Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Indicaţii de pericol/Sfaturi de securitate(valabil la data publicării)

Inflamabil. Dăunător organismelor acvatice, poate avea efect dăunător pe termen lung în cazul deversării în ape. Contactul repetat poate duce la crăparea şi uscarea pielii. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Recipientul trebuie depozitat etanşat într-un loc bine aerisit. A se depozita ferit de surse de aprindere – fumatul interzis. În cazul pulverizării vopselei se va evita inhalarea. A se evita contactul cu pielea și ochii. A nu se deversa în ape, canalizare sau sol. În cazul aerisirii insuficiente este obligatoriu utilizarea aparatelor de protecţie respiratorie. Se va aplica materialul numai în încăperi bine aerisite. În cazul ingerării nu se va provoca voma. Se va cere imediat sfatul medicului şi i se va prezenta ambalajul sau eticheta produsului. Conține substanțe ce pot provoca alergii.

Alte indicaţii: vezi fişa tehnică de securitate a produsului.

Dispoziții Dezafectare

Numai ambalajul gol poate fi dat spre reciclare. Recipientul cu resturi de materiale va fi predat într-un loc special de colectare a lacurilor vechi.

Valori-limită admise de UE pentru conţinutul COV

al acestor produse (categoria A/i): 500 g/l (2010). Acest produs conţine max. 430 g/l COV.

Cod produs Vopsele și lacuri

M-LL01

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalul nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Suntem bucuroşi să vă informăm în detaliu pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600 E-mail:  tehnic@caparol.ro