Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Grunduire, Impregnare

Suporturi recomandate

Suprafețele trebuie să fie curate, fără substanţe de separare și uscate. În Germania: Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3.

Pregătirea suprafeței

Vă rugăm să consultați fişa tehnică nr. 650 „Straturi suport şi pregătirea lor” în vederea determinării compatibilității produsului pe diferitele substraturi și pregătirea lor specială.
În funcţie de anotimp şi temperatură, tencuielile minerale noi și tencuielile brute se lasă neprelucrate, pentru a se usca complet, 2-4 săptămâni. 

Diluare

Se diluează exclusiv cu apă.

Instrucțiuni de aplicare

Exterior: Pe suprafețe poroase, ușor nisipoase respectiv absorbante se aplică un strat de grund cu Optigrund ELF. Pe tencuielile nisipoase, făinoase se aplică un strat de grund cu Dupa-grund; pe sistemele de termoizolație se va aplica AmphiSilan-Putzfestiger. 

Interior: Pe suprafețele moi de gips sau plăci de gips (gips-carton) se aplică un strat de grund cu Caparol-Tiefgrund TB. Pe suporturile cu substanțe colorante, solubile în apă, se aplică un strat de grund cu Caparol-Filtergrund grob. Pe suprafeţele portante, normal absorbante, Caparol ProjektGrund se aplică fără a fi necesară o grunduire preliminară.
Ca și grund respectiv strat intermediar, produsul se poate dilua cu maxim 10% apă pentru obținerea consistenței de lucru. În cazul în care ulterior se aplică tencuieli colorate, Caparol ProjektGrund se nuanțează în culoarea stratului final.

Consum

Pe suprafețe netede, cca. 200-250 g/m2, în funcție de substrat și domeniu de aplicare. Pe suprafeţe rugoase consumul creşte corespunzător. Consumul exact se determină prin efectuarea de probe.

Condiții de prelucrare

Limita inferioară a temperaturii pentru aplicare și uscare:
+ 5°C pentru substrat şi aer.

Uscarea/Timp de uscare

La +20°C şi 65% umiditate relativă a aerului, se poate vopsi după 12 ore.
În cazul temperaturilor mai scăzute se păstrează un timp de uscare mai îndelungat.

Unelte

Caparol ProjektGrund se poate aplica cu rola, pensula sau cu aparate de pulverizare adecvate. Curățarea uneltelor se face prin spălare cu apă, imediat după utilizare.

Nota

În cazul aplicării pe suprafețe netede și acoperirii cu vopsea, structura grundului va fi vizibilă. Aceasta poate diferi în funcție de uneltele de aplicare: rolă, pensulă sau bidinea.
Caparol ProjektGrund nu este recomandat pentru suprafeţele orizontale cu acumulare de apă. La aplicarea Caparol-Tiegrund TB în interior poate apărea un miros specific de solvent. Prin urmare, trebuie asigurată o aerisire corespunzătoare a spaţiului de lucru. În mediile sensibile este recomandată aplicarea lui Amphisilan-Putzfestiger, grund fără substanţe aromatice şi cu miros redus.

Compatibilitate:

Pentru a-și păstra proprietăţile specifice, Caparol ProjektGrund se nuanțează numai cu CaparolColor și AmphiColor® sau în sistem computerizat ColorExpress. Nu se amestecă cu alte materiale.