Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Indicaţii de pericol/Sfaturi de securitate(valabil la data publicării)

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A nu se inhala vapori. A se utiliza filtru A2/P2. In cazul lucrărilor de șlefuire se va utiliza filtru de praf P2. A se aerisi in timpul aplicării si uscării. Consumul de alimente si fumatul sunt interzise in timpul aplicării vopselei. In contact cu ochii sau pielea se spală imediat cu apa.  A nu se deversa în ape, canalizare sau sol. A nu se provoca voma în cazul înghițirii accidentale. A se cere urgent sfatul medicului și a i se prezenta acestuia ambalajul sau fisa tehnica a produsului. Conține substanțe ce pot provoca alergii. Uneltele se curata după utilizare cu apa si săpun. Pentru alte informații consultați fisa cu date de securitate.

Dispoziții Dezafectare

A se recicla doar ambalajele goale. Ambalajele cu resturi rămase se dezafectează ducându-se la un loc de reciclare pentru lacuri vechi sau conform normei de reciclare 080102 (EAK).

Valori-limită admise de UE pentru conţinutul COV

al acestor produse (categoria A/e): 130 g/l (2010). Acest produs conţine max. 30 g/l COV.

Cod produs Vopsele și lacuri

M-KH01

Declarație de substanțe la data publicării

Răşină poliuretan-acrilică, pigmenți colorați, apă, glicol, glicol ester, aditivi, conservanţi.

Alte informații

Vezi fișa de securitate a produsului.

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalul nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Suntem bucuroşi să vă informăm în detaliu pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600
E-mail:  tehnic@caparol.ro