Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Grunduire, Impregnare

Fraze de pericol și precauție (valabil la data publicării)

CapaGrund Universal:

Poate provoca o reacție alergică a pielii. Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Evitaţi orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Purtaţi mănuşi de protecţie/echipament de protecţie a ochilor. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălaţi cu multă apă și săpun. Conține: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on,  masă de reacție compusă din 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [nr. CE 247-500-7] și 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [nr. CE 220-239-6] (3:1).

CapaGrund Universal-W:

Poate provoca o reacție alergică a pielii. Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Evitaţi orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Purtaţi mănuşi de protecţie/echipament de protecţie a ochilor. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălaţi cu multă apă și săpun. Conține: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on, masă de reacție compusă din 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [nr. CE 247-500-7] și 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [nr. CE 220-239-6] (3:1). În conformitate cu Regulamentul UE 528/2012 acest produs este un “articol tratat” (nu un produs biocid) și conține următoarele substanțe biocide: 2-Octyl-2H-isotiazol-3-on (nr. CAS 26530-20-1), Zinc pirition (nr. CAS 13463-41-7), Terbutrin (nr. CAS 886-50-0).

Sfaturi pentru alergici: telefon deurgență +40 21 318 36 06 (Luni-Vineri intre orele 8:00-15:00) Institutul Național de Sănătate Publică. Masă de reacție compusă din 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [nr. CE 247-500-7] și 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [nr. CE 220-239-6] (3:1) < 15 ppm

Eliminare

Deșeurile lichide de material se elimină la un punct de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, deșeurile uscate de material ca deșeuri din construcții și demolări, ca deșeuri municipale sau menajere.

Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV

CapaGrund Universal: (Cat. A/g): 30 g/l (2010). Acest produs conține max. < 30 g/l COV.

CapaGrund Universal-W: (Cat. A/g): 30 g/l (2010). Acest produs conține max. < 30 g/l COV.

Cod produs vopsele și lacuri

GISCODES:
CapaGrund Universal: BSW20
CapaGrund Universal-W: BSW50

Compoziţie

CapaGrund Universal: Rășină poliacrilică, rășină siliconică, silicaţi, dioxid de titan, apă, eteri glicolici, aditivi, conservanţi.

CapaGrund Universal-W: Rășină poliacrilică, rășină siliconică, silicaţi, dioxid de titan, apă, eteri glicolici, aditivi, conservanţi, conservanți în peliculă.

Consultanță tehnică

În această publicație nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică precum şi pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport ce nu se regăsesc în această fișă tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentații noștri comerciali. Vă putem oferi sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600
E-mail:  tehnic@caparol.ro