Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Indicaţii de pericol/ Sfaturi de securitate (valabil la data publicării)

R52/53 Nociv pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic. S2 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. S26 La contactul cu ochii, se spală imediat cu multă apă şi se consultă medicul. S28 La contactul cu pielea, se spală imediat cu multă apă și săpun.
S29 A nu se arunca la canalizare. S61 A se evita dispersarea în mediu.
S46 În caz de înghițire, a se consulta imediat medicul și a i se arăta ambalajul (recipientul) sau eti-cheta. A se aplica numai cu fierul de glet.

Dezafectare

Se reciclează numai ambalajele goale. Resturile lichide de material se dezafectează conform pre-vederilor legale ca deşeuri de vopsele pe bază de apă, resturile uscate de material ca vopsele usca-te sau gunoi menajer (EAK 080112).

Cod produs Vopsele și lacuri

M-DF02 F

Suport tehnic

0800.800.600
e-mail: tehnic@caparol.ro

Indicaţii de pericol/ Sfaturi de securitate (valabil la data publicării)

R52/53 Nociv pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic. S2 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. S26 La contactul cu ochii, se spală imediat cu multă apă şi se consultă medicul. S28 La contactul cu pielea, se spală imediat cu multă apă și săpun.
S29 A nu se arunca la canalizare. S61 A se evita dispersarea în mediu.
S46 În caz de înghițire, a se consulta imediat medicul și a i se arăta ambalajul (recipientul) sau eti-cheta. A se aplica numai cu fierul de glet.

Dezafectare

Se reciclează numai ambalajele goale. Resturile lichide de material se dezafectează conform pre-vederilor legale ca deşeuri de vopsele pe bază de apă, resturile uscate de material ca vopsele usca-te sau gunoi menajer (EAK 080112).

Cod produs Vopsele și lacuri

M-DF02 F

Suport tehnic

0800.800.600
e-mail: tehnic@caparol.ro