Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Indicaţii de pericol/Sfaturi de securitate(valabil la data publicării)

Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Evitaţi dispersarea în mediu. Utilizaţi echipamentul de protecţie individuală conform cerinţelor. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălaţi uşor cu multă apă şi săpun.

Conține 1,2-Benzisothiazolă-3(2H)-onă, 2-Methyl-2H-isothiazolă-3-onă. Poate provoca reacții alergice. Consiliere pentru alergici: Sfaturi pentru alergici la izotiazolinonă: telefon de urgență +40 21 318 36 06 (Luni-Vineri între orele 8:00-15:00). Institutul Național de Sănătate Publică.

Dispoziții Dezafectare

Numai ambalajul gol poate fi dat spre reciclare. Recipientele care conțin resturi, se vor preda la un centru de colectare a lacurilor vechi.

Valori-limită admise de UE pentru conţinutul COV

al acestor produse (categoria A/d): 140 g/l (2010). Acest produs conţine max. 140 g/l VOC.

Cod produs Vopsele și lacuri

M-LW01

Declarație de substanțe la data publicării

Rășină poliacrilică, Titandioxid, Carbonat de calciu, Fosfat de zinc, Material mineral de umplere, Apă, Esteralcool, Glicoleter, Aditivi, Substanțe de conservare (Benzisothiazolinonă, Metilisothiazolinonă).

Alte informații

Vezi fișa de securitate a produsului.

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalul nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Suntem bucuroşi să vă informăm în detaliu pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600 E-mail:  tehnic@caparol.ro