Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Hidroizolații și întreținerea pardoselilor

Dezafectare

Se va preda centrelor de incinerare a deșeurilor speciale, sau centrelor de colectare a deșeurilor problematice. A nu se dezafecta ca și gunoi menajer. A nu se arunca în canalizare, sol sau ape. 
Ambalajul cu resturi de produs se dezafectează ca și produsul.

Informații suplimentare

Fişa cu date de securitate disponibilă la cerere.

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesară consultarea personalului nostru tehnic, sau comercial. Vă putem oferi sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic 

Tel.:     0800.800.600
E-mail: tehnic@caparol.ro