Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Suporturi recomandate

Suprafețele trebuie să fie netede, curate, uscate, solide (fixe), portante și fără substanţe de separare. Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3.

Se îndepărtează suprafeţele fără capacitate portantă de lacuri, vopsele de dispersie sau tencuieli pe bază de răşini sintetice precum și vopselele minerale fără capacitate portantă. Straturile minerale portante se curăță uscat sau umed. Mucegaiul, mușchii sau algele se înlătură cu jet de apă sub presiune, în conformitate cu dispozițiile legale. Suprafața se spală bine cu Capatox şi se lasă să se usuce.

Suprafeţele murdare de fum industrial sau funingine se spală cu jet de apă sub presiune cu adaos de detergenți, în conformitate cu dispozițiile legale. După repararea fisurilor și a suprafețelor deteriorate cu un material adecvat, după întărire și uscare se va efectua o fluatare și o spălare a suprafeței. În cazul reparațiilor mai mari/mai extinse, întreaga suprafață (tencuială nouă și veche) se va fluata și se ulterior se va spăla.

Pregătirea materialului

Materialul se amestecă cu grijă înaintea aplicării. Dacă este necesar, se poate dilua cu max. 2 % Sylitol-Konzentrat 111 pentru reglarea consistenței materialului. A nu se folosi echipamente sau scule din aluminiu: risc de pătare/decolorare!

Mod de aplicare

Tencuiala se aplică într-un strat uniform, la grosimea granulelor, cu fierul de glet inoxidabil sau cu echipament de pulverizare corespunzător. Stratul proaspăt aplicat se prelucrează cu o drișcă din plastic sau PU, în vederea obținerii structurii dorite: tencuiala tip K se structurează circular, iar tencuiala tip R se structurează orizontal, vertical sau circular. Unealta aleasă pentru structurare influențează aspectul final al suprafeței, așadar se impune folosirea aceleiași unelte pe întreaga suprafață. Pentru a obține o suprafață structurată uniform, suprafețele alăturate se vor structura de același aplicator.

În cazul aplicării prin pulverizarea, alegerea duzei se face în conformitate cu granulația tencuielii. Presiunea de lucru: 3 - 4 bar. Se va acorda o atenție deosebită ca aplicarea prin pulverizare să se facă într-un strat uniform, evitându-se suprapunerile de material între etajele schelelor. Pentru evitarea de suprapuneri vizibile (îmbinări între straturi), a dungilor inestetice pe suprafața finisată, este necesară prezența unui număr suficient de aplicatori pe schelă.

Prin folosirea nisipului natural sunt posibile mici variaţii ale nuanţelor. De aceea se vor folosi pe aceeaşi suprafaţă numai materiale cu număr de şarjă/colorate identic, în caz contrar, materialele se vor amesteca bine între ele pentru a se evita obţinerea unor nuanţe diferite.

Instrucțiuni de aplicare

Stratul de grund respectiv stratul intermediar trebuie să fie bine uscat înaintea aplicării stratului de finisaj. Sisteme de termoizolație
Mase de armare minerale noi:
Nu este necesară aplicarea unui grund.
Straturile de armare afectate de intemperii datorită unui timp de așteptare prelungit (de ex. peste iarnă) se grunduiesc cu Caparol Putzgrund. Mase de armare noi fără ciment:
Se grunduiesc cu Caparol Putzgrund. Tencuieli din grupele de mortare PIC, P II şi P III:
Tencuieli noi:
Pot fi finisate după păstrarea unui timp suficient de uscare, de regulă după 2-4 săptămâni. Se aplică un strat de grund cu Sylitol-Minera. Tencuieli foarte poroase, nisipoase, absorbante:
Se aplică un strat de grund cu Sylitol-Konzentrat 111, diluat 2:1 cu apă.
Strat intermediar cu Sylitol-Minera. Acoperiri minerale:
Straturi portante:
Se curăță uscat sau umed.
Se aplică un strat de grund cu Sylitol-Minera.
După înlăturarea straturilor neaderente:
Se aplică un strat de grund cu Sylitol-Konzentrat 111, diluat 2:1 cu apă.
Strat intermediar cu Sylitol-Minera.

Consum

Nume Produs

Structură

Granulație

(mm)

Consum

cca. (kg/m2)

Silikat -Fassadenputz R20

Structură „zgâriată”

2,0

2,8

Silikat -Fassadenputz K15

Structură „bob lângă bob”

1,5

2,4

Acestea valori sunt orientative, neluându-se în considerare pierderile de material la aplicare. Consumul exact se determină prin efectuarea de probe.

Condiții de prelucrare

În timpul aplicării și în faza de uscare, temperatura stratului suport și a aerului nu poate scădea sub + 5°C sau depășii + 30°C. Nu se va lucra sub soare sau vânt puternic, ceață sau în condiţii de umiditate ridicată. Dacă este cazul, protejaţi faţada cu ajutorul prelatelor pentru schele.

Uscarea/Timp de uscare

La +20°C și 65% umiditatea relativă a aerului, tencuiala este uscată la suprafață după 12 de ore iar după 24 de ore este rezistentă la ploaie. Este uscată în profunzime și poate fi supusă unor solicitări după cca. 2-3 zile. Temperaturile mai scăzute și umiditatea crescută a aerului prelungesc timpul de uscare.
Tencuielile noi pot fi vopsite după păstrarea unui timp suficient de uscare, de regulă 2 săptămâni la o temperatură de aproximativ 20°C și o umiditate relativă a aerului de 65%. În cazul unor condiții meteorologice nefavorabile de ex. ploi sau vânt, se va păstra un timp de uscare considerabil mai mare.
Prin aplicarea suplimentară a unui strat de grund cu CapaGrund Universal scade riscul apariției eflorescențelor de var astfel încât pot fi vopsite după doar 7 zile de așteptare.
Tencuiala se usucă fizic prin evaporarea umidităţii. În sezonul rece sau în condiţii de umiditate ridicată, se va păstra un timp de uscare mai îndelungat 

Curățarea echipamentului

Se face imediat după utilizare, cu apă.