Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Pardoseli epoxidice si protectia betonului

Straturi suport recomandate

Suporturi minerale cum ar fi beton, şape, tencuieli, zidării şi suprafeţe de pardoseală cu finisaje vechi aderente, fără conţinut de plastifianţi.
Suportul trebuie să fie portant, fix, cu formă stabilă, fără zone neaderente, praf, uleiuri, grăsimi, urme de cauciuc şi alte substanţe de separare. Suprafeţele cu conţinut de ciment, respectiv cele cu mase de egalizare îmbunătăţite cu materiale plastice, se verifică dacă pot fi finisate, eventual se aplică suprafețe de testare. Rezistenţa la smulgere a suprafeţei care urmează a fi acoperită, trebuie să fie ≥1,0 N/mm2.
Suprafeţele trebuie să ajungă la umiditatea de echilibru înainte de aplicarea produsului:
Beton şi şape de ciment: max. 5% greutate
Şape anhidride: max. 1% greutate
Şape magnezite: 2-4 % greutate
Şapă de xilolit: 4-8 % greutate|
Şapele din asfalt tare trebuie să corespundă minim clasei de duritate IC 15 şi nu au voie să se deformeze sub acţiunea temperaturilor şi solicitărilor mecanice existente. Toate suporturile trebuie să dispună de o pantă adecvată, astfel încât să fie excluse acumulările de apă.

Pregătirea suprafețelor suport

Straturile suport trebuie pregătite prin măsuri adecvate, astfel încât să respecte cerinţele enumerate. Finisajele vechi neaderente se îndepărtează. Suprafețele fără capacitate portantă, respectiv cele puternic murdărite, cum ar fi de ex. cele cu resturi de ulei, grăsimi, urme de cauciuc, sau prezintă suprafețe cu urme de lapte de ciment, trebuie pregătite intensiv prin măsuri mecanic. Petele de ulei se îndepărtează cu o soluție uzuală de spălare. Finisajele vechi aderente, pe bază de dispersii, se curăță. Finisajele epoxidice rigide se curăță bine, se şlefuiesc, respectiv se sablează până când se obţine o suprafaţă mată. Alternativ, aceste suprafețe se mătuiesc prin șlefuire și se grunduiesc cu Disbon 481 2K-EP-Universalprimer.
Nu este admisă existența urmelor de materiale, soluțiilor de îngrijire sau a altor substanțe similare pe suprafața ce urmează a fi vopsită.
La finisarea vopselelor vechi cu capacitate de difuziune a vaporilor de apă, trebuie eventual verificat dacă sistemul rezultat dispune de o difuziune adecvată. Golurile, defectele din suprafaţă se repară cu mortarele PCC din gama DisboCRET.

Modul de preparare

Materialul este gata preparat pentru utilizare. Se omogenizează bine înainte de aplicare.

Procedeul de aplicare

Produsul poate fi aplicat cu bidinea, cu rola sau prin pulverizare (aparat Airless fără filtru, mărimea duzei de 0,013 - 0,015 inch).

Construcția straturilor

Suporturi minerale

Strat de grund (la exterior)
Cu CapaSol Konzentrat, diluat în raport volumetric 1:2 cu apă, sau CapaSol RapidGrund nediluat.

Strat de grund (la interior)
Cu Disbon 404 ELF 1K-Acryl-Bodensiegel diluat cu 30% apă, CapaSol Konzentrat, diluat în raport volumetric 1:2 cu apă, sau CapaSol RapidGrund nediluat.

În cazul șapelor din asfalt se poate renunța șa aplicarea unui strat de grund.

Finisaj
Suporturi fără fisuri:
Se acoperă cu două straturi de Disbon 404 ELF 1K-Acryl-Bodensiegel nediluat.
Pentru creșterea caracterului antiderapant, ultimul strat se aditivează cu 3 % greutate DisboADD 947 Glasperlen fine.

Suporturi cu fisuri:
Se aplică un strat Disbon 404 ELF 1K-Acryl-Bodensiegel nediluat. În stratul încă umed, se introduce o plasă de armare corespunzătoare (ex. Kobau, Glasgitter-Gewebe 5/5, suprapuse cu min. 5 cm la îmbinări), urmat de un strat intermediar Disbon 404 ELF 1K-Acryl-Bodensiegel nediluat pt. acoperire. Fisurile izolate pot fi acoperite cu benzi de plasă cu lăţime de 15-20 cm. După uscarea stratului intermediar, se va aplica un strat final.

Rețineți: Disbon 404 1K-Acryl-Bodensiegel nu este certificată utilizării pentru vopsirea bazinelor de retenție ale uleiurilor.

Alternative de decorare a suprafeţelor
Presărare cu fulgi:
Se presară DisboADD 948 Farbchips 2 – 4 mm în stratul proaspăt aplicat şi suprafața se sigilează neted sau antiderapant.
Alternativ este posibilă presărarea cu fulgi decorativi DisboADD 8255 Farbchips 1 – 2 mm fără a fi nevoie de o sigilare ulterioară.               

Sigilarea netedă:
Pe suprafeţele exterioare se aplică DisboTHAN 446, la interior se utilizează produsul Disbon 405.

Sigilare antiderapantă la exterior:
DisboTHAN 446: 100% greutate
DisboADD 947 Glasperlen Rough: 10% greutate
DisboADD 499 Verdünner: 5-10% greutate

Produsul nu se va utiliza în zone solicitate la contact permanent cu material sintetice cu conținut de plastifianți (de ex. anvelope). A nu se utiliza pe suprafețe cu acumulări de apă sau solicitări la umiditate permanentă.

Consum

Vopsirea pardoselilor

Strat de grund la exterior / la interior

CapaSol Konzentrat

cca 150 - 200 ml/m2

diluat volumetric  1 : 2 cu apă

Strat de grund la interior

Disbon 404 ELF 1K-Acryl-Bodensiegel

diluat cu 30 % apă

 

cca 150 - 200 ml/m2

Finisaj

Disbon 404 ELF 1K-Acryl-Bodensiegel

Pentru creșterea caracterului antiderapant, ultimul strat se aditivează cu 3 % greutate DisboADD 947 Glasperlen Fine

cca 2 x 150 ml/m2

Decorarea suprafeței

Presărare cu fulgi

DisboADD 948 Farbchips 2 – 4 mm, sau

DisboADD 8255 Farbchips 1 – 2 mm

 

cca 30 g/m2

cca 20 g/m2

Sigilare netedă (la exterior)

DisboTHAN 446

 

cca 150 g/m2

Sigilare netedă (la interior)

Disbon 405

 

cca 130 ml/m2

Sigilare antiderapantă (la exterior)

DisboTHAN 446

DisboADD 947 Glasperlen, Rough

 

cca 150 g/m2

cca 15 g/m2

Sigilare antiderapantă (la interior)

Disbon 405

DisboADD 947 Glasperlen, Fine

 

cca 130 ml/m2

cca 4 g/m2

Valorile exacte ale consumului se stabilesc prin aplicarea unor mostre la faţa locului. La utilizarea plaselor de armare, consumul crește corespunzător.

Condiții de aplicare

Temperatura materialului, a mediului de lucru şi a stratului suport:
Min. +5°C, max. +30°C.
Umiditate relativă a aerului trebuie să fie de max. 80 %. Temperatura stratului suport trebuie să fie întotdeauna mai mare cu min 3°C ca temperatura punctului de rouă.

Timpi de așteptare

Timpii de așteptare între straturi va fi de min. 5 ore în condițiile unei temperaturi de +20°C. Suprafețele de Disbon 404 ELF pot fi finisate după cca 5 ore cu Disbon 405, iar după cca 1 zi cu DisboTHAN 446.
Intervalul de timp dat se scurtează în cazul temperaturilor mai mari și se prelungește în cazul temperaturilor mai scăzute.

Uscarea/Timpii de uscare

În condițiile unei temperaturi de +20°C şi a unei umidități relative a aerului de 60 %: poate fi solicitat la trafic pietonal (în scopul prelucrării) după cca. 5 ore.
Poate fi solicitat mecanic după cca. 3 zile. La temperaturi mai scăzute, timpii de uscare se prelungesc.

Curățarea instrumentelor de lucru

Imediat după utilizare, sau în cazul pauzelor de lucru mai lungi, cu apă, sau apă caldă și săpun.