cerere.

Curățare și întreținere

La utilizarea materialului se va ține cont de recomandările cu privire la aplicare produselor din gama Disbon, de asemenea de recomandările cu privire la curățarea și întreținerea pardoselilor.

În funcție de compoziția straturilor și condițiile de uscare, se poate forma pe suprafața sistemului un strat mat, diluabil cu apă, ce nu influențează în mod negativ reacoperirea sistemului. Acest strat se poate îndepărta cu ajutorul unor soluții uzuale de curățare de întreținere.

Este posibilă apariția zonelor cretoase sau schimbarea nuanței, datorită efectului radiațiilor UV și a intemperiilor. Coloranții organici (ex. cafea, vin roșu sau frunze) sau diferitele substanțe chimice (ex. soluții de dezinfecție, acizi, etc.) pot schimba nuanța produsului. Se va ține cont de fișa BFS nr. 25. Suprafața se poate zgâria în cazul solicitărilor mecanice cu caracter abraziv. Prin acestea, nu este influențată funcționalitatea produsului.

Pe suprafețele unitare se vor aplica numai produse din aceeași șarjă de producție.

Fraze de pericol și de precauție (valabile la data publicării)

Utilizare limitată numai în scopuri profesionale.

Componenta A:
Provoacă iritarea pielii. Poate provoca o reacție alergică a pielii. Provoacă o iritare gravă a ochilor. Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Evitați să inspirați ceața/vaporii.

Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Spălați-vă pielea bine după utilizare. Evitați dispersarea în mediu. Purtați mănuși de protecție/echipament de protecție a ochilor. Dacă iritarea ochilor persistă: consultați medicul. Conține:

Bis-propan, Bisfenol-F-Rășină epoxidică MG <700, Cashew, nutshell liq., polimer cu epiclorohidrin. Avertizare! Se pot forma picături respirabile periculoase la pulverizare. Nu respirați prin pulverizare sau ceață.

Sfaturi pentru alergici: telefon de urgență +40 21 318 36 06 (Luni-Vineri intre orele 8:00-15:00) Institutul Național de Sănătate Publică.

Componenta B:
Nociv în caz de înghițire. Nociv în caz de inhalare. Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor. Poate provoca o reacție alergică a pielii. Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. Nu inspirați vaporii/spray-ul. Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Spălați-vă pielea bine după utilizare. Purtați mănuși de protecție/echipament de protecție a ochilor. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiți pielea cu apă/faceți duș. ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic. Conține: Benzilalcool, 3-Aminometil-3,5,5-trimetilciclohexilamin, m-Fenilenbis(metilamin).

Eliminare

Resturile de material nesolidificat și recipientele cu resturi de material se elimină ca deșeuri periculoase. Resturi de material: masa de bază cu întăritorul se lasă să se solidificate, se elimină ca resturi de vopsele.

Valoare limită admisă de UE pentru COV 

al acestor produse (categoria A/j): 500 g/l. Acest produs conține < 130 g/l COV.

Giscode

RE30
RE1 (cod vechi)

Alte informații

A se citi fișa cu date de securitate a produsului.

Marcajul CE

CE

1119

Disbon GmbH

Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

18

DIS-475-015669

EN 13813:2002

Șapă pe bază de rășini sintetice/Finisaj pe bază de rășini sintetice pentru

utilizare la interior

EN 13813:SR-Efl-B1,5-AR1-IR4

Clasa de reacție la foc

Efl

Emisii de substanțe cu efect corosiv

SR

Permeabilitatea la apă

NPD

Rezistența la uzură

≤ AR1

Rezistența la smulgere

≥ B1,5

Rezistența la lovituri

≥ IR4

EN 13813
Normativul EN 13813 „Mortare de șapă, mase de șapă și șape – proprietăți și cerințe” stabilește cerințele asupra mortarelor de șapă, care se utilizează la realizarea pardoselilor la interior. Această normă include și acoperirile și sigilările pe bază de rășini sintetice.

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum și pregătirea acestora din punct de vedere tehnic.
În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesară consultarea personalului nostru tehnic sau comercial. Vă putem oferi sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

A se respecta toate prevederile din Fișa Tehnică, referitoare la modul de depozitare, pregătire a suprafeței, aplicare a produsului.

Tel.:     0800.800.600
E-mail: tehnic@caparol.ro