Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Suporturile recomandate

Straturi suport minerale, cu conţinut de silicaţi ce sunt absorbante şi uscate, spre exemplu zidăriile din clincher, piatră de calcar, beton, tencuieli de ciment şi de var.
Suprafaţa trebuie să fie curată, rezistentă la îngheţ şi fără substanţe străine.
Trebuie exclusă umiditatea din fisuri, rosturi şi găuri.

Pregătirea suprafeţelor suport

Curăţarea se face prin mijloace adecvate fiecărei suprafeţe în parte, astfel încât să nu conţină substanţe cu efect de separare sau bucăţi ce se dezlipesc de pe stratul suport. Acest material formează o peliculă subțire.
Cu ajutorul acestui produs se obţine o stabilizare moderată a suprafeţelor afectate de intemperii. La aplicarea ulterioară de finisaje, se va ţine cont de capacitatea portantă a stratului suport.

Modul de preparare

Materialul este gata preparat pentru aplicare.

Procedeul de aplicare

În funcţie de gradul de absorbţie şi structura suprafeţei se aplică cu pensula într-un singur strat gros, sau în două straturi (ud-pe-ud).

Consum

Cca 200 – 400 ml/m2 pe strat, în funcție de gradul de absorbție a stratului suport.

Condiții de aplicare

Temperatura materialului, a mediului de lucru şi a stratului suport:
 Min. +5°C, max. +30°C.

Uscarea/Timpii de uscare

În condițiile unei temperaturi de +20°C şi a unei umidități relative a aerului de 60 %: cca. 2 ore.

Curățarea instrumentelor de lucru

Imediat după utilizare, sau în cazul pauzelor de lucru mai lungi, cu solventul DisboADD 499.