Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Dezafectare

Cod deșeu EAK 101103 (materiale vechi din fibră de sticlă) sau după codul EAK 170904 (deșeuri mixte de construcții).

Centru suport Tehnic

Tel.:    0800.800.600
E-mail: tehnic@caparol.ro