Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Indicaţii de pericol/Sfaturi de securitate(valabil la data publicării)

Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.
A nu se lăsa laîndemâna copiilor. Evitaţi orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): Spălaţi uşor cu multă apă și săpun. A nu se manipula decât după ce au fost citite şi înţelese toate măsurile de securitate. Toxic în caz de inhalare. Purtaţi echipament de protecţie respiratorie.

Conține acizi grași, C18, produse reactive cu N, N-Dimetil-1,3-Propadiamin și 1,3 Propadiamin.
Poate provoca o reacție alergică. Sfaturi pentru alergici la izotiazolinonă: telefon de urgență +4021318 36 06 (Luni-Vineri între orele 8:00-15:00). Institutul Național de Sănătate Publică.

Dispoziții Dezafectare

Doar recipientele goale se vor da spre reciclare.  Resturile lichide de material se vor recicla în locuri special amenajate. Resturile uscate de material se vor dispune ca și resturi de materiale de construcții și gunoi menajer.

Valori-limită admise de UE pentru conţinutul COV

al acestor produse (categoria A/d): 300 g/l (2010). Acest produs conţine max. 300 g/l COV.

Giscode

BSL20

Cod produs Vopsele și lacuri

M-LL01

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalul nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Suntem bucuroşi să vă informăm în detaliu pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600

E-mail:  tehnic@caparol.ro