Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Suporturi recomandate

Suprafețele trebuie să fie curate, fără substanţe de separare și uscate. Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3. Vă rugăm să consultați fişa tehnică nr. 650 „Straturi suport şi pregătirea lor” în vederea determinării compatibilității produsului pe diferitele straturi suport și pregătirea lor necesară.

Mod de aplicare

Pentru a păstra efectul grundului, aplicarea se face numai cu pensule, bidinele sau role rezistente la solvenți.

Diluare

Se diluează cu max. 20% Dupa-Putzfestiger.

Instrucțiuni de aplicare

1-2 straturi de grund în funcție de absorbția stratului suport.

Consum

180-220 ml/m², în funcție de gradul de absorbție a suprafeței. Consumul exact se determină prin efectuarea de probe.

Condiții de prelucrare

Limita inferioară a temperaturii pentru prelucrare și uscare:
Se poate aplica şi în condiții de îngheţ, în cazul în care suprafaţa este uscată şi fără gheaţă.

Timp de uscare

La +20°C şi 65% umiditate relativă a aerului, se poate vopsi după minim 12 ore.

Unelte

Pensule sau role rezistente la solvenți.

Curățarea uneltelor

Uneltele se curăță cu Disbon 419 sau cu agent de curățare a pensulelor, imediat după folosire.

Nota

Dupa-HaftGrund este incompatibil cu alte materiale și cu Duparol sau Duparol-W. Prin urmare, nu se amestecă cu acestea.