Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Grunduire, Impregnare

Suporturi recomandate

Suprafețele trebuie să fie curate, fără substanţe de separare și suficient de întărite. Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3. 

Pregătirea suprafeței

Vă rugăm să consultați fişa tehnică nr. 650 „Straturi suport și pregătirea lor” în vederea determinării compatibilității produsului pe diferitele straturi suport și pregătirea lor necesară.

Tencuieli din grupele de mortare PII şi PIII / rezistența minimă la compresiune conform DIN EN 998-1 de minim 1,5 N/mm2: Tencuielile noi pot fi vopsite după păstrarea unui timp suficient de uscare, de regulă 2 săptămâni la o temperatură de cca. 20°C și o umiditate relativă a aerului de 65%. În cazul unor condiții meteorologice nefavorabile de ex. ploi sau vânt, se va păstra un timp de uscare considerabil mai mare. Prin aplicarea unui strat de grund cu CapaGrund Universal se reduce riscul apariției eflorescențelor de var în cazul tencuielilor alcaline din grupele de mortare PII sau PIII astfel încât pot fi vopsite după doar 7 zile de așteptare.

Mod de aplicare

CapaGrund Universal se aplică cu pensula, rola sau prin pulverizare.
CapaGrund Universal-W (varianta cu protecție în film) (CapaGrund Universal-W) se aplică numai cu pensula sau rola la exterior.

Aplicare prin pulverizare Nespri
Aplicarea prin pulverizare cu duze Nespri pentru vopsirea fațadelor (pulverizare și ulterior prelucrare cu rola):
20° duză dublă 215 (pentru zone mici, în colțuri și pe margini)
30° duză dublă 317 (pentru suprafețe netede)
30° duză dublă 319 (pentru suprafețe rugoase)

Duze Nespri pentru aplicări la interior (pulverizare și ulterior prelucrare cu rola):
20° duză specială 213 (pentru zone mici, în colțuri și pe margini)
30° duză dublă 316 (pentru suprafețe netede)
30° duză dublă 317 (pentru suprafețe rugoase)

Temperatura materialului este reglată automat.
Presiunea de pulverizare (pistol de pulverizare deschis) de pe aparatul Airless Nespri se află în zona marcată cu verde pe manometru.
La folosirea tamburului cu furtun NespriKIT, aceasta se setează în funcție de fiecare aparat Airless.

Aplicare Airless
Unghi de pulverizare: 50°
Duză: 0,019-0,021"
Presiune la pulverizare: 150–180 bar

Diluare

Se diluează exclusiv cu max. 3% apă.

Instrucțiuni de aplicare

Grund de acoperire aplicabil înaintea finisării cu vopsele de dispersie, vopsele pe bază de răşini siliconice, vopsele de dispersie silicatică și vopsele pe bază de răşini polimerizate cu conţinut de solvent.

Consum

Cca 150-200 ml/m2, în funcție de gradul de absorbție și structura suportului. Consumul exact și gradul de diluție se determină prin efectuarea de probe.

Condiții de prelucrare

Temperatura materialului, aerului și a stratului suport: minim +5°C până la max. +30°C.

Timp de uscare

La +20°C şi 65% umiditate relativă a aerului, se poate vopsi după 12 ore. În cazul temperaturilor mai scăzute se păstrează un timp de uscare mai îndelungat.

Curățarea uneltelor

Se face prin spălare cu apă, imediat după utilizare.

Indicații

CapaGrund Universal / CapaGrund Universal-W nu este recomandat pentru suprafețele orizontale cu acumulare de apă.

CapaGrund Universal-W este un produs ce conține substanțe active speciale împotriva apariției fungilor și a algelor pe stratul de grund. Acest depozit de substanțe active asigură o protecție de lungă durată, totuși temporară, durata eficacității depinzând de condițiile obiectivului: gradul de infestare organică și gradul de umiditate a stratului suport. De aceea, o protecție permanentă împotriva fungilor și a algelor nu poate fi întotdeauna garantată. După curățare, pentru pregătirea suprafețelor afectate de fungi și alge se poate folosi soluția Capatox.

CapaGrund Universal-W poate fi utilizat numai la exterior.

Compatibilitate:
Pentru a-și păstra proprietățile specifice, CapaGrund Universal / CapaGrund Universal-W se poate nuanța numai cu coloranții CaparolColor și AmphiColor® sau în sistem ColorExpress. Nu se amestecă cu alte materiale.