Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Hidroizolații și întreținerea pardoselilor

Suporturi recomandate

Beton, tencuială, fibrociment, B.C.A., hidroizolații bituminoase aplicate în strat gros, panouri OSB, etc.

Suprafețele netede (metal, plastic) trebuie șlefuite.

Pregătirea suprafețelor suport

Suportul trebuie să fie ferit de îngheț, ferme, plane, cu capacitate portantă, fără cuiburi de pietriș în beton, fisuri deschise, bavuri și fără urme de impurități, agenți de decofrare, murdărie, resturi de mortar și straturi de sinter (lapte de ciment). Suportul poate fi mat-umed. Respectați timpul de așteptare și / sau timpul de priză la suporturile noi.

Pe toate elementele constructive ascendente se va executa o plintă în conformitate cu  normativul DIN 18533 cu mortar de ciment (de ex. DisboCRET 547). După realizarea acesteia trebuie respectat un timp de uscare de min. 24 de ore.

Golurile de aer la suprafața betonului și rosturile deschise de 2 - 5 mm se vor astupa prin șpăcluire cu DisboPROOF 705 Poly 2KD sau cu tencuială în strat subțire. Adânciturile sau rosturile de îmbinare deschise (> 5 mm) se vor umple întotdeauna cu mortar mineral.

La îmbinarea diferitelor elemente constructive, respectiv la racorduri (de ex. la uși) se poate utiliza banda de etanșare DisboADD 976 Butylband, pentru a împiedica pătrunderea apei în aceste zone. (consultați fișa tehnică DisboADD 976 Butylband).

Modul de preparare

Pentru omogenizarea produsului DisboPROOF 705 Poly 2KD utilizați o mașină de găurit cu o paletă de amestecare. Omogenizați mai întâi scurt componenta lichidă. Adăugați apoi treptat componenta sub formă de pulbere și omogenizați masa până la obținerea unui amestec omogen și fără aglomerări. La prepararea unor cantități parțiale, cele două componente trebuie amestecate în raportul gravimetric corect (componenta lichidă : componenta sub formă de pulbere = 28 : 10).

Raport de amestec

  1. 26 părți volum componenta lichidă (A)
  2. 4   părți volum componenta lichidă (B)

Procedeul de aplicare

Aplicarea hidroizolației se realizează cu gletiera, mistria sau mecanizat în cel puțin 2 straturi în grosimile de strat necesare.

Compoziția straturilor

Strat de grund:

DisboPROOF 700 Bitu Primer.

Alternativ: DisboPROOF 705 Poly 2KD, diluată cu cca 5 % apă, aplicată ca și masă de șpaclu întinsă la grosimea granulei.

Hidroizolație:

2 x DisboPROOF 705 Poly 2KD, nediluată, aplicată prin șpăcluire sau mecanizat. În caz de solicitări mai accentuate, de ex. apă de infiltrație cu acumulări, respectiv apă cu presiune, în locurile de îmbinare, plinte, muchii, colțuri etc. este necesară o aplicare în două straturi cu înglobarea plasei de armare (DisboADD 978 Glasgittergewebe) în conformitate cu normativul DIN 18533. Plasa de armare se va îngloba în primul strat aplicat gros. Plasa trebuie utilizată și pe suprafețele orizontale pentru asigurarea grosimii minime a stratului.

Hidroizolațiile uscate se vor proteja împotriva deteriorării mecanice.

Lipirea plăcilor termoizolante:

Pe stratul de hidroizolație uscat în profunzime se efectuează o aplicare pe toată suprafața cu o gletieră cu dinți de 8 mm.

Rețineți: Acordați atenție grosimii uniforme a stratului la ambele straturi de hidroizolație.

Consum

Domeniu de utilizare

Consum

(l/m2)

Grosime

peliculă

umedă

(mm)

Grosime

peliculă

uscată

(mm)

Grund

0,2

-

-

Masă de șpaclu

(în funcție de rugozitate suportului)

1 - 2

-

-

Hidroizolație în conformitate cu DIN 18533,

W1-E, umiditate în sol și apă fără presiune

3,0

3,6

3,0

Hidroizolație în conformitate cu DIN 18533,

W2.1-E, apă cu acumulări ocazionale și presiune

redusă, coloană de max. 3 m

4,0*

4,8*

4,0*

Hidroizolație în conformitate cu DIN 18533,

W3-E, apă fără presiune pe planșeu în contact

cu solul

4,0*

4,8*

4,0*

Hidroizolație în conformitate cu DIN 18533,

W4-E, apă rezultată din stropire și umiditate din sol la soclu respectiv

apă capilară în și sub zidării

3,0

3,6

3,0

Lipire plăci termoizolante (în funcție de rugozitatea

suportului)

1,0 – 2,0

-

-

* cu DisboADD 978 Glasgittergewebe

Durata de prelucrabilitate

Cca 1,5 ore la 20°C.

Intervalul de timp poate varia în funcție de umiditatea aerului, temperatură, grosimea stratului și suport.

Condiții de aplicare

Temperatura pe parcursul prelucrării și solidificării: min. 5 °C, max. 30 °C (aer, suport și material). Nu se prelucrează pe suprafețe expuse la radiație solară directă.

Timpii de așteptare

Între șpăcluire și primul strat de DisboPROOF 705 Poly 2KD cca 3 ore. Între straturile de hidroizolație 1 - 2 zile, în funcție de temperaturi.

Straturile vechi de DisboPROOF 705 Poly 2KD pot fi reacoperite după o curățare corespunzătoare din nou cu DisboPROOF 705 Poly 2KD.

Hidroizolația finalizată nu se lasă expusă un timp mai îndelungat, protejați-o împotriva radiațiilor UV.

Uscarea/Timpii de uscare

Rezistența la ploi se obține de regulă după cca 3 - 4 ore.

Umplerea cu pământ trebuie efectuată numai după cca 2 - 3 zile. Stratul de hidroizolație va fi solicitat la apă doar după minim 7 zile.

Curățarea instrumentelor de lucru

Imediat după utilizare, cu apă.