Minera Universal

Grund special cu conținut de cuarț, cu o înaltă permeabilitate la vaporii de apă, cu capacitate de umplere.

Domeniu de aplicare

Produs cu capacitate bună de umplere, structurabil, ce acoperă/umple fisurilor, atât la interior cât și la exterior. Aplicabil ca grund, strat intermediar şi strat final. Acest produs se poate utiliza pe tencuieli, vopsele portante mate pe bază de dispersie, vopsele silicatice și vopsele pe bază de rășini siliconice precum și pe sisteme de termoizolație intacte. Minera Universal este recomandat ca produs de protecție/finisare a panourilor prefabricate din BCA îndeplinind cerințele producătorilor de BCA.

Din punct de vedere a texturii, poate fi utilizat pentru egalizarea optică a tencuielilor minerale neuniform structurate sau pentru uniformizarea structurii reparațiilor efectuate pe tencuieli. Se recomandă pentru umplerea/acoperirea fisurilor fine din tencuială. Se utilizează în special pentru aplicarea unui stratul intermediar acoperitor înaintea finisării cu vopsele de dispersie, vopsele pe bază de rășini siliconice și vopsele de dispersie silicatică.

La interior și exterior, Minera Universal poate fi utilizat ca produs de strat intermediat cu structură fină în cadrul tehnicilor creative cu lazuri silicatice.

Proprietăți  

 • Conferă structură
 • Permeabilitate ridicată la vapori de apă
 • Cu efect de silicatizare pentru vopselele de dispersie silicatică aplicabile ulterior
 • Rezistent al intemperii, diluabil cu apă
 • Umple/acoperă fisurilor fine

Material de bază

Silicat de potasiu cu adaos organic, conform DIN 18363, paragraf. 2.4.1.

Ambalaj/Capacitate recipient

Găleată: 8 kg, 22 kg

Culoare

Alb.

Minera Universal se poate nuanța în sistem computerizat ColorExpress pe toate colecțiile uzuale de culori cu un grad de luminozitate mai mare de 70. Pe suprafețele continue se va folosi vopsea nuanțată cu număr de șarjă/colorate identic.

La utilizarea coloranților Histolith (max. 10 %), proprietatea produsului de a fi fără conservanți rămâne garantată. În cazul unui adaos mai mare de colorant nu se va mai putea obține capacitatea de umplere şi structura dorită. În cazul nuanțării manuale, este necesară amestecarea întregii cantităţi de produs colorat pentru a se evita diferențele de culoare.

Culorile strălucitoare, intensive, au o putere de acoperire mai redusă. Din acest motiv, în cazul acestor culori, este recomandată aplicarea unui strat prealabil într-o culoare pastel similară, pe bază de alb. Eventual, poate fi necesară aplicarea unui al doilea strat de acoperire.

Pentru a evita eventualele greșeli de nuanțare, verificați exactitatea culorii înaintea aplicării produsului. În cazul unor anomalii sau abateri de la standardul de livrare (de ex. abateri de culoare) vă rugăm să respectați, de asemenea, indicațiile cu privire la obligațiile de inspecție la livrarea produselor nuanțate, emise de Asociația Germană pentru Sisteme de termoizolație, Tencuieli și Mortare (VDPM): broșuri și pliante.

Stabilitatea culorii conform fişei BFS nr. 26:  Clasa: B Grupa: 1

Grad de luciu

Mat, Clasa G3 conform DIN EN 1062-1

Depozitare

La rece, dar ferit de îngheț. Recipientele începute se păstrează bine închise. Depozitați materialul doar în ambalaje de plastic.

Date tehnice

Caracteristici conform DIN EN 1062:

 • Granulaţia maximă

< 1500 μm, Clasa: S3

 • Densitate:

cca. 1,6 g/cm3

 • Grosimea stratului uscat:

200-400 μm, Clasa: E4

 • Rata permeabilității la apă:

(valoare w): > 0,5 [kg/(m2·h0,5)] Clasa W1 (înaltă),. Datorită nuanţării sunt posibile modificări în parametrii tehnici.

 • Clase fisuri

Sistemul de acoperire a fisurilor:Clasa: A1 (> 100 μm) conform DIN EN 1062-7

 • Permeabilitatea la vaporii de apă valoare sd):

(< 0,14 m Clasa V1 (ridicată), Datorită nuanţării sunt posibile modificări în parametrii tehnici.

Produse complementare

Histolith® Antik-Lasur

Compatibilitatea conform fișei tehnice nr. 606/Definirea domeniilor de aplicare

interior 1

interior 2

interior 3

exterior 1

exterior 2

+

+

+

+

+

(–) nu este adecvat / (○) adecvat condiționat / (+) adecvat