Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Suporturi recomandate

Suprafețele trebuie să fie curate, fără substanţe de separare și uscate. Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3.

Pregătirea suprafeței

Sisteme de termoizolaţie intacte, noi sau existente, având ca strat final tencuieli pe bază de răşină sintetică, tencuieli pe bază de răşină siliconică, tencuieli silicatice, tencuieli pe bază de var (P Ic), tencuieli pe bază de var-ciment (P II):

Tencuielile vechi se curăţă umed prin metode adecvate. În cazul curăţării cu jet de apă sub presiune, temperatura apei va fii de maxim 60°C şi presiunea de maxim 60 de bari. După curățare, se va păstra un timp de uscare suficient. Aplicarea de materiale Carbosil FassadenFarbe se efectuează în concordanţă cu tipul tencuielilor existente conform următoarelor indicaţii legate de suprafaţa suport.

Tencuieli din grupele de mortare PIc, PII şi PIII sau tencuieli silicatice:

Tencuielile noi pot fi vopsite după păstrarea unui timp suficient de uscare, de regulă 2 săptămâni la o temperatură de aproximativ 20°C şi o umiditate relativă a aerului de 65%. În cazul unor condiţii meteorologice nefavorabile de ex. ploi sau vânt, se va păstra un timp de uscare considerabil mai mare. Prin aplicarea suplimentară a unui strat de grund cu CapaGrund Universal scade riscul apariţiei eflorescenţelor de var în cazul tencuielilor alcaline din grupele de mortare P Ic, P II respectiv P III astfel încât pot fi vopsite după doar 7 zile de așteptare.

Tencuieli vechi:

Reparaţiile trebuie să fie bine întărite şi uscate. Pe tencuielile foarte poroase, absorbante, uşor nisipoase se aplică un strat de grund cu AmphiSilan-Tiefgrund LF. Pe tencuielile foarte nisipoase, făinoase se aplică un strat de grund cu AmphiSilan-Putzfestiger.

Vopsele silicatice vechi:

Suprafeţele aderente se curăţă mecanic sau cu jet de apă sub presiune în conformitate cu reglementările legale. Suprafeţele neaderente, afectate de intemperii, se înlătură prin răzuire şi şlefuire. Se aplică un strat de grund cu AmphiSilan-Putzfestiger.

Tencuieli portante pe bază de răşină sintetică şi pe bază de răşină siliconică:

Tencuielile vechi se curăţă prin metode uzuale. În cazul curăţării umede, continuarea lucrului se face după uscarea în profunzime a suprafeței. Se aplică un strat de grund cu AmphiSilan-Grundierfarbe sau AmphiSilan-Putzfestiger. Tencuielile noi pe bază de răşină sintetică sau răşină siliconică se vopsesc fără o pregătire prealabilă. Pe tencuielile minerale structurate se va aplica un strat de grund cu AmphiSilan-Grundierfarbe.

Vopsele de dispersie cu capacitate portantă:

Suprafeţele uşor lucioase se şlefuiesc. Suprafețele murdare sau cretoase se curăţă cu jet de apă sub presiune în conformitate cu reglementările legale. Se aplică un strat de grund cu AmphiSilan-Grundierfarbe. În cazul altor tipuri de curățare (spălare, periere, pulverizare) se aplică un strat de grund cu AmphiSilan-Putzfestiger.

Suprafeţe fără capacitate portantă de lacuri, vopsele de dispersie sau tencuieli pe bază de răşină sintetică:

Se îndepărtează complet prin metode adecvate, de ex. mecanic sau prin decapare și curăţare ulterioară cu jet de apă fierbinte cu presiune ridicată, în conformitate cu reglementările legale. Se aplică un strat de grund cu AmphiSilan-Grundierfarbe; pe suprafețele absorbante, făinoase, nisipoase se aplică un strat de grund cu AmphiSilan-Putzfestiger. Ca strat intermediar se aplică AmphiSilan-Compact.

Zidărie aparentă din cărămidă:

Se pretează la vopsire numai cărămizile rezistente la îngheţ sau clincherul fără incluziuni de sub-stanțe străine. Zidăria trebuie să fie fără săruri iar rosturile fără crăpături. Se aplică un strat de grund cu AmphiSilan-Putzfestiger. Dacă, după aplicarea stratului intermediar cu Carbosil FassadenFarbe sau AmphiSilan-Compact apar pete maronii, ca strat final se aplică vopseaua Duparol.

Zidărie din cărămidă/bolțari de var cu nisip

Se pretează la vopsire numai cărămizile rezistente la îngheţ care nu au incluziuni de substanțe străine colorante cum este nisipul sau argila. Rosturile trebuie să fie fără fisuri. Se curăță suprafețele cretoase/făinoase. Eflorescenţele de sare se periază uscat. Se vor respecta prevederile fișei BFS nr. 2. Se aplică un strat de grund cu AmphiSilan-Tiefgrund LF. Ca strat intermediar se aplică AmphiSilan-Compact.

Suprafeţe afectate de mucegai sau alge:

Se va folosi vopseaua specială fungicidă și algicidă ThermoSan (fişa tehnică nr. 156).

Suprafeţe cu eflorescenţe de sare:

Eflorescenţele de sare se înlătură prin periere uscată. Se aplică un strat de grund cu AmphiSilan-Putzfestiger. La acoperirea suprafeţelor cu eflorescenţe de sare nu poate fi dată nici o garanţie pentru rezistenţă îndelungată a zugrăvelii respectiv dispariţia eflorescenţelor.

Suprafeţele cu defecte:

Micile defecte se remediază cu Caparol Fassaden-Feinspachtel. Defectele mari de până la 20 mm se repară de preferință cu Histolith-Renovierspachtel. Ulterior, suprafețele reparate se grunduiesc.

Mod de aplicare

Se aplică cu pensula sau rola.

Instrucțiuni de aplicare

Strat de grund respectiv strat intermediar cu Carbosil FassadenFarbe diluat cu max. 10% apă. Pe suprafețe rugoase, în funcţie de structură şi capacitatea de absorbţie, stratul intermediar şi cel final trebuie diluat ceva mai mult şi aplicat bine întins. Gradul de diluţie se determină prin efectuarea de probe.

Pentru egalizarea tencuielilor neuniforme şi pentru umplerea fisurilor din tencuială se aplică un strat intermediar cu Amphisilan-Compact, diluat cu max. 5-10% apă.

Strat final cu Carbosil FassadenFarbe diluat cu max. 5-10% apă. În special în cazul culorilor intense, pentru a obţine o suprafaţă fără urme de pensulă sau rolă, stratul final de Carbosil FassadenFarbe e diluează cu 10% apă. Între straturi se va păstra un timp de uscare de cel puţin 12 ore.

Consum

Cca. 150–200 ml/m2 pe strat, pe suporturi netede. Pe suprafeţe rugoase consumul creşte corespunzător. Consumul exact se determină prin efectuarea de probe.

Condiții de prelucrare

Limita inferioară a temperaturii pentru prelucrare și uscare: + 5°C pentru substrat şi aer.

Uscarea/Timp de uscare

La +20°C şi 65% umiditate relativă a aerului, vopseaua este uscată la suprafaţă după 2-3 ore și se poate revopsi după 12 ore. Este uscată în profunzime şi poate fi supusă unor solicitări după cca. 3 zile. Temperaturile mai scăzute şi umiditatea crescută a aerului prelungesc timpul de uscare.

Curățarea echipamentului

Se spală cu apă, imediat după utilizare.

Notă

Pentru evitarea de suprapuneri vizibile, suprafețele mari se vor vopsi fără întrerupere, „ud pe ud”. La aplicarea prin pulverizare Airless, vopseaua se amestecă bine şi se strecoară. Nu se recomandă aplicarea pe suprafeţe orizontale cu acumulare de apă.

Faţadele cu o umiditate ridicată datorită unor condiţii deosebite a obiectivului sau datorită influențelor climaterice speciale, sunt caracterizate de un risc crescut a apariţiei algelor şi a ciupercilor. În aceste cazuri, recomandăm aplicarea produsului special ThermoSan. Acest produs conţine substanţe active ce întârzie apariţia algelor şi a ciupercilor.

În cazul nuanţelor închise, solicitările mecanice (zgâriere) pot duce la apariţia de dungi mai deschise la culoare (efect de scriere). Aceasta este o însuşire specifică tuturor vopselelor mate de exterior.

În cazul suporturilor dense, reci sau în cazul procesului prelungit de uscare datorat intemperiilor (ploaie, rouă, ceaţă) pot apărea pe suprafaţa vopsită urme de scurgeri (aditivi) ușor lucioase şi lipicioase, de culoare gălbui/transparentă. Aditivii sunt solubili în apă şi vor dispărea la acțiunea unei cantități suficiente de apă de ex. după câteva ploi abundente. Calitatea zugrăvelii uscate nu este influenţată negativ de aceste schimbări. Cu toate acestea, în cazul unei prelucrări ulterioare, scurgerile/aditivi trebuiesc umezite și îndepărtate în totalitate după păstrarea unui scurt timp de reacție. Este necesară aplicarea unui strat suplimentar de grund cu CapaGrund Universal. Aceste urme de scurgeri nu apar atunci când materialul este aplicat în condiţii climatice corespunzătoare.

Urmele reparațiilor efectuate pe suprafață depind de mai mulți factori și sunt inevitabile (Fișa BFS nr. 25).

Compatibilitatea cu alte vopsele:

Produsele Carbosil FassadenFarbe nu se amestecă cu alte materiale, în special cu coloranți pe bază de dispersie, coloranți pe bază silicatică sau alte concentrate de nuanțare.