Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Indicaţii de pericol/Sfaturi de securitate(valabil la data publicării)

Toxic pentru organisme acvatice, poate cauza reacții adverse pe termen lung in mediu acvatic.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. În cazul contactului cu ochii, se va spăla cu apă din belșug după care se va cere sfatul medicului. A nu se deversa în ape, canalizare sau sol. Curățarea uneltelor imediat după utilizare cu apă și săpun. Nu inspiraţi praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul.
Conține 1,2 benzizotiazolă-3(2H)-onă, 2,4,7,9-tetrametildec-5-în-4,7-diol, 2-metil-2H-izotiazolă-3-onă.Poate provoca o reacție alergică. Sfaturi pentru alergici la izotiazolinonă: telefon de urgență +40 21318 36 06 (Luni-Vineri între orele 8:00-15:00). Institutul Național de Sănătate Publică.

Dezafectare

Numai ambalajul gol poate fi dat spre reciclare. Resturile solide de material pot fi dezafectate ca deşeuri de vopsele cu conţinut de solvent organic sau substanţe periculoase. Nu se vor arunca în gunoiul menajer nici chiar dozele de spray golite. Se vor preda locurilor special amenajate sau firmei de dezafectare. 

Valori-limită admise de UE pentru conţinutul COV

al acestor produse (categoria A/g): 30 g/l (2010). Acest produs conţine max. 30 g/l COV.

Giscode

BSW30

Cod produs Vopsele și lacuri

M-LW01

Declarație de substanțe la data publicării

Conținut de substanțe conform VdL-RL01:

Răşină poliacrilică, rășină alchidică, dioxid de titan, zinc alb, carbonat de calciu, silicați, apă, glycol ester, aditivi, conservanți.(Metil- Benzotiazolină)

Alte informații

Vezi fișa de securitate a produsului.

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalul nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Suntem bucuroşi să vă informăm în detaliu pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600 E-mail:  tehnic@caparol.ro